Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 3/2022, x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 01.03.2022 xxxxxxxxx č. XX/2022/1532 usneslo xxxxx xxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxx §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů, xxx xxxxx je xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx kratší, xxx xxxxxxx zákon, xxxx xxx nichž xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx doba od 22. xx 6. xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxx výjimečné xxxxxxx, xxx xx doba xxxxxxx klidu vymezena xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx:

x) v xxxx z 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx klidu xx celém xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxx x 30. xxxxx xx 1. xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx města xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Run x Xxxx Běh Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vymezeném Velkým xxxxxxxx, xxxxxxx Franušova, Xxxxxxxxxxxx, Karla Xxxxxx, Xx Xxxxxxxx, xxxxxx x Zimního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxx, x to xxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx U Xxxxxxx, Kamenným xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od 00:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx XX XXXXXX XXXXX - xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Letním xxxxx Xxxxx vymezena dobou xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ulicemi Xxxxxxxxx a Xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 01:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxx XXXXXXX - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nacházejícím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx I. xxxxx č. X/31 (Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sokolská, Xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx akce XXXXXXX - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx xxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Malým x Velkým náměstím, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx vymezena xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

h) x době xxxxxx xxxx Xxxx for Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxx města xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx od 23:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxx xx 02:00 hodin xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx je doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx x. X/31 (Xxxxxxx xxxxx, Resslova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx od 00:00 xxxxx do 6:00 xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od 03:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobou od 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx konání xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx krajské Xxxxxxx xx doba nočního xxxxx xx území xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Buzulucká, Xxxxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vymezena xxxxx xx 02:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx klidu na xxxxx vymezeném xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxx Tomana vymezena xxxxx od 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

2. Dále xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x roce 2022, xxx je xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zákon, xxxx xxx nichž xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována:

a) x době xxxxxx xxxxxxxx The Xxxxxxx xxx 30. 7. 2022 je doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vymezeném xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx360 xxxxxxxx xxxxx xx 23:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxxxxxxx XXXX XXX ve xxxxx 12. 8. 2022 - 13. 8. 2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vymezeném xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx360 xxxxxxxx xxxxx xx 01:00 hodin xx 06:00 hodin,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx PROMUZIKA xxx 20. 5. 2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx areálem xxxxx XXXXXX, spol. x x.x., xxxxx Xx Xxxx, xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxx Nábřeží xxxxxxxxxx xxx 21. 5. 2022 xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vymezeném xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx nábřežím x xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Festival xxx 30. 7. 2022 xx xxxx nočního xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx Žižkovými xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání venkovních xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx Xx xxxxxxx xx xxxxx 16. a 30.6., 14. x 28.7., 11. x 25.8., 8. a 15.9.2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ulicí X Xxxx x Xxxxxxxxx třídou xxxxxxxx xxxxx od 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx Xxx xxxxxx xxxxxx xxx 4.6.2022 xx doba xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Petra Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx 10. xxxxxx xxxxxxxxx Pivní xxxxxxxxx xxx 11.6.2022 xx doba xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx Žižkovými sady xxxxxxxx xxxxx od 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

i) v xxxx xxxxxx akce Xxxxx xxxxxxx xxxxx 1. Xxxxxxx Caravan Xxxxx ve dnech 24.6.2022 - 26.6.2022 xx xxxx nočního xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx Kempem Xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx vymezena xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

j) x xxxx xxxxxx xxxx Podzimní setkání xxxxx 1. Českého Xxxxxxx Clubu xx xxxxx 9.9.2022 - 11.9.2022 je doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Kempem Xxxxxxxx rybník - Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx od 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx xx xxxx xx xxxxx 22.7.2022 - 23.7.2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx dobou xx 00:00 hodin xx 06:00 hodin,

l) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Králové xx dnech 21.6.2022 x 24.8.2022 xx xxxx nočního xxxxx xx území vymezeném Xxxxx náměstím x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx od 01:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx konání xxxx Xxxxxx xxx a Xxxxxxxx noc ve xxxxx 20.8.2022 - 21.8.2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ulicí x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx do 06:00 hodin,

n) x xxxx konání akce Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 9.8.2022 - 13.8.2022 xx xxxx xxxxxxx klidu xx území xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx vymezena dobou xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 13.8.2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vymezeném Xxxxxx náměstím vymezena xxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx, 

x) x xxxx xxxxxx akce Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 4.6.2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx vymezeném Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náměstím 5. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xx xxxxxx xxxxx dne 25.3.2022 xx doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx XX., Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Havlíčkova xxxxxxxx xxxxx xx 23:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx Miroslava Xxxxxxx xxx 2.4.2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx území Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxx Xxxxxxx máje x Xxxxxxxxx xxx 7.5.2022 xxxxxx xxx doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx Rozloučení x prázdninami xxx 27.8.2022 je xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx Březhrad xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx.

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxx xxxx xxx 4.6.2022 xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 01:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x době konání xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 10. 9. 2022 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx katastrálním území Xxxxxxx vymezena xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxx Sdružení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17.9.2022 xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx dobou xx 00:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Králové x. 2/2021, x xxxxxx klidu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 3/2021.

Čl. 5

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

xxxx. XxxxxXx. Xxxxxxxx Hrabálek, XXx.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Monika Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx