Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX

x. 3/2022

xx xxx 21.3.2022

kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 1/2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx

xx xxx 22.3.2021

xxxxxxxx xxx dne 7.4.2022

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx konaném xxx 21.3.2022 xxxxxxx (xxxxxxxx č. 42/2022) xxxxx xx xxxxxxx §178 xxxx. 2 xxxx. b) x x) zákona č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §35 x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx závaznou vyhlášku:

Čl. X

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2021

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx xx xxx 22.3.2021, se mění xxxxx:

Xx. X odst. 16 se doplňuje x xxxx uvedený xxxx:

„Xx základě uzavřené xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxx Základní školy Xxx Xxxxxxxxx 46, Xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. I xxxx. 10 se x xxxxx celé xxxxx xxxxxxxx o xxxxx Xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x některých správních xxxxx.

Xxx. Xxxx Svoboda x. r.

primátor xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora