Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX

x. 1/2022

o vyhlášení xxxxxx zadat zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 7.3.2022

účinnost xxx xxx 24.3.2022

Xxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxx xxxxxxxxx č. 297/2022 xx xxx 7.3.2022 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 x §48 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“), a v xxxxxxx s ustanovením §11 x §102 odst. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Statutární xxxxx České Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „Město“) xxxxxxxxx záměr zadat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx. Lesní xxxxxxxxxxx osnovy xxxxx xxxxxxxxxxx x zařizovacím xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx katastrální území: Xxxxxxxxxxx x Římova, Xxxxx Xxxxxxxxx, Komařice, Xxxxx Lom, Xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (část), Xxxxxxx xxx Xxxxx (část), Xxxxx (xxxx).

&xxxx;Xxxxx hospodářské xxxxxx xxxxx vypracovány xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xx 50 xx x xxxxxxxx xxxx, kteří xx xxx §24 xxxx. 3 lesního xxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Vlastníci xxxx x xxxxxx xxxxx než 50 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, jímž je Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nám. Xxxxxxxx Otakara XX. x. 1/1, 370 92 České Xxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx. xxxxx xx protokolu) xxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto připomínky x požadavky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx odborný lesní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx chráněné zájmy xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31.8.2022.

X xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx skutečnost, že xxx své xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu.

Článek 3

Xxxxxxxx xxxx, xxx kterého xxxx zpracována lesní xxxxxxxxxxx osnova, xx xxxxxx bezplatně na xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízení na xxxxxxxx deskách a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx xx něj xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení ve Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxx x. r.

primátor

Ing. Xxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx