Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

52/XX/2021 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a xxxx Jetřichovice

- výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxxxxxxxxxx xx dne 21.4.2021 x. 56/21 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 21.4.2021 x. 460/17/XX/2021 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxx Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Kny

se xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x. x. 24,407 16 Jetřichovice u Xxxxxx, xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx IČ: 00261394

x

2. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Papajanovským

se xxxxxx Xxxxxxx xxxx Česká Xxxxxxxx, xxx. Míru xx. 219, 407 21 Xxxxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx, x xxxxxxxxx Městským xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

XX: 00261220

Číslo xxxx: 0921392379/0800

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Města Xxxxx Xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §12 zákona č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx rozsahu poskytne Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Kamenice xx xxxx xxxx č. 0921392379/0800 xxxxxxxxx ve xxxx 1.000,- Xx (xxxxx: jedentisíckorunčeských) xx xxxxx správní řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx a to xxx xxxxxx xx xxxxxx vyřízení věci. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx účet Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxx, co Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. IV

Doba trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x smlouva xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx vypovědět tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx a počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem, kterým xxxx xxx souhlas x zániku xxxx xxxxxxx výpovědí, xxxxxx xxxxxx xxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx Městu Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx agendu související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. II xxxx smlouvy.

2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů nejméně xx xxxx 15 xxx.

3) Po dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxx xxxxxxx se vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Město Xxxxx Kamenice a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s přílohou xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Labem xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

5) Xxxxxxx x této xxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zastupitelstva Xxxxx Česká Xxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pravomocné rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

X České Xxxxxxxx dne 12.5.2021

Xxx Xxxxxxxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxx Kamenice

V Xxxxxxxxxxxxxx xxx 12.5.2021

Xxxxx Xxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx