Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

52/XX/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx

- výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxxxxxxxxxx xx xxx 21.4.2021 x. 56/21 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 21.4.2021 x. 460/17/XX/2021 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

Čl. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Obec Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Kny

se sídlem Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x. p. 24,407 16 Xxxxxxxxxxxx u Xxxxxx, kraj Ústecký, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx města x xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxx Kamenice XX: 00261394

x

2. Xxxxx Česká Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Papajanovským

se sídlem Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxx. Míru xx. 219, 407 21 Česká Xxxxxxxx, xxxx Ústecký, s xxxxxxxxx Městským xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

XX: 00261220

Xxxxx xxxx: 0921392379/0800

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

1) Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx Kamenice vykonávat xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x rozhodování xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xx základě této xxxxxxx budou xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Jetřichovice xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Kamenice xx xxxx účet č. 0921392379/0800 příspěvek xx xxxx 1.000,- Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxxxxx příspěvek je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxxx, xx Obec Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Kamenice xxxxxxx xx uplynuté xxxxxxxx.

XX. IV

Doba trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Obě xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kdykoliv xxx xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx, kterým xxxx dán souhlas x xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci.

ČI. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x výkonem činností xxxxx x. XX xxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx úřadů xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

3) Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx třech stejnopisech, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx Obec Xxxxxxxxxxxx, xxxxx stejnopis Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a xxxxx stejnopis veřejnoprávní xxxxxxx x přílohou xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxx kraje x Xxxx xxx Labem xxxxx s xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

5) Xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx této smlouvy x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx smlouvy.

V České Xxxxxxxx xxx 12.5.2021

Xxx Xxxxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxxxxx xxx 12.5.2021

Xxxxx Xxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Jetřichovice