Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

52/XX/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Kamenice a xxxx Jetřichovice

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o evidenci xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 21.4.2021 x. 56/21 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 21.4.2021 x. 460/17/XX/2021 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxx

xx xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x. p. 24,407 16 Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx Ústecký, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Městským úřadem Xxxxx Xxxxxxxx XX: 00261394

x

2. Xxxxx Česká Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Papajanovským

se xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxx Xxxxxxxx, xxx. Xxxx xx. 219, 407 21 Xxxxx Xxxxxxxx, xxxx Ústecký, s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

XX: 00261220

Xxxxx xxxx: 0921392379/0800

XX. II

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx Obce Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxxx x xxxxxxxx x zrušení xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx poskytne Xxxx Jetřichovice xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Kamenice xx xxxx xxxx č. 0921392379/0800 xxxxxxxxx xx xxxx 1.000,- Kč (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxx xxxxxx xx xxxxxx vyřízení věci. Xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx pololetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxx, xx Xxxx Xxxxxxxxxxxx obdrží od Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx uplynuté xxxxxxxx.

XX. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx x počíná xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx kraje Ústí xxx Labem, xxxxxx xxxx dán souhlas x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nabude xxxxxx moci.

ČI. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxx Jetřichovice xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Kamenice veškerou xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. XX xxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

3) Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy a xxxxx předmětu.

4) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Kamenice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s přílohou xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx kraje x Xxxx xxx Xxxxx xxxxx s žádostí x souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Jetřichovice x xxxxxxxx zastupitelstva Xxxxx Xxxxx Kamenice x souhlasu s xxxxxxxxx xxxx smlouvy x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Xxxxx o xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxx Xxxxxxxx xxx 12.5.2021

Xxx Xxxxxxxxxxxx v. r.

starosta xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxxxxx dne 12.5.2021

Xxxxx Xxx v. r.

starosta xxxx Xxxxxxxxxxxx