Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

51/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městysem Xxxxxxxx a obcí Xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx, xx. Xxxxxxxx x.x. 219, XXX 439 02, XX: 005 56 262, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Jindřichem

[dále „Xxxxxx Cítoliby“]

(2) Obec Xxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxx, X Xxxxxxx Xxxx, XXX 440 01, XX: 00831824, xxxxxxxxxx starostkou xxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

[xxxx „Xxxx Líšťany“]

byla uzavřena xxxx XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx x. 1/2021 xxxxx:

XX. X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx městyse Xxxxxxxx, x. xxxxxxxx X17/2/2021, xx xxx 24.6.2021, a xxxx xx základě usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, x. xxxxxxxx 28/2021, xx xxx 3.5.2021 xx obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxx policie [xxxx xxx „XXX”] x xxxxxxx x xxx. §3a z. x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxx. §66c x. x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

(2) Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práva povinnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxx Xxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxxx VPS

(1) Xx xxxxxxx xxxx VPS xxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené x. č. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx Líšťany, xxxxxxx xxxxxxxxx místních záležitostí xxxxxxxxx pořádku v xxxxx působnosti Xxxx Xxxxxxx - tj. xxx. Xxxxx služby.

ČI. XXX.

Xxxxxx xxxxx Obecní xxxxxxx Cítoliby xx xxxxx Xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx nepravidelnou xxxxxxxxx (kontrolní) činností x denních i xxxxxxx hodinách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx x xxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ust. §2 x.x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx závazných xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx; tyto úkoly xxxxx plnit xxxxxxxxx Xxxxxx policie Xxxxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kriminality, xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx.

(2) Rozvrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, když xxxxx xxxxxx nepravidelné xxxxxxxx (kontrolní) činnosti xxxxxx zveřejňován; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zásada dělby xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx 97 % x Xxxx Xxxxxxx 3 % xxxxx xxxxxxxx doby strážníků x xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx (xxxxxxxxx místa x xxxxxx x dodržování xxxxxxxx dovolené rychlosti xxxxxxx podle xxxxxx xxxx Xxxxxxx XX) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxxxxx služeb, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Obce Xxxxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx místostarosta Xxxx Xxxxxxx

(4) Obec Xxxxxxx xxxx strážníkům Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxx Líšťany prokazovat x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx dle z. x. 553/1991 Sb., x obecní xxxxxxx.

(5) Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx každému xxxxxxxxxxx Xxxxxx policie Xxxxxxxx vydá:

a) aktuální, xxxxxxx a přehlednou xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx s uvedenými xxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x měření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rychlosti xxxxxxx xxxxxxxx Policií XX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Obec Xxxxxxx x xxxxxx záležitostech.

(6) Xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx strážníkem v xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Městys Xxxxxxxx.

X. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX. XXX. xxxx XXX x xxxxxx 400,-Xx xx každou xxxxxx (xxxx jen „XXX“ xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Obce Xxxxxxx (vč. xxxxxxxx x Xxxxxxx do Xxxxxx a zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxxx pro příslušný xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Cítoliby xx xxxxx Obce Xxxxxxx, xx. administrativních činností x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx XX. XX. xxxx. (1) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (faktury) xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozpis skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozvrhu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx třeba, aby Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx zpravidla xx 10 dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx odsouhlasení xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxx xxxxxxx Cítoliby xx xxxxx Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx provedeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx odsouhlasení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx vyhlášené XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Oznámení x xxxxxxxx platby x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Cítoliby Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v lednu xxxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx inflační doložka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů na xxxxx Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx Městyse Xxxxxxxx.

XX. X.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx XXX

(1) Xxxx XXX xx platná x xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx této XXX x xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uzavřením.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1 (xxxxx) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kterákoliv xxxxxxx xxxxxx.

(3) Nebude-li xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxx XXX, tak xxxx XXX xxxxxxx. 

XX. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx XXX xx uzavírá xxxxx xxxxxxxxxx §159 xx 170 xxx. x. 500/2004 Sb.; xxxxxxx xxx, v platném xxxxx, xxx. x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, x platném xxxxx a podpůrně xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxx xxxx VPS xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ji Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Ústeckého kraje.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x této XXX x pouze xx udělení souhlasu Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx, přičemž takový xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx této XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx této XXX x x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech (3x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xx) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, jeden xxxxxxxxx (Xx) xxxxxx Xxxx Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 9.7.2021

Xxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx dne 9.7.2021

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. r.

starostka xxxx Xxxxxxx