Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX KRAJE

č. 21/2021

xx dne 16.9.2021,

xxxxxx xx xxxxxxx úseky xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxx kraje vydává xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, na základě x x mezích xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Článek 1

Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úsecích xxxxxxxxxxx x zimním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňováním sněhu x xxxxxx:

Xxxxxx 2

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obdobím xxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx povětrnostní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx komunikace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxx silnic Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx silniční xxxx xxxxxx II. x XXX. xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx silnice x úseky silnic xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx nařízení xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto předpisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxxxx kraje.

Článek 5

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. 2/2020, kterým xx xxxxxxx úseky xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí.

Mgr. Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXx. Martin Kuba x. r.

hejtman xxxxx

1) §41 xxxx. 4 xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

2) x. č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx. Ministerstva xxxxxxx a xxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx