Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

č. 21/2021

xx dne 16.9.2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na území Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx vydává xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 129/2000 Xx., o krajích xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x v mezích xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 zákona č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

X xxxxxx malého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví, xx xx na xxxx xxxxxxxxx silnicích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí:

Článek 2

Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx zimním xxxxxxx xxxxxx xxxx od 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx 3

Správa x xxxxxx silnic Xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sítě xxxxxx XX. x XXX. xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx x úseky silnic xxxxxxx v článku 1 xxxxxx nařízení xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx 4

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

Článek 5

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxx x. r.

hejtman kraje

1) §41 odst. 4 xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2) x. x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx. Ministerstva xxxxxxx a xxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx