Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 8/2016 o xxxxxxxxx obvodech xxxxxxxxxx x mateřských xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx xxxx zasedání xxx 3. 2. 2022 usnesením č. 11/23X/2022, usneslo vydat xx xxxxxxx ustanovení §178 odst. 2 xxxx. x) x §179 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v souladu x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xxxxxx X

Xxxxxxx x. 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 8/2016 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx škol, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2017, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018, xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x.&xxxx;1/2019, xxxxxx závazné xxxxxxxx x.&xxxx;1/2020, x obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2021, xxxxxx xxxxxxx znějí:

„Příloha x. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx částmi xxxx, xxxxx popisnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxx Emila Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx 2701, příspěvková organizace

Antonínova, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Paseky, xxxx č. p. 60, 97, 124, 207 x 328 x&xxxx;x. x. Xxxxxx, Xxxxxxx, Fabiánka X-XXX, Xxxxxxx, Xxxxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx nábřeží, Hluboká, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hrnčířská, Xxxxxxxx, X. X. Xxxx, Jahodová, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Kalinová, Kapradinová, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx I xx XXX, Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx X-X, Xx Drahách, Xx Xxxxx, Xx Požáře, Xxx Březinkou, Xxx Xxxxxxxx X-XX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxx. X. X. Xxxxxxxx, náměstí Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx X-XX, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx), Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx), Xxxxxx, Přesličková, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Sedmdesátá, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x úseku xx křižovatky x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Hluboká), Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (x úseku xx hranice x x. x. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx v úseku xx křižovatky x xxxxx Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxx), X Xxxxxx, X Lomu, U Xxxxxxx stadionu, Xxxxxx, Xxxxxx, Univerzitní, Vavrečkova, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 3076, xxxxxxxxxxx organizace

Borová, Xxxx X-XX, Xxxx VI, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx I-VII, Xxxxx, Xxxxx xxxxx X-XXX, Xxxxxx, Xxx Školou, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Prostřední, Xxxxxx (západní xxxxxx), Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, x dále xxxxx strana x&xxxx;xxxx xxxxx), Slovenská, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx XX a Xxxxxx), xxxxx Xxxxxx Xxxx (xxxxx xxxxxx x úseku xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Díly XX, x dále severní xxxxxx v úseku xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx XXX).

3) Xxxxxxxx xxxxx Komenského X, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 3114, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx XX), Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xüxxxxxxx xxxxxxx (v úseku xx xxxxxxxxxx s ulicemi Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx, x xxxx xxxxx xxx x. x. 2506), Xxxxxxxxxxxx, Kúty, Xxxxxxx X-XX, Xxxxxxx XX-XX, Xx Xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxx x. x. 4409 a 4410), Xxxxxxx X-XX, Xxx Nivami (v xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx Zátiší xxxxxxxx xxxxxx), Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX x X, Smetanova, Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xüxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx XX, x xxxx jižní strana x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx X&xxxx;xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx), Tyršovo xxxxxxx, X Xxxxxx, X Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.

4) Základní škola Xxxxxxxxxx II, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 2567, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. xxxxxx (xxxxx x. p. 1506 x 2728), Xxxxxxxxx, Burešov (xxxx xxx x. x. 4884), Xx. Kolaříka, Xxxxxxxxxx nábřeží, Horní Xxxxxx IV–VIII, Jižní Xxxxxx, Mezilesí, Xxxx X-XX, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Nivami (v úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx v úseku xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xüxxxxxxx nábřeží a Xxxxxxx nábřeží po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx strana xxxxx xxxx x. x. 3911-3914 a 3921-3924), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Vršava X–XXX, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx X-XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

5) Základní xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 4338, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Komenského 78, xxxxxxxxxxx organizace

k. x. Xxxxx, 1. xxxx, X. Smetany, Xxxxxxxxx, Brigádnická, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, I. Xxxxxxxxx, Xxx. Staši, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k. x. Lhotka (xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kopce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xx Větrově, Xxxx, Xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Hradem X, Xxx Hradem XX, Polní X, Xxxxx XX, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Skalní, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Švermova, Xxxxxxxx, xxxxx 3. xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxxx xx xxxxxxx k. x. Xxxxx), X Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxx, V Úvozu, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx.

7) Základní xxxxx Xxxx, Štefánikova 2514, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Bílá, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dlouhá, Xx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (v xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxx nábřeží x Benešovo xxxxxxx), X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx, Nad Xxxx, náměstí Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Pomezí, Xxxxxx (v xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx železniční xxxx), Xxxxxxxx, Rozkopalova, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Santražiny, Xxxxxx X, Xxxxxx XX, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx xxxxx Tomáše Xxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, třída Xxxxxx Xxxx (x xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx), V Lukách, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx.

8) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxxxxx 1790, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Boněcko X-XX, Boněcký rybník, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Díly XXX-X, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dřevnická, Dubovina, Xxxxxx, Horní xxxxxx, Xxxxx, Hvězdná, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxx I, Xxxxx XX, Kosov III, Xxxxx, x. x. Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lonkova, Xxxxx, M. Knesla, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mezní, Xxxxxxxxx, Na Xxxxxxxx, Xx Xxxxx, Na Xxxxxxxx, Na Xxxx, Xxx Pramenem, Náhorní, Xxxxxx, Nebeská, Novinová, Xxxxxxx, Obeciny X—XXX, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Pasíčka, Pekárenská, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Pilotní, Xxxxxxxxxx, Pod Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Pod Xxxxx, Pod Xxxxxx, Xxx Mlýnem, Pod Xxxxx, Xxxxxxxxx, Podvesná XX-XXXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), Přílucká, Přístav, Xxxxxxx Xxxxxx, Rovinka, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sádek, Xxxxxxx, Smrková, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (v xxxxx xx křižovatky x xxxxxxx Xxxx XX a Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx X&xxxx;Xxxxxxxxxxxx), Tesařská, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, třída Xxxxxx Xxxx (severní xxxxxx x&xxxx;xxxxx od xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxx XXX po xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx XX), Tvrz, X Xxxxxx, X Xxxx, X Xxxxxx, X Xxxxxxx, U Xxxxx, Újezdy, Úzká, X&xxxx;Xxxxxx, Xx Svahu X, Ve Svahu XX, Větroňová, Věžové xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxxxxxx, Zádědina, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, xx. Xxxxxxx 868, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xüxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx 3. xxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, U Xxxxxxxx, Zahradní.

10) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx 558, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, Xxxxx, Bratří Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrabůvky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chmelnická, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxxx, X. Světlé, Kútíky, X. Xxxxx, M. Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Včelíně, Xxxxxxx, Xxx Humny, Xxx Rybníky, Xx Xxxxxxxx, Náves Louky, Xxxxx, Nerudova, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx areál, Xxxxxx X-XX, Přímá, Xxxxxx, Růžová, Xxxxxxx X–XX, Xxxx. Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Bati (v xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x k. ú. Xxxxxx x x. x. Xxxxx), X Xxxxx, X Xxxxxxxx, X Xxxxxxx, U Xxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Za Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx I-II, Xxxxx xxxx, Xxxxxxxx I–V, Xxxxxxx.

11) Základní xxxxx Xxxx, Nová xxxxx 268, příspěvková organizace

Borovicová, Xx Xxxxx X-XX, Xx Zahrad, Xxxxxxx X-XX, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Fryštácká, Horní xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jarní, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, K Fojtství, X&xxxx;Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Kadlbek, Xxxxxxxx, Klikatá, Kopretinová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Na Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Rusavě, Xxxx xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, Pod Xxxxxxxx, Xxx Vyhlídkou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Přehradní, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Slepá, Xxxxxxx, Xxxxx, Skautská, Stará xxxxx, Xxxxx, Sýkorka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třešňová, X Xxxx, X Xxxx, X Xxxxxxx, X Řadovek, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Dvorem, Xx Xxxxx, Za Xxxxxxxx, Xx Parkovištěm, Zámecká, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx.

12) Základní xxxxx Zlín, Xxxxxxx 4685, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xx ulici X&xxxx;Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, X. Košuta, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxxx X - III, Xx Xxxxxxx (xxxxx domy x. p. 4409 x 4410), Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí X&xxxx;Xxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx I-V, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strážná, Xxxxxxxx, X Stadionu, X Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.

13) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxx 4788, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Moravská, Xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (v úseku xx křižovatky x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx k ulici Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Pasecký xxxx, Pod Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Psárková, Xxxxxxx, SNP, X Xxxxx, Valachův xxxx, Xxxx X-XXX, Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2

Stanovení xxxxxxxxx obvodů mateřských xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ulicemi x xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x katastrálními územími

1) Xxxxxxxx škola Zlín, Xxxxxxxxxxxx 4819, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Okružní (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Středová k ulici Xxxxxxxx), Xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx směrem), Xx Honech X-XXX, Xxx Vývozem, Xxxxxxx X-X, Xxxxx.

2) Mateřská xxxxx Zlín, SNP 4790, xxxxxxxxxxx organizace

Bojínková, Xxxxx, Jílková, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxx Dolinou, Ocúnová, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx, Pod Kocandou, Xxx Xxxxx, Psárková, Xxxxxxx, SNP, Valachův xxxx, Valy I-III, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxx 4698, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x X. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx žleb), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx západním směrem), X Xxxxxxx, Xxxxxx.

4) Xxxxxxxx škola Zlín, Xxxxxxxxxx 4514, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx směrem xx Xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx, Nad Xxxxxxxx, Okružní (xxxxx xxxx x. x. 4537-4551), Pod Babou, Xxxxxxxx, Výletní. 

5) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx 64, xxxxxxxxxxx organizace

Bezová, Xxxxxxxxx, Brusinková, Xxxxx Xxxxx. Bartoše, Xxxxx. Xxxxxxx, Hořejší, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Jeřabinová, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, Malinová, Meduňková, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mokrá XXX xx V, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pastviska, Xxxxxxxxx, Xxx Mladcovou, Přední, Xxxxxxxxxxx, Příhony, Revír, Xxxxxx, U Xxxxxx, X Stadionu, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx škola Zlín, Xxxx 1963, příspěvková xxxxxxxxxx

2. května (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx II), Xxxxxxxxx, Čepkovská, Xüxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xx křižovatku x xxxxx Xxxx, x xxxx xxxxx xxx x. x. 2506), Xxxx, Padělky I-V, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xüxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx XX), Xxxxxxx xxxxxxx, X Splavu.

7) Mateřská xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 412, příspěvková organizace

Do Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jasmínová, Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxxx, Kamenitá, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Vyhlídkou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třešňová, X Řadovek, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vyhlídka, Za Xxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx.

8) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Luční 4588, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx X-XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxx, Okružní (v xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxx křižovatku x X. segmentu, kromě xxxx x. x. 4537-4551), Mokrá I -XX, Na Kopci, Xxxxxxxxxxx, Ostrá xxxxx X-XX, Pasecká (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx K Pasekám xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Křiby), Xxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Strážná, X Xxxxx.

9) Xxxxxxxx škola Xxxx, M. Knesla 4056, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x. x. Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx X-XX, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Dřevnická, Duhová, Xxxxxxxx, Horní, Xxxxx xxxxxx, Hvězdná, Hvozdenská, Xxxxxxxxxxx, Xx Koňáku, Xxxxx X, Kosov XX, Xxxxx XXX, Xxxxxx, Letecká, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mařinková, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, Na Gruntech, Xxx Xxxxxxxx, Na Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx X—XXXX, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nábřeží, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Pod Xxxxxx, Xxx Jurým, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Pražanka, Přílucká, Xxxxxxx, Ronzovy Paseky, Xxxxxxx, Řepíková, Sádek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, X Gemini, X Xxxxxxx, X Xxxxx, Újezdy, Xxxx, Xxxxxxxxx, Vizovická, Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxxxxx nám. 141, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xx Humen X-XX, Xxxxxxx X-XX, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Kadlbek, Xx Xxxxxx, Klikatá, Xxxxxxxxxxx, Kostelecká, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lešná, Xxxxxxxx, Mariánské xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxx cesta, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx cesta, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Větřákem, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Potoční, Xxxxxx, Rovná, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Skautská, Xxxxx xxxxx, Strmá, Xxxxxxx, X Dubu, X Lípy, U Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vlnitá, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 867, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x. x. Xxxxxx (xxxxxx místní xxxxx Xxxxx), x. x. Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Havlíčkova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Jar. Xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kučovaniny, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nová, Xxxx náměstí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Skalní, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tečovská, třída 3. xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx po xxxxxxx x. ú. Xxxxx), xxxxx Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx Masarykova), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx čtvrť, Žleby.

12) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx - Xxxxxx, Xx Xxxxxxxxx 21, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx, Březovská, Xxxxxxxx, Xx Xxxx, Xxxxxxxx X-XXX, Filmová, Formanka, X. Týrlové, Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Háje, Jantarová, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klosova, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx X, Xxxxxx XX, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Žlutá. 

13) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, xx. Xxxxxxx 835, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. máje, Xxxxxxxxxx, A. Randýskové, X. Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dvacátá, Xüxxxxxxx, Gahurova (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxx), Husova, X. X. Xxxx, Xxxxxxx, Kopaniny, Kopce, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xx Včelíně, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxx Hradem X, Xxx Xxxxxx XX, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx areál, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Trávník, xxxxx 3. xxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Zahradní), třída Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx xx křižovatku x xxxxx tř. 3. xxxxxx), xxxxx Xxxxxx Xxxx (x xxxxx nacházejícím se xxxx xxxxx A. Xxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Pionýrů, Xxxxx I, Xxxxx XX, Sokolovská, Xxxxxxxx, X Riviery, U Xxxxxxxx, X Xxxxxxx Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, Vavrečkova, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

14) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, Xxxxxxxxxxxx 3778, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Hradská, Hrnčířská, xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Sadová, Xxxxxx, Xxxxxx, Štefánikova (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxx), Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (v xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx XX), Univerzitní, Zarámí.

15) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, Xxxxxx 4224, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (v xxxxx od křižovatky x&xxxx;xxxxx Xxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Podvesná X), Xxxxxxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx X), Xxxxxxxx (v úseku xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx XX), Xxxxxxxxxx, Lešetín X-XX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx XX x X, Xxxxxx, X Xxxxxx, Xxxxx.

16) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxxx 4225, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, X. Němcové (xx xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxx směrem), Xxxxxxx, Drahy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jiráskova (xx xxxxxxxxxx M. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx), X&xxxx;Xxxxxxxxxxxx, K. Světlé, Xxxxx, Xxxxxxx, Losky, X. Xxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Vrše, Xxxxxx, Xxxxxxx, Obeciny XX-XXX, Xxxxxxxxxx, Pasíčka, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx. Čecha (xx xxxxxxxxxx M. Xxxx xxxxxxxx směrem), U Xxxx, X Potoka, X Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xx Xxxxx X, Xx Svahu XX, Xxxxxx, Xxxxxx.

17) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, Slovenská 3660, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxx Vodojemem xx xxxxxxxxxx Slovenká x Prlovská), Xxxxx, Xxxx X-XXX, Xxx Xxxxxx, Xxx Vodojemem, Xxx Vrškem, Xxxxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxxxx Lazy X xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxx X), Xxxxxxxxxx (x úseku xx xxxxx Xxxxxxxxxxx po xxxxx Pod Vrškem), Xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxxxxxx xx křižovatku xxxxx Xxxxxx), Slovenská (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx xxxxx I).  

18) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 1808, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx (od xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx s ulicí Svat. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxx Xxxxxxxxx), X. Xxxxx, Xx Požáře, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx po křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxx X), Xxxxxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxx Xxxxxxxxx), Xxxx. Xxxxx (od křižovatky x&xxxx;xxxxx M. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Štefánikova (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx).&xxxx;&xxxx;

19) Mateřská xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 3961, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Zálešná XX xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx XX), Xxxxxxx (xxxx dům x. x. 4884), Xx. Kolaříka, Fryštácká, Xxxxx Xxxxxx XX–XXXX, Xxxxx Vršava, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxx X-XX, Xxxxxxxxxxx, Padělky XX-XX, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Padělky XX xx xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx X–XXX, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx X-XXX, Xxxxxx, Žlebová.

20) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx 2222, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxx IV-VI, Xxxxx, Xxxxx, Lomená, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x ulicí X Xxxxxxxxxxxx).

21) Mateřská xxxxx Xxxx, xx. Xxxxxx Xxxx 1285, xxxxxxxxxxx organizace

Benešovo nábřeží (x úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxxx X xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx XVII), Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx X-XXX, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (x xxxxx xx křižovatky xx xxxxx Podvesná X po křižovatku x&xxxx;xxxxx Podvesná XVII), Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx XX po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Díly IV), Xxxxx xxxxx X-XXX, Xxxxxxxx XX-XXXX, Xxxxxxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxxxx s xxxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxx xxxxx X), Xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xx křižovatku xxxxx Lesní čtvrť XXX), Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx II xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxx VI), Xxxxxx xxxx.

22) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, X Xxxxxxxx 206, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxx, Xxxxxxxxx, Cyklistická, Xxxxxx xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, K Luhám, X&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxx, Ke Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx, Nábřeží, Xxx Březinkou, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Ovčírnou I-VI, xxx. X. X. Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Odboje, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Příčka I-IV, Xxxxx, Révová, Růžová, Xxxxxxx I–IX, Xxxxxxxxxxx, xxxxx Tomáše Bati (x xxxxx nacházejícím xx v k. x. Xxxxx), xxxxx Xxxxxx Bati (v xxxxx nacházejícím xx x x. x. Xxxxxx), X Xxxxx, X Dřevnice, U Xxxx, X Sokolovny, X&xxxx;Xxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Včelín, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Školou, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx X-XX, Xxxxx luhy, Záhumení X–X, Záhutí, Xxxxxxx.“.&xxxx;

Xxxxxx XX

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx jejího xxxxxxxxx.

Xxx. xx Ing. Xxxx Xxxxx  v. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx &xxxx;x. x.

xxxxxxxxxx primátora