Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2022,

xxxxxx xx xxxx obecně závazná xxxxxxxx x.&xxxx;8/2016 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 3. 2. 2022 usnesením x. 11/23X/2022, xxxxxxx xxxxx xx základě ustanovení §178 xxxx. 2 xxxx. x) a §179 odst. 3 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x&xxxx;xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Článek X

Xxxxxxx x. 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2017, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1/2019, xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x.&xxxx;1/2020, x xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x.&xxxx;1/2021, xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Příloha x. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx formou jejich xxxxxxxx ulicemi x xxxxxxxxx, případně částmi xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxx Emila Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx 2701, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Brusinková, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Čiperova, Čtvrť Xxxxx. Bartoše, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxx, xxxx x. p. 60, 97, 124, 207 x 328 x&xxxx;x. ú. Kudlov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx X-XXX, Xxxxxxx, Xxxxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hradská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X. X. Xxxx, Jahodová, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx X xx XXX, Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Lámanisko, Lipová, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx I-V, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Na Požáře, Xxx Xxxxxxxxx, Nad Xxxxxxxx I-VI, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxx. T. X. Masaryka, náměstí Xxxxx, Orlovy Xxxxxx, Xxxxx xxxxx X-XX, Xxxxxxxxxxx, Osvoboditelů (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Štefánikova xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx), Pod Horkou, Xxx Xxxxxxx, Pastviska, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (x xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Štefánikova), Xxxxxx, Přesličková, Xxxxxxx, Xxxxx, Růmy, Sedmdesátá, Xxxxxx, Stráže, Šedesátá, Xxxxxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Hluboká), Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (v xxxxx xx hranice x x. ú. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx), U Xxxxxx, X Xxxx, U Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Univerzitní, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Za Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Záhutí, Xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxxxxx 3076, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxx X-XX, Díly VI, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx I-VII, Xxxxx, Xxxxx xxxxx X-XXX, Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (západní strana), Xxxxxx (severní xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, a dále xxxxx xxxxxx v celé xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxx XX x Xxxxxx), xxxxx Tomáše Xxxx (jižní xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxx po křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxx XX, x xxxx xxxxxxx xxxxxx x úseku xx křižovatky x xxxxx Dlouhá xx xxxxxxxxxx x ulicí Xxxx III).

3) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx X, Xxxx, Havlíčkovo xxxxxxx 3114, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx Sokolská xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx XX), Benešovo xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Fügnerovo xxxxxxx (x xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x Sokolská xx křižovatku x xxxxx Xxxx, x xxxx pouze dům x. p. 2506), Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx X-XX, Xxxxxxx XX-XX, Xx Výsluní (x xxxxxxxx xxxx x. x. 4409 x 4410), Xxxxxxx X-XX, Xxx Nivami (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), Pod Stráněmi, Xxxxxxxx XX x X, Smetanova, Sokolská (xxxxx xxxxxx v úseku xx křižovatky x&xxxx;xxxxxxx Xüxxxxxxx nábřeží x Xxxxxxx nábřeží po xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxx II, x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx), Tyršovo xxxxxxx, X Xxxxxx, X Splavu, Xxxxx, Xxxxxx.

4) Základní xxxxx Xxxxxxxxxx XX, Zlín, Xxxxxxxxxx nábřeží 2567, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. května (xxxxx č. x. 1506 x 2728), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxx xxx č. x. 4884), Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nábřeží, Xxxxx Xxxxxx XX–XXXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx X-XX, Partyzánská, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxx východním xxxxxx), Xxxxxxx Vršava, Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xüxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx nábřeží xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx strana xxxxx xxxx x. x. 3911-3914 a 3921-3924), Střední Vršava, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Paseky, Xxxxxxxxxxx, Vršava, Vršava X–XXX, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx X-XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

5) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxxxx 4338, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx.

6) Základní xxxxx Zlín, Xxxxxxxxxx 78, xxxxxxxxxxx organizace

k. x. Xxxxx, 1. xxxx, X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chmelník, X. Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxx, Xxxxxxxxxxx náměstí, x. x. Lhotka (včetně xxxxxx xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, Karlov, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kopaniny, Kopce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Masarykova, Xx Xxxxxxx, Nová, Xxxx náměstí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx X, Xxx Hradem XX, Xxxxx I, Xxxxx XX, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Slatiny, Xxxxxxxxxx, Svárovec, Světlov, Xxxxxxxx, Švermova, Tečovská, xxxxx 3. xxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. x. Louky), U Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxx, V Úvozu, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx.

7) Základní škola Xxxx, Xxxxxxxxxxx 2514, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxx, Formanka, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Modrá, Xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxx, xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí xxxxx Tomáše Xxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx), Xxxxxxxx, Rozkopalova, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Santražiny, Xxxxxx X, Xxxxxx XX, Xxxxxx, Xxxxx, Stříbrná, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třída Tomáše Xxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx), Švambovce, Xxxxx, Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx), X&xxxx;Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vodní, Výhledy, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zemanova, Xxxxx.

8) Xxxxxxxx škola Zlín, Xxxxxxxxx 1790, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Bařinka, Boněcko X-XX, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bylinná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx XXX-X, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dřevnická, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Hvozdenská, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jitrocelová, X&xxxx;Xxxxxxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxx I, Xxxxx XX, Xxxxx III, Xxxxx, x. x. Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, X. Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Gruntech, Xx Louce, Xx Xxxxxxxx, Xx Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Nebeská, Novinová, Xxxxxxx, Xxxxxxx I—XIX, Xxxxxxx, Pampelišková, Pančava, Xxxxxxxxxx, Pasíčka, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Pod Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Pod Xxxxx, Pod Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Pod Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx XX-XXXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Příční (xxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Paseky, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Řepíková, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Štefánikova (x xxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxx Díly XX x Xxxxxx xx křižovatku x xxxxx X&xxxx;Xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Truhlářská, xxxxx Xxxxxx Xxxx (xxxxxxx xxxxxx v úseku xx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxx III xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx XX), Xxxx, X Xxxxxx, X Xxxx, U Xxxxxx, X Xxxxxxx, U Xxxxx, Xxxxxx, Úzká, X&xxxx;Xxxxxx, Ve Xxxxx X, Xx Xxxxx XX, Xxxxxxxxx, Věžové xxxx, Xxxxxxxxx, Vrbová, Xx Xxxxxxxxx, Zádědina, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx. Svobody 868, xxxxxxxxxxx organizace

Fügnerova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Chelčického, Milíčova, Xxxxxxx, xxxxx 3. xxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Zahradní), xxxxx Xxxxxxx, Tyršova, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

10) Základní xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx 558, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx, Hlubočina, Hrabůvky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chaloupky, Xxxxxxxx, Chmelnická, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, K Luhám, K Rybníkům, X. Xxxxxx, Kútíky, X. Váchy, X. Xxxx, Malotova, Xxxxxx, Xx Konci, Xx Xxxxxxx, Na Včelíně, Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Náves Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx X-XX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Rybníky X–XX, Svat. Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (v xxxxx xxxxxxxxxxxx se x k. x. Xxxxxx x x. x. Louky), X Xxxxx, U Xxxxxxxx, X Slanice, U Xxxxxxxxx, V Polích, Včelín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Za Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx X-XX, Xxxxx xxxx, Xxxxxxxx I–V, Xxxxxxx.

11) Základní škola Xxxx, Xxxx xxxxx 268, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xx Humen I-VI, Xx Xxxxxx, Dolečky X-XX, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Horní xxxxx, Hrobická, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Jabloňová, Jarní, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Košařice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Lukovská, Xxxxxx, Xxxxxxxxx náměstí, Xxxxxx, Na Výpustě, Xxxxxxxxx, Xx Pavelce, Xx Rusavě, Xxxx xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Ovesná, Xxxxxx xxxxx, Xxx Xxxxx, Pod Hotelem, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Pohanková, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Přehradní, Pšeničná, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Stará xxxxx, Strmá, Sýkorka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X Xxxx, X Xxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vyhlídka, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxxxxxx, Zámecká, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx.

12) Základní xxxxx Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Budovatelská, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Hlavničkovo xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx X&xxxx;Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, L. Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Mladcovská, Xx Xxxxxx I - XXX, Xx Xxxxxxx (xxxxx domy x. x. 4409 x 4410), Nad Xxxxxxxx, Xxx Vývozem, Xxxxxxx (v úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí X&xxxx;Xxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), Xxx Xxxxx, Xxx Mladcovou, Xxxxxxx I-V, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strážná, Xxxxxxxx, U Stadionu, X Trojáku, Xxxxxx, Xxxxxxx.

13) Základní xxxxx Xxxx, Křiby 4788, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Křiby, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Moravská, Xx Xxxxxx, Nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Ocúnová, Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Pasecká, Pasecký xxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, SNP, X Xxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxx I-III, Xxxxxxxxxxx.

Příloha x. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mateřských xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ulicemi x xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx, čísly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx 4819, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx k ulici Xxxxxxxx), Xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Xx Honech X-XXX, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx X-X, Xxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, XXX 4790, xxxxxxxxxxx organizace

Bojínková, Xxxxx, Jílková, Lipnicová, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, SNP, Valachův xxxx, Xxxx X-XXX, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx 4698, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxx (x xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx u X. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx (x úseku xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx xxxx), Xxxxxxxxx, Středová (x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx západním xxxxxx), X Xxxxxxx, Xxxxxx.

4) Xxxxxxxx škola Xxxx, Xxxxxxxxxx 4514, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Gahurova (v xxxxx od křižovatky x&xxxx;xxxxx Výletní směrem xx Xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Malá, Xxx Xxxxxxxx, Okružní (pouze xxxx x. x. 4537-4551), Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Výletní. 

5) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Návesní 64, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, Xxxxx. Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Jeřabinová, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, L. Xxxxxx, Xxxxxxxx, Meduňková, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mokrá XXX až V, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Orlovy Paseky, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Plavuňová, Xxx Mladcovou, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, X Xxxxxx, X Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Zbožensko.

6) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxx 1963, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. května (x xxxxx od xxxxxxxxxx x ulicí Sokolská xx xxxxxxxxxx s xxxxx Zálešná XX), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xüxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x Sokolská xx xxxxxxxxxx x xxxxx Kúty, a xxxx xxxxx dům x. x. 2506), Xxxx, Xxxxxxx X-X, Xxx Stráněmi, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xüxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx XX), Xxxxxxx nábřeží, X Xxxxxx.

7) Mateřská xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 412, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jasmínová, Xxxxxxxx, K Fojtství, Kamenitá, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxx, Okrajová, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Severní, Xxxxxxx, Švestková, Xxxxxxxx, X Xxxxxxx, Vilová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Kovárnou, Xxxxxxx, Xxxxx.

8) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, Xxxxx 4588, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx X-XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxx, Okružní (x xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx X&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u X. xxxxxxxx, kromě xxxx č. x. 4537-4551), Xxxxx X -XX, Xx Kopci, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx X-XX, Xxxxxxx (x xxxxx xx křižovatky x&xxxx;xxxxx X&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx), Xxx Horkou, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, X Xxxxx.

9) Mateřská xxxxx Xxxx, X. Knesla 4056, xxxxxxxxxxx organizace

k. x. Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx I-II, Xxxxxxx xxxxxx, Broučkova, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Červánková, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dolní xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Horní, Xxxxx xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxx X, Xxxxx XX, Xxxxx XXX, Xxxxxx, Letecká, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, Xx Gruntech, Xxx Xxxxxxxx, Na Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Nebeská, Xxxxxxxx, Obeciny X—XXXX, Xxxxxxx, Pampelišková, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Plicníková, Pod Xxxxxxxx, Xxx Mlýnem, Xxx Jurým, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Pražanka, Přílucká, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Řepíková, Xxxxx, Xxxxxxx, Staromlýnská, Šípková, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Paseky, Xxxxxxxx, Tínová, Xxxxxxxxxx, Xxxx, U Xxxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx xxx. 141, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxx X-XX, Xxxxxxx X-XX, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Hrobická, Chatová, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxx, Kadlbek, Xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Mariánské xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxx cesta, Ořechovka, Xxxxxxxxx, Xxxxxx cesta, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Lesem, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Pomněnková, Potoční, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx cesta, Strmá, Xxxxxxx, X Xxxx, X Xxxx, X Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 867, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x. x. Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx Chlum), x. x. Salaš, Bezručova, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chelčického, Chmelník, X. Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxx, Xxxxxxxxxxx náměstí, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Milíčova, Xxxx, Xxxx náměstí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Průmyslová, Skalní, Xxxxxxx, Světlov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxx 3. května (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. x. Xxxxx), xxxxx Xxxxxxx (x úseku od xxxxxxxxxx s ulicí Chelčického xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx čtvrť, Žleby.

12) Xxxxxxxx xxxxx Zlín - Xxxxxx, Na Xxxxxxxxx 21, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx, Březovská, Xxxxxxxx, Xx Polí, Xxxxxxxx X-XXX, Filmová, Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Jantarová, X&xxxx;Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klosova, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Modrá, Xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Vrchovicí, Pomezí, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rybníčky, Xxxxxx X, Xxxxxx XX, Xxxxx, Stříbrná, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zemanova, Xxxxx.&xxxx;

13) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, xx. Svobody 835, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. máje, Xxxxxxxxxx, X. Randýskové, X. Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Čiperova, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xüxxxxxxx, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxx), Husova, X. X. Bati, Xxxxxxx, Kopaniny, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Lidická, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xx Včelíně, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxx Hradem X, Xxx Hradem XX, Pod Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx areál, Sedmdesátá, Xxxxxxxx, Topolová, Xxxxxxx, xxxxx 3. května (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí třída Xxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx), xxxxx Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxxxxxx xx křižovatku x xxxxx xx. 3. xxxxxx), xxxxx Xxxxxx Xxxx (x xxxxx nacházejícím xx xxxx ulicí X. Xxxxxxxxxx a ulicí Xxxxxxxxx), Tyršova, Pionýrů, Xxxxx X, Xxxxx XX, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxxxxx, U Xxxxxxx Xxxxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Zahradnická, Xxxxxxx.

14) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, Xxxxxxxxxxxx 3778, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Hradská, Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Sadová, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Školní po xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxx), Xxxxxxxx, třída Xxxxxx Bati (v xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Díly XX), Univerzitní, Xxxxxx.

15) Xxxxxxxx škola Zlín, Xxxxxx 4224, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nábřeží (x xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxxxx X), Hornomlýnská (v xxxxx xx železničního xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx V), Xxxxxxxx (v xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx II), Xxxxxxxxxx, Lešetín I-VI, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx XX x V, Potoky, X Náhonu, Xxxxx.

16) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx 4225, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, X. Xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxx, Drahy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chrástka, Xxxxxxxxx (xx křižovatky M. Xxxx západním směrem), X&xxxx;Xxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, Xxxxx, Lísková, Losky, X. Xxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Vrše, Xxxxxx, Xxxxxxx, Obeciny IX-XIX, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Pod Xxxxxxxxx, Pod Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxx (xx xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx), X Xxxx, X Potoka, X Xxxxxxx, X&xxxx;Xxxxxx, Xx Xxxxx X, Xx Xxxxx XX, Xxxxxx, Xxxxxx.

17) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Slovenská 3660, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx xx křižovatku Slovenká x Prlovská), Xxxxx, Xxxx X-XXX, Pod Xxxxxx, Pod Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Prlovská (x xxxxx od xxxxxxxxxx Lazy X xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxx X), Xxxxxxxxxx (x xxxxx od xxxxx Xxxxxxxxxxx po xxxxx Pod Vrškem), Xxxxxx (x&xxxx;xxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx), Slovenská (x xxxxx od xxxxxxxxxx s ulicí Xxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx xxxxx X).&xxxx;&xxxx;

18) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 1808, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Němcové (xx xxxxxxxxxx X. Alše xxxxxxxxx směrem), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxx východním směrem), Xxxxxxx (v úseku xx křižovatky Xxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxx Xxxxxxxxx), X. Xxxxx, Na Xxxxxx, Xxxxxxxx, Prlovská (v xxxxx xx křižovatky Xxxxxxx po křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxxx X), Xxxxxxxxx (v xxxxx xx křižovatky Xxxxxxxxxxx xx křižovatku x&xxxx;xxxxx Xxx Xxxxxxxxx), Svat. Xxxxx (xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Štefánikova (x xxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí Hluboká xx xxxxxxxxxx x xxxxx Prostřední).  

19) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Sokolská 3961, příspěvková xxxxxxxxxx

2. xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx II xx xxxxxxxxxx x xxxxx Zálešná XX), Xxxxxxx (xxxx xxx x. x. 4884), Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx XX–XXXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Výsluní, Xxxx X-XX, Xxxxxxxxxxx, Padělky XX-XX, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Vršava, Xxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx XX po xxxxx Xxxxxxxxx), Střední Xxxxxx, Xxxxxx, Vršava X–XXX, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx X-XXX, Zátiší, Xxxxxxx.

20) Xxxxxxxx xxxxx Zlín, Xxxxxxxxxxx 2222, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxx XX-XX, Dolní, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s ulicí X Xxxxxxxxxxxx).

21) Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, tř. Xxxxxx Xxxx 1285, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nábřeží (x úseku xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx X po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Podvesná XXXX), Xxxxxx, Xxxxxx Jaroňků, Xxxx I-III, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx ulici Podvesná X xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx XXXX), Xxxxxxxx (v úseku xx xxxxxxxxxx Xxxx XX po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Díly IV), Xxxxx xxxxx I-III, Xxxxxxxx XX-XXXX, Prostřední (x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxx X), Xxxxxx (x&xxxx;xxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx čtvrť XXX), Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx (v xxxxx od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx XX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx XX), Xxxxxx xxxx.

22) Mateřská xxxxx Xxxx, X Xxxxxxxx 206, xxxxxxxxxxx organizace

Boční, Xxxxxxxxx, Cyklistická, Xxxxxx xxxx, Dolní Paseky, Xxxxxxxx, Hlubočina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jateční, K Cihelně, X&xxxx;Xxxxxx, X&xxxx;Xxxxx, X&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Náves Xxxxx, Xx Konci, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Ovčírnou X-XX, xxx. X. G. Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Pod Xxxxxxxxx, Pod Xxxxxx, Xxx Tlustou, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx I-IV, Xxxxx, Xxxxxx, Růžová, Xxxxxxx X–XX, Šternberská, xxxxx Xxxxxx Xxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx v x. x. Xxxxx), xxxxx Xxxxxx Bati (x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x k. ú. Xxxxxx), U Xxxxx, X Xxxxxxxx, X Xxxx, U Xxxxxxxxx, X&xxxx;Xxxx, V Polích, Včelín, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Školou, Za Xxxxxx, Xxxxxxxx X-XX, Xxxxx luhy, Záhumení X–X, Xxxxxx, Xxxxxxx.“.&xxxx;

Xxxxxx XX

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx jejího xxxxxxxxx.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Xxxxx  v. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx &xxxx;x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx