Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 9/2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 4/2013 o xxxxx xxxxxxx ve xxxxx

Xxxx xxxxx Zlína xx xx svém xxxxxxxx xxx 22.11.2021 xxxxxxx č. usn. 62/22X/2021 xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx X

X xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx č. 4/2013 x xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx 3 včetně xxxxxxx xxx:

„Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx prokazování xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Sjednaná xxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx listinné xx xxxxxxxxxxxx parkovací karty xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti x placeným xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“) ve vazbě xx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx registrační xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) v případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plateb xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stáním xxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; u xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx povinen xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx listinnou xxxxxxxxx kartou, xxxxx xxxx být po xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní komunikace xxxxxxxx xx vozidle xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx listinné parkovací xxxxx; x xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxx (xxxx. motocykly, xxxxxxxxxx xxx snímatelné xxxxxxx), xx povinen mít xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx karty automatickým xxxxxxxxxx systémem při xxxxxx a xxxxxxx xx zpoplatněného úseku xxxxxx komunikace,

d) x xxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zaevidováním údajů x platbě do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxx x listinnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. 2 xxxx. x) a b) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx zpoplatněný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx police Xxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx ceny.“.

Článek XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. r.

Mgr. Xxxxx Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx: 7.12.2021

Xxxxx: 22.12.2021