Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení xxxxxxxxxxxx města Xxxxx č. 8/2021,

kterým xx mění nařízení x. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 8.11.2021 xxxxxxx x. usn. 65/21X/2021 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, toto xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx statutárního města Xxxxx x. 5/2017, xxxxxx xx vydává xxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx x. 4/2018, xxxxxxxx statutárního xxxxx Zlína č. 7/2018, xxxxxxxx statutárního xxxxx Zlína x. 8/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Zlína x. 2/2019, nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 3/2019, nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 7/2019, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 4/2020, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 2/2021, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 7/2021, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx x. 2 xxx 5. zní:

„5. xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x. č. 1109/181 x xxxxx xxxxxxx x. x. 1109/1, x. x. 1109/178, x. č. 4613 x st. x. x. 2623/1, x xxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vše x xxxx a x. x. Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: 25 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx: xxxxxx xx odpady (xxxxxxxxx 4 xx), xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx a xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx.: Grafické xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx Xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

2. V xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxxx xxx 17., xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

&xxxx;„17. xxxxx Tomáše Xxxx

Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx x. x. 295/5 x x. x. 1485/1, v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx znázornění, xxx xxxx Zlín, x. x. Xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: 1 prodejní xxxxx.

Xxxxxxxx: nádoby na xxxxxx (minimálně 1 xx), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx prodejní xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovaných služeb: xxxxxxxxxxx, občerstvení, nápoje.

Obr.: Xxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxx nacházejícího xx xx ulici xxxxx Xxxxxx Xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

Xxx. Xxxxx Brada x. x.

Xxxxxxxx: 12.11.2021

Sňato: 27.11.2021