Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx PROSTĚJOV

Rada xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova č. 5 /2021,

xxxxxx se xxxx Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 2/2020, kterým xx xxxxxx XXXXX ŘÁD, xx xxxxx pozdějších xxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx na xxx xxxxxx xxxxxx xxx 17.8.2021 xxxxxxxxx x. 1690 xxxxxxx xxxxx xx základě §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova č. 2/2020, xxxxxx se xxxxxx TRŽNÍ XXX, xx xxxxx Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 5/2020 x Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxxx x. 4/2021, xx mění xxxxx:

Xxxxxxx x. 2 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx č. 2/2020, xxxxxx xx vydává XXXXX XXX, xx xxxx takto:

Seznam restauračních xxxxxxxx s dobou xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx (dále x xxxxxxx jen XX)

Xx. 2

Xxxxxxxxx ustanovení

Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. r.

primátor města Xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Pospíšil x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx