Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX Č. 6/2021,

KTERÝM XX MĚNÍ XXXXXXXX X. 9/2009 X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX MĚSTA PARDUBIC,

VE XXXXX XXXXXXXX X. 5/2010, X. 5/2011, X. 8/2012, X. 9/2013, X. 8/2014, X. 5/2015, X. 8/2016, X. 6/2017, X. 7/2018, X. 3/2019 a Č. 9/2020

Xxxx města Xxxxxxxx xxxxxx dne 18.10.2021, xx xxxxxxx zmocnění x §27 xxxx. 5 zákona x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xx základě §102 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), x xxxxxxx znění, xxxx xxxxxxxx.

Xx. 1

Předmět úpravy

Nařízení x. 9/2009 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 5/2010, x. 5/2011, x. 8/2012, x. 9/2013, x. 8/2014, č. 5/2015, x. 8/2016, č. 6/2017, x. 7/2018, x. 3/2019 x x. 9/2020 (xxxx xxx „xxxxxxxx č. 9/2009“), xx xxxx xxxxx:

1. Xxxx znění xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 9/2009 xx přílohou x. 1 tohoto xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 9/2009 je přílohou x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Petr Xxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx