Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX OLOMOUCE

Č.j.: XXXX/221782/2021/XXX

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA x. 9/2021,

xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2019, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxx x nemovitých xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce xx xx svém xxxxxxxx xxx 6.9.2021 xxxxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, xxxx. b), xxxxxxxxxx §11 odst. 3, písm. a) x x) a xxxxxxxxxx §12 zákona x. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019 xx xxxx xxxxx:

(1) Xxxxxx 3 nově xxx:

„Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx katastrální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 2,0, xxxxxx xx xxxxxx daň xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx staveb xxxx zdanitelných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 zákona.“

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 4.

Článek 2

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2022.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, XXX xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxx, XXX

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx: 7.9.2021

Xxxxxxx xxx: