Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 6/2021

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX MĚSTA LIBERCE

OBECNĚ XXXXXXX VYHLÁŠKA XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 25. listopadu 2021 usnesením č. 291/2021 xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx nakládání xx stavebním x xxxxxxxxxxx odpadem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 2

Základní xxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx

1. KOMUNÁLNÍ XXXXX xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx, biologický xxxxx, xxxxx, textil, xxxxx, odpadní elektrická x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xxxx směsný xxxxx x tříděný xxxxx x xxxxxx zdrojů, xxxxx xx co xx xxxxxx x xxxxxxx podobný xxxxxx x domácností; komunální xxxxx xxxxxxxxxx odpad x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx životnosti xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad.

2. SMĚSNÝ XXXXX je zbylý xxxxxxxxx odpad po xxxxxxxxxx vytřídění xxxxx Xx. 3, xxxx. x), x) x x).

3. XXXXXXX XXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx odpad. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx je pouze xxxxxxxxxxxxx kontejner.

4. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxx komunálního odpadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zejména o xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zeleně, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu.

5. XXXXXXXXXX XXXXX je xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, či xx xxxxx x xxxxx, který je xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx odpadů.

6. XXXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předávaná x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7. XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX je xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obec x xxxxx služby xxx xxxxxxx nakládá x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

8. XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX je odpad xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx statutárního xxxxx Liberce.

9. SVOZ XXXXXXXXXXXX XXXXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsluhou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx stanovených xxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, barvy, lepidla, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx se zbytky xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x obsahem xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. XXXX XXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXXXXXXX xx xxxx mobilní sběrnou x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx služby xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanovených xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx odevzdávat xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, mikrovlnné xxxxxx, televizory, sporáky, xxxxx xxxxx, digestoře, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, mobilních xxxxxxxx apod.

11. XXXXXX XXXXXX je xxxxxxxxxx xxxxxx určená x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do doby xxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx umístěné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odpad je xxxxx xxxxxxxxxxxxx kontejner.

12. XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX je takový xxxxxxx objem sběrné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemů xxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx odpadu x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxx xxxxx vznikající při xxxxxxx domácností x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

13. XXXXXXX SVOZ xx xxxxxxxxx způsob xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx svoz xx xxxxxxxx xxxxx.

14. XXXXXX XXXX xx xxxxxxxx, xxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx xxxxx fyzické osoby xxxxxxxx odpad xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Seznam xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejněném xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

15. XXXXXX XXXXX je xxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxx xxxxx odevzdávat xxxxxxxxxx a objemné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx těchto místech xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx provozní době, x xx výhradně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obsluhy. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx portále xxxxxxxxxxx xx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberce.

Čl. 3

Xxxxxxx komunálního odpadu

Komunální xxxxx xx xxxxx xx třídí xx xxxxxxxxxxx složky:

a) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx

2. xxxxx

3. xxxxxx

4. nápojové xxxxxxx (xxxxxxxxx)

5. xxxxxx

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad

7. kovy

8. xxxxx xxxxx a xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) směsný xxxxx.

Xx. 4

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxxx sběrné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, objemově x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx typu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx stanovišť xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejněném xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) sběrný xxxx x xxxxxx xxxxx.

2. Místa určená xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx místa,

b) x případě xxxxxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx červené xxxxx,

x) mobilní sběrna xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx mapovém portále xxxxxxxxxxx xx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

3. Xxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) velkoobjemové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx určených xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx městě, xxxxxxxxx x sběru xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx stanovišť xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx webu x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxx dvůr,

c) xxxxxx místa.

4. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů jsou:

a) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, informace o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostupný xxxxxx xx xxxxxxxx webu x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

5. Místa xxxxxx x xxxxxxxxx směsného xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx město Liberec, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektu,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx svozový xxx xxxxxxxx xxxxxx nádoba xx dobu potřebnou xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx následující xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx objektu povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odpadkové xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, cigaretové xxxxxxxxx nebo psí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pytle xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

6. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx biologického xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx:

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xx městě, informace x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dále je xxxxxx stanovišť xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx portále xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxx xxx odevzdávat xxxxxx xxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx budovy, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx složek xxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxx),

x) xxxxxxxx xx sběru x výkupu xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx oprávněnými xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx města Liberce.

Čl. 5

Xxxxxxxxxx fyzických xxxx

Xxxxxxx xxxxx jsou povinny:

a) xxx své činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx předává xx obecního xxxxxxx, xxxxxxxx na místa xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx vyhláškou,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxx xxxxxxx x Čl. 3 xxxxxxxx, xx zakázáno xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) směsný odpad xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx označených pytlů x rámci pytlového xxxxx,

x) plnit xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neodkládat xxxxxx mimo sběrné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, stavební x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 6

Svoz xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, náledí) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neumožňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx společností xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviště, x to x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dostupném pro xxxxxxx vozidlo.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberce.

Čl. 7

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx a demoliční xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx odpad lze xxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Fyzické xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx složky.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úplatu.

Čl. 8

Xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového hospodářství xx xxxxx místní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx zrušuje obecně xxxxxxx vyhláška č. 5/2015, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022.

Ing. Xxxxxx Karban x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, CSc. v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxx §12 zákona x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx