Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx x. 4/2021

xx xxx 14. xxxxx 2021 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Mostu xxxxxx usnesením č. XxX/3087/53/2021 ze xxx 14. října 2021 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ustanovení §2 xxxx. 1 písm. x) x odst. 5 xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx nařízení.

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Účelem tohoto xxxxxxxx je zákaz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení zřízeného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx. I xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, veřejně xxxxxx reklamu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x živočišných xxxxxxx x vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxx xx. III xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. IV xxxxxx nařízení.

Čl. II

Veřejně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx zakázána

Zákaz xxxxxx xxxxxxx podle xx. I xxxxxx xxxxxxxx platí v xxxx xx 00:00 xx 24:00 xxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx nesmí být xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zvukové xxxxxxx,

x) dopravní prostředky, x xxxxx je xxxxxxx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxxx reklamy.

Čl. X

Xxxx, na xxx xx xxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů,

c) xxxxxxxxxxx, pouliční průvody x manifestace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

Xx. VI

Dohled x xxxxxx

1. Dohled nad xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx Městská policie Xxxx.

2. Xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx nařízení x. 1/2021, xxxxxx xx xxxxxxxx šíření xxxxxxx xx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xx dne 19. xxxxx 2021.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxxxxx 2021.

Mgr. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Marek Xxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. J. X. Purkyně

ul. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. J. X. Xxxxx

xx. Konstantina Xxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxx Němcové

ul. X. X. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxx

xx. Xxx. Jaroše

ul. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Bankovní

ul. Jana Xxxxx

xx. 9. května

ul. Xxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxx Janáčka

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxx Vrby

ul. Lidická

ul. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Brigádnická

ul. Xxxx Xxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxxx

xx. Břehová

ul. Xxxxxxxxx Xxxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxx Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxx

xx. M. X. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Jaroslava Xxxxxx

xx. X. X. Xxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

xx. 1. xxxx

xx. Xx. xxxxxxx

xx. Jaroslava Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxx

xx. Čsl. xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Marš. Xxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Dřínovská

ul. Xxxxxx x Poděbrad

ul. Xxxx Švabinského

ul. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx Basse

ul. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxx

xx. X. L. Čelakovského

ul. Xxxxxx Xxxx

xx. Mladé xxxxx

xx. X. X. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Fráni Šrámka

ul. Xxxxxx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Halase

ul. Xxxxxx Xxxxxx

xx. Mostecká

ul. Xxxxxxxxx Xxxxxx

xx. Josefa Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Malíka

ul. Xxxxxx Xxxx

xx. Xx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Škroupa

ul. Xxxxxx Ševčíka

ul. Xx Xxxxx xxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxx Jabůrkové

ul. Xx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Jugoslávská

ul. Xx Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxx

xx. Xx Xxxxxx

xx. Horní

ul. X&xxxx;Xxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. X&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;

xx. Xx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx xxxxx

xx. K. X. Xxxxxxxxxx

xx. Na Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. K. X. Xxxxx

xx. Xx Xxxxxxx

xx. Hraniční

ul. K. X. Xxxxxx

xx. Xx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Kabátnická

ul. Xxx Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Nad Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxx

xx. Xxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxxxxx

xx. Nádražní

ul. Xxxxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxx

xx. nám. Xxxxxxx

xx. X. X. Xxxxxxxxxx

xx. Xx Špičáku

ul. xxx. Xxxxx mostecké xxxxxx

1. xxxxxxx

xx. Slovenského xxxxxxxxx povstání

ul. Xx Xxxxx

2. náměstí

ul. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx odboje

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxxx
xx. Sportovní

ul. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Stavbařů

ul. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx míru

ul. Xxxxxxxxxx Xxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Vladimíra Xxxxxxxxxxxx

xx. Ořechová

ul. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxxx Vančury

ul. Partyzánská

ul. Xxxxxx vrch

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Školní

ul. X. X. Mozarta

ul. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxxx xxxxxx

xx. Xxx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxx

xx. Topolová

ul. Zahražanská

ul. Xxx Xxxxxxx

xx. Budovatelů

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxx Koňským xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Zdeňka Xxxxxxx

xx. Pod Kurty

ul. Xxxxxxx

xx. Zdeňka Xxxxxxxx

xx. Xxx Lajsníkem

ul. Tymiánová

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Žatecká

ul. Xxx Xxxxxx

xx. X Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxxx

xx. X Cáchovny

ul. Železničářů

ul. Xxx Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxxx

xx. Židovická

ul. Xxx Xxxxxxx vrchem

ul. X Xxxxxx

xx. Xxx Xxxxx xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xx. U Lomu

ul. Xxx Vinicí

ul. U Xxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxx Chersonu

ul. Xxxxxxx

xx. X Náraziště

ul. Xxxxx

xx. X Parku

ul. Xxxxxxx

xx. X Rybníka

ul. Xxxxxxx Diviše

ul. U Xxxxxxxxx xxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxxx

xx. U Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. U Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. X Věžových xxxx

xx. Příčná

ul. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Uzounká

ul. Xxxxxxxxx

xx. X Břízách

ul. Xxxxxxxxx

xx. X Dolíku

ul. Rozmarýnová

ul. X&xxxx;Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. V Luhu

ul. Xxxxxx

xx. V Rokli

ul. 28. xxxxx

xx. V Sadech

ul. S. X. Xxxxxxxx

xx. X&xxxx;Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. V Zátiší

ul. Xxxxxxxx

xx. X. K. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx Řezáče

ul. Xxxxx

xx. Xxxxxxx Talicha

ul. Xxxxxxxxx

xx. Ve Xxxxx