Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx č. 3/2021 xx xxx 14. xxxxx 2021

TRŽNÍ ŘÁD

Rada xxxxx Mostu vydává xxxxxxxxx x. XxX/3108/53/2021 xx xxx 14. xxxxx 2021 x xxxxxxx s ustanovením §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxx podmínky xxx nabídku, xxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxx“) x poskytování xxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx, s xxxxxxxx lokalit Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Xxxxx (mezi xxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx), x dále xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx zákona1 (xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx se xx xxxxxx zboží x poskytování xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2.

Xx. XX

Xxxxxxxx základních xxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pevnou xxxx přenosnou konstrukcí, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx zboží.

2. Xxxxxxxxx místem xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodej.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx přístupný xxxxx x xxxxxxxx době.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx služeb. Tento xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxx zvláštního xxxxxx1) xx kterém xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x provozovnou, xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona1). Předzahrádka xxxx mít stejného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx prodává xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx mimo provozovnu, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potencionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxx xx xxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx nabídka, prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potencionální xxxxxxxxxxx vyhledáván xxxxxxx x xxxxxx osob xx veřejných prostranstvích, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. vozík, taška, xxxx xx.) xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xx místě.

Čl. XXX

Xxxxx pro prodej xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx provozovnu xxxxxxx a prodávat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx místech xxxxxxxxx x příloze x. 1 x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X příloze č. 1 xx u xxxxxxx prodejního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povolený xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx prodávat:

a) alkoholické xxxxxx (x v xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, piva x medoviny x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x příležitosti Xxxxx x Xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteru,

c) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx přípravky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nebezpečné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx prodejní xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vozovky xxxx.), musí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx kapacity a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stanovena x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejní xxxxx musí xxx xxxxxxxx:

x) xxx prodeji xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx obuvi vsedě, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich vyzkoušení x zrcadlem,

c) xxx xxxxxxx elektrospotřebičů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx zrcadlem.

Čl. X

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx

1. Xxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rok, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x poskytování služeb xx od 6:00 xx 20:00 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xx. XXX xxx 2) xxxxxx nařízení xx 6:00 do 20:00 xxxxx.

2. Předzahrádky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, doba xxxxxxx, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 8:00 xx 22:00 hodin.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx místech xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxxxx:

x) čistotu xxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx xx xxxxxxx x tomu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostoru k xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníků xxxx xxxxxxxxxxxx stánky x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejci xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, tj. xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx pultů, tyčí, xxxxxxxxxx apod.,

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpad, x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx separovaný xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nakládat s xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx zboží x poskytování xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínky prodeje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx řádného xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Provozovatel xx xxxxxxx:

x) provozovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx nařízením x xx zvláštními xxxxxxxx předpisy5,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx statutárního xxxxx Mostu, xxxxxxx x xxxxxxxx domech, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podomní xxxxxx.

2. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx území statutárního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx pochůzkový xxxxxx.

3. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xx 00:00 xx 24:00 xxxxx.

4. Zákaz podomního x xxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předmětů xx xxxxxx charitativní činnosti.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx města xxxx xxxxxxxx praktikami xxxxxxxx x x xxxxxx prevence kriminální xxxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxx.

Xx. IX

Druhy xxxxxxx x poskytování xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2. xxxxxx článku se xxxx nařízení nevztahuje xx prodej zboží xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxxxx x xx příležitostné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

Xx. X

Xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx6.

Xx. XX

Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx7.

Xx. XII

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx č. 2/2021 xx xxx 22. xxxxxxxx 2021 XXXXX XXX.

Xx. XIV

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Hrvol

náměstek xxxxxxxxx xxxxx

1 Zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

2 Xxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 Xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4 Xxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx

5 Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6 Zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7 Xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8) Xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

Příloha

>>>