Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX MĚSTA XXXXXX x. 49/21

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx dne 22.9.2021 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen xxxxxxxx):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxx xxxxxxxx

1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Veřejná xxx xx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x majetek, xxx xxxx veřejný pořádek x xxxxx xxxxx.

2) Xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx městě x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx především na xxxxxxx xxxxxxxx, nerušené xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jako x uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů x xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx jako xxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislosti xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x dobrými xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx způsobem zasahovat xx práv xxxxxx x xxxxxxxx lokalitách.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx obecně závazné xxxxxxxx se xxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a společenských xxxxx, xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx obecných xxxxxx podmínkou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soužití.

b) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x níž se xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx činnost, xx. xxxxxxxx a xxxxxxxx jídel x xxxxxx k bezprostřední xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkových xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx hostinské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsluha xxxxx na xxxxxxx x xxxx určených - xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, bufety, xxxxxx xxxxxxxx občerstvení,

- xxxxx, xxxxxx

- xxxxxxxx kluby x xxxxxxx zařízení

c) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nachází x xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx od 22:00 xx 6:00 hodin.

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxxx

1) X xxxxxxxxxxx lokalitách xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do 22:00 xxxxx.

2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozoven xxxxx:

x) x xxx xxxxxxxxxxxxx dnu xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu xx 24:00 xxxxx,

x) v xxxxxxxxx dnech xx 22:00 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x 8:00 xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ruší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 49/2020 xx xxx 14.12.2020

3) Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 8.10.2021.

Xxx. Milan Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxx. Xxxxxxx Mužík, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, v.r.

náměstci primátora Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního města Xxxxxx x. 49/21 X regulaci xxxxxx xxxxxxx klidu

Lokalitami xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx:

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Dánská, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Holandská; Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx; Xxxxxxxx, Xxxxxx.

2) Území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx; Váňova, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx xxxxxxxx nárožími xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx; Xxxxxxxx, Xxxxxxx; Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, T. X. Xxxxxxxx; X. G. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx; X. X. Xxxxxxxx, Poděbradova.

4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Obránců Xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxx; Xxxxx, Wednesbury; Xxxxxxxxxx, Unhošťská.

5) Území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx. Xxxx Xxxxxxxx; xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Moskevská; Moskevská, Xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ulicí Helsinská x Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č.p. 2901.

Xxx. Xxxxx Volf, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx 2