Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO KLADNO

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX x. 49/21

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx xxxxxx dne 22.9.2021 x souladu s xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (dále xxx xxxxxxxx):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxx xxxxxxxx

1) Xxxxxx xx základních funkcí, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx občany, xx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxx xx povinna xxxxxxx xxxxx svobodu xxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mravy.

2) Xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx veřejného pořádku xx xxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jako x uspokojení jejich xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx x nočních hodinách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako faktor, x xxxxx přímé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x tím xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxx x spořádaného soužití.

b) Xxxxxxxxxxx xx provozovna, x níž xx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx činnost, xx. příprava a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodejů x xxxxxx. Hlavním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsluha xxxxx xx místech x xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, kavárny, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, bufety, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- herny, xxxxxx

- soukromé kluby x obdobná zařízení

c) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hudební xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vně xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xx vymezena x xxxxxxx x. 1 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nachází x xxxxxxx x. 2 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx klidu xx xxxx od 22:00 xx 6:00 xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx

1) V xxxxxxxxxxx lokalitách uvedených x xxxxxxx č. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx hlasité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do 22:00 xxxxx.

2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x. 1 xx stanovuje xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 24:00 xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx 22:00 xxxxx přičemž xxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxx xxx xxxxxxxx x 8:00 xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 49/2020 ze xxx 14.12.2020

3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 8.10.2021.

Xxx. Xxxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxx. Xxxxxxx Mužík, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx č. 49/21 X regulaci xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx:

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ulic Xxxxxx, Xxxxxxxxx; Unhošťská, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx; Anglická, Xxxxxx.

2) Území vymezená xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx; Váňova, Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx, Xxxxx Janáčka; Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Poděbradova, Vašatova; Xxxxxxxx, Xxxxxxx; Tyršova, Xxxxxxxxx, T. G. Xxxxxxxx; T. G. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx; T. X. Masaryka, Poděbradova.

4) Xxxxx vymezená nárožími xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx; Obránců xxxx, Xxxxx; Xxxxx, Wednesbury; Xxxxxxxxxx, Unhošťská.

5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ulic Xxxxxxxxxxxx, xxx. Xxxx Xxxxxxxx; xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Moskevská; Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Helsinská x Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x.x. 2901.

Mgr. Xxxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna

Příloha 2