Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx č. 4/2021,

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx komunikacích xx xxxxx statutárního xxxxx Děčín

Rada xxxxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx dne 23. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx č. RM 21 19 42 02 xxxxxxx vydat xx základě §27 xxxx. 5 x 6 zákona x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v souladu §11 odst. 1 x §102 odst. 2 písmena d) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx“) x x xxxxxxx x §42 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, úseky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, na kterých xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 6 zákona x x xxxxxxx §41, §42 xxxx. 2, §44 a §46 xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schůdnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxx xx nich umístěných) xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx místních komunikací x xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx místních xxxxxxxxxx I. - XXX. třídy podle §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx, xx xxxxxxx se, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X 221 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. třídy xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx, na kterých xx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezajišťuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx v příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Rozdělení xxxxxxxx komunikací pro xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zimní xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozděluji xx

x) xxxxxx komunikace X. - III. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 písm. x) xx c) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do X. – XXX. xxxxxx

x) místní xxxxxxxxxx XX. xxxxx podle §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x chodníky, xxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxx xx X. - XXX. pořadí.

Článek 4

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín se xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Rozsah, xxxxxx x časové xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx

(1) Xxxxx údržbou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zmírňují xxxxxx vznikající povětrnostními xxxxx a podmínkami xx zimních situací xx xxxxxxxxxx komunikací x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zimní xxxxxx. X xxxxxxx zimní xxxxxxx vlastník (správce) xxxxxxxxxx odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zmírnit xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x průjezdních xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xx chodníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx-xx xx chodníku xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx odpad, xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xx závady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Odstraňování a xxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) X. xxxxxx - xxxxxxxxxx x posypy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) při xxxxxxxx sněhu xxxxx xxx 3 xx. Xxxxxxx xxxxxxxx posypových xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx 60g/m2. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 60 x/x2,

x) XX. xxxxxx – stejnou xxxxxxxxxxx xxxx komunikace xxxxxxxx x I. xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxx občasně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na místech, xxx xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx XXX, atd.),

c) III. xxxxxx - xx xx ošetření xxxxxxxxxx X. a XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx III. xxxxx se xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx

x) X. xxxxxx důležitosti xx 4 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxx,

x) XX. xxxxxx důležitosti xx 12 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx; II. pořadí xxxxxxxxxxx po ošetření xxxxxxxxxx X. a XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxx; 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu, xxxx xxx vzniku náledí.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx dán minimální xxxxxx xxxx pro xxxxxx 1,50 x. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx 1,50 m, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxx chodníku, xxxxxxxxx xxxx 0,7 x, x to xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxx chodníku dále xxxxx na xxxx xxx 0,7 x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nezajišťuje. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx chodníku xxxxx xxxxxxxxx s ponecháním xxxxxxxx x místech xxxxxxxx xxx chodce, x xx x xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xx provádí především xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posypem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx chodníky x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx uloženy xxxxxxxxxx xxxx (xxxx že xxxx uzavřený kryt) x jsou xxxxxxxx xx zelených xxxxx x pásů pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ně xxxxxx xxxxxx slaný xxxxxx. Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx překročit 3 xx.

(8) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx povětrnostních xxxxx xx chodnících xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lhůty

a) X. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx náledí,

c) XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx X. x XX. xxxxxx, nejpozději však xx x48 xxxxx xx xxxxxxxx jednorázového xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Všeobecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx odstraňování xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a průjezdních xxxxx silnic (xxxxxx xxxxxxxx pořadí důležitosti) xxxxxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx komunikací xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx komunikací x xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx doba xx 1. listopadu do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud vzniknou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx odstraněny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx č. 9/2009, x xxxxxxxxx zimní xxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.

Xxx. Anděl Xxxx, XXx. v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx v. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

>>>

Příloha 2

>>>