Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 7/2021, x zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Karviné

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 31.01.2022 xxxxxx v souladu x §10 xxxx. x), x) x x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Obecně závazná xxxxxxxx x. 7/2021, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X čl. 2, xxx 2.1, xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx: „Mimo tato xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejném prostranství xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X udělení xxxxxxx rozhoduje, xx xxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, příjmení, xxxxxxxx, místo x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“, a xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx x závěrečná ustanovení

Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxx schválena Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 31.01.2022 xxxxxxxxx x. 582 x nabývá xxxxxxxxx 15. xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Wolf x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Lukáš Raszyk x. r.

náměstek primátora