Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Frýdek-Místek

Rada xxxxx Frýdku-Místku

Nařízení xxxxx, xxxxxx xx vydává xxxxx řád

Rada města Xxxxxx-Xxxxxx se xx xxx 96. xxxxxx xxxxxx xxx 15.2.2022 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §18 odst. 1 až 4 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx.

2) Xxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx nebo v xxxx xxxxx zakázány.

3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x němu.

Čl. 2

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx území statutárního xxxxx Frýdku-Místku xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním zákonem1) (xxxx jen „xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxxx nabídku x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1) Provozovna xx prostor, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx.1)

2) Prodejce xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodej xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx, tj. poskytne xxxxxxxx xxxxx prodejci.

4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jednotlivé místo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx prodejce uskutečňuje xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxxxx vymezeném x přílohách xxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vymezené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, musí s xx funkčně xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nabídku xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" (popř. jiných xxxxxxxx, x jejichž xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pokrmy x nápoje x xxxxxxxxxxxxx spotřebě x xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) x toto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně personálu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dochází x záboru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxx, které xxxxx xxxxxx svou xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stánek, stůl, xxxx, vozík, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx k tomuto xxxxx, splňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji.

10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo provozovnu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx je xxxxxxxxxxx spotřebitel xxxxx xxxx služeb bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x okruhu xxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx3), xxxxxxx-xx se x xxxxxxx.

11) Podomní xxxxxx xx prodej xxxx provozovnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledáván prodejcem xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx objektů.

12) Xxxxxxxx xxxxxx xx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxxxxxx (xxxxx tlačené xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, přívěsy, xxxxxx, xxxxxxxx prodejny apod.), xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xx jednom xxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxxx.

Xx. 4

Pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxx x xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) k xxxxxxx zboží, jeho xxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x tomu xxxxxx tímto nařízením

b) xxxx xx xx, xxx provozem xxxxxxxxxxx x narušování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, neblokovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx x místech xxxxxxxx xx tržištích x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x činnost xxxxxxxxxxx orgánů4).

2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx nezbavuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku (např. xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Frýdek-Místek, x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxx komunikací. X xxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx5).

4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx předpis xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prodejcem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxx6). Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx označeno xxxxxxx.

5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx místa pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prostor xxxxxxx xx xxxxxx zásobování, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx s provozem xxxxxxx.

6) Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozovatele x xxxxxxx (xxxxx xx xxxxx). Xx tržišti xxxx xxx vyvěšeno xxxx nařízení, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x doba xxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavenosti tržních xxxx x xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nejbližší okolí x čistotě

- průběžně xxxxxxxxxxx odpad na xxxxxx xxxxx

- zajistit xxxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx na odpad, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx7),

- xxxxxxxx pravidelný xxxxx a zneškodnění xxxxxx xxxxxx

- xx xxxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx tržiště čisté x xxxxxxxx

- vybavit xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx prodejní xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

- průběžně odstraňovat xxxxx xx určené xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x odpady, které xxxxxxxx xxx provozu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xx xxxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxx x xxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxx místa tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

- xxxx prodejními xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx osob x zásobování

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx vztahujícími se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 6

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx takto:

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx celoročně, xxxxxxxxx xxxx prodeje xx xx 6:00 h xx 22:00 x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx provozovány xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba provozu xx xx 7:00 x xx 23:00 x.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xx prostranstvích xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení a xxxxxxx uvedené x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx formy xxxxxxx

X částech xxxxx Xxxxxx a Místek xx zakázán:

- prodej x xxxxxxxxxxxx prodejních xxxx

- xxxxxxxxxx prodej

- xxxxxxx prodej

- xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o formu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx nevztahuje.

Čl. 8

Xxxxx prodeje, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kamelotů

b) xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) na xxxxxx xxxxx x xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx 8)

x) xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 9)

e) prodej xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx žen x Xxx matek x xxxxxx od 3 dnů xxxx xxxxx svátkem xx xxx tohoto svátku, xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vazeb a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zesnulých x xxxxxx xx 13.10. xx 2.11. xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně

g) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx 20 xxx xxxx velikonočním pondělím xx xxxxxxxxxxxxx pondělí, xxxxxx

x) xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1.12. xx 24.12. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nabídky x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) běžné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx produkcí, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jízdou xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx

x) bikesharing

n) xxxxxxxx xxxxxx občerstvení x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx11.

Xx. 9

Xxxxxxxx x sankce

Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Tímto xxxxxxxxx xx ruší Nařízení xxxxx x. 4/2021, xxxxxx xx vydává xxxxx xxx, xx xxx 7.6.2021.

2) Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.2.2022.

Xxxx Korč

primátor

Mgr. Xxxxxxx Hořínek

náměstek xxxxxxxxx

Přílohy
>>>

1) Xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) §2 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) §34 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

4) Xxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) Xxxxx x. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Zákon x. 166/1999 Xx., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

- Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

- Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx x. 65/2017 Xx., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) §17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

7) §15 xxxx. 2 xxxxxx č. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8) xxxxx x. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9) §3 xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

10) xxx x. x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

11) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 341/2014 Xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 12, xxxx. c).