Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 15/2021,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx x. 30/2020, x xxxxxxxx poplatcích

DATUM XXXXXX XXXXXXXXX: 1.7.2021

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx xx na X8/27. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2021 pod xxxxx x. 5 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Článek 1

Xxxxx vyhlášky

Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna č. 30/2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

(1) X článku 4 xx odst. (3) xxxxxxx, xxxxxxxxx odst. (4) se xxxxxxxx xxxx xxxx. (3).

(2) Xxxxxx 7 odst. (1) zní: „(1) Xxxxxxxxx poplatku z xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

(3) X xxxxxx 7 se xxxxxx xxxx odst. (2), xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobyt:

a) xxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobní svoboda,

b) xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele lůžkové xxxx, xxxxx xx xxxxx pobyt hrazenou xxxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.“

Xxxxxxxxx odstavce (2) xx (4) xx xxxxxxxx jako odstavce (3) xx (5).

(4) X xxxxxx 13 xxxx. (1) xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče“ xxxxxxxx xxxxx a body 1. a 2. xx zrušují.

(5) X xxxxxx 17 xxxx. (2) xx číslo „8“ xxxxxxxxx xxxxxx „15“.

(6) X xxxxxx 18 xxxx. (5) xx xxxxx „8“ xxxxxxxxx xxxxxx „15“.

(7) X xxxxxx 21 xxxx. (1) xx xxxxx „8“ xxxxxxxxx xxxxxx „15“.

Xxxxxx 2

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx Brna

podepsáno xxxxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx primátorky xxxxx Xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx