Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX MOST

RADA XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx č. 1/2021

xx dne 19. xxxxx 2021

xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx usnesením x. XxX/2949/50/2021 xx xxx 19. xxxxx 2021 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) a odst. 5 zákona x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy a x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení.

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Účelem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx reklamy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Toto xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx xx. X xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx fyzické osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti (xxxxxxxxxxx přebytky).

4. Tímto xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx nařízení,

b) x xxxx podle xx. XXX tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx druhy komunikačních xxxxx podle xx. XX xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxx xx xxxxxxx zakázána

Veřejně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx reklama xxxxx xx. I xxxxxx xxxxxxxx zakázána, xxxx xxxxxxxxxxxxx x příloze x. 1 tohoto xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxxxx platí x xxxx od 00:00 xx 24:00 xxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxxxxx reklama xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx uvedených v xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx hlavním účelem xxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X

Xxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Most,

e) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Most.

Čl. XX

Xxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx nad dodržováním xxxxxx nařízení vykonává Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 2/2015, xxxxxx se zakazuje xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xx xxx 6. xxxxxx 2015.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 13. xxxx 2021

Xxx. Jan Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. X. E. Purkyně

ul. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. X. X. Baara

ul. Konstantina Xxxxxx

xx. Xxxx Boženy Xxxxxxx

xx. X. X. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Kovářská

ul. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxx

xx. Xxx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Bankovní

ul. Xxxx Xxxxx

xx. 9. xxxxxx

xx. Báňská

ul. Xxxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Jana Opletala

ul. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Jana Xxxxxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxx Xxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxxx

xx. Lipová

ul. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxx Xxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Jaroslava Haška

ul. Xxxxx

xx. Xxx Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx Ježka

ul. M. X. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Průchy

ul. M. X. Xxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

xx. 1. xxxx

xx. Čs. mládeže

ul. Xxxxxxxxx Vrchlického

ul. Malá

ul. Xxx. armády

ul. Jasmínová

ul. Xxxxx Majerové

ul. Dělnická

ul. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxx. Xxxxxxx

xx. Drobná

ul. Jiřetínská

ul. Xxxx. Xxxxxx

xx. Družstevní

ul. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxx x Xxxxxxxx

xx. Xxxx Švabinského

ul. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx Xxxx

xx. X. X. Xxxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxx

xx. Xxxxx xxxxx

xx. F. X. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxx

xx. Xxxxxx Mánesa

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxx

xx. Mostecká

ul. Xxxxxxxxx Kmocha

ul. Xxxxxx Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxx

xx. Xx Gruntě

ul. Františka Xxxxxxx

xx. Josefa Xxxxxxx

xx. Xx Novém xxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxx Jabůrkové

ul. Xx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxxx

xx. Xx Stráni

ul. Xxxxx

xx. X Xxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. X Xxxxxxx

xx. Na Vrátku

ul. Xxxxxxxx xxxxx

xx. K. X. Xxxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxxxx

xx. Hradní

ul. K. X. Xxxxx

xx. Xx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. K. X. Erbena

ul. Xx Xxxxxx

xx. Hřbitovní

ul. Kabátnická

ul. Xxx Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx Xxxxx

xx. Xxx Xxxxxxx

xx. Chanovská

ul. Xx Xxxxxxx

xx. Nad Xxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Ke Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxx

xx. xxx. Xxxxxxx

xx. J. X. Xxxxxxxxxx

xx. Ke Xxxxxxx

xx. xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx. Xx Xxxxx

2. náměstí

ul. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Národního xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Větrná

ul. Xxxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Vinohradská

ul. Xxxxxxxx

xx. Stavbařů

ul. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx xxxx

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx

xx. Víta Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Šafránová

ul. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

xx. Oldřicha Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Vladimíra Xxxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxx

xx. Xxxxxxxxxx Vančury

ul. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxx vrch

ul. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Školní

ul. X. X. Xxxxxxx

xx. Petra Xxxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Za Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Teplárenská

ul. Xx Zámeckým xxxxxx

xx. Xxx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxx xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx. Pod Kurty

ul. Xxxxxxx

xx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxxx

xx. Tymiánová

ul. Xxxxxxxxx

xx. Pod Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Pod Xxxxxx

xx. X Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. Pod Studánkou

ul. X Cáchovny

ul. Xxxxxxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Pod Xxxxxxx xxxxxx

xx. X Xxxxxx

xx. Xxx Těžní xxxx

xx. X Xxxx

xx. Xxx Xxxxxx

xx. U Xxxxxxx

xx. Xxx Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxx Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. U Xxxxxxxxx

xx. Xxxxx

xx. U Xxxxx

xx. Xxxxxxx

xx. X Xxxxxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxxx

xx. X Xxxxxxxxx xxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxxx

xx. X Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. U Špejcharu

ul. Xxxxxxxxx

xx. U Věžových xxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxx

xx. Xxxxxxxx

xx. Uzounká

ul. Xxxxxxxxx

xx. X Xxxxxxx

xx. Revoluční

ul. X Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx

xx. X Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. X Luhu

ul. Xxxxxx

xx. X Rokli

ul. 28. xxxxx

xx. V Sadech

ul. X. K. Xxxxxxxx

xx. X Zahrádkách

ul. Xxxxxx

xx. X Zátiší

ul. Skyřická

ul. X. K. Klicpery

ul. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx Xxxxxx

xx. Xxxxx

xx. Václava Talicha

ul. Xxxxxxxxx

xx. Ve Xxxxx

1) §1 zákona x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

2) §104 zákona x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) §3 zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

4) Xxxxx x. 117/2001 Xx., x veřejných xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) Xxxxx č. 84/1990 Xx., o právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) §2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7) §60 x §74 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

8) §4 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx