Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10/VS/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xx x xxxx Xxxxxx

- výkon činnosti xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xx xxx 24.5.2021, x. x. XX/1203/XX/21-3, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 9.6.2021.

Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obecní (městské) xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Aše xx xxx 16. xxxxxxxx 2020 ě. xxxxxxxx 288 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx xx xxx 28.1.2021. x. XX 10/21. xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Daliborem Xxxxxxx.

Xxxxxxx 52. 352 01 Xx, Karlovarský xxxx

XXX 00253901

Bankovní xxxxxxx: 24872487/0300; ČSOB. a.s.. xxxxxxx Aš.

a

2. Obec Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 196, 351 22 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xx

XXX 00572675

Xxxxxxxx xxxxxxx: XX:43-8132920227/0100

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx bude ve xxxxxx §3a, 3c xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, vykonávat xx xxxxx xxxx Xxxxxx úkoly stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx touto smlouvou.

Článek XXX.

Xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx XX. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxx psů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx smyslu xxx. §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon).

b) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx psů, v xxxxxxx porušení xxxx XXX xxxxxxxx pokutu xxxxxxxx xx xxxxx.

X. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Aše xxxxxxx xxxxxxxx, kterým bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obce Xxxxxx xxx rozpisu.

Článek XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx rozsahu poskytne xxxx Xxxxxx xxxx Xx na xxxx xxxx xxxxx 24872487/0300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx 1 500 Xx + XXX x xxxxxx xxxx.

- Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx km), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxx. č. 358/2019 Xx. o xxxxx xxxxx základní náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2. Výnos xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Aš.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchytu xxx xxxxx xxxx xxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx x Xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx 14ti xxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxx, že změnou xxxxxxxxxx xxxx. dojde xx změně xxxx xxxxxx xx používání xxxxxxxxxx vozidel nebo xx změně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Aš xxxxxxxxx xxxxxx úhradu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx náhrad x xxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx policie xxxx Aše vykonávat xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx této xxxxxxx.

2. Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx jeden xxxxx x počíná běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Smlouvu xx možné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx VI.

Společná xxxxxxxxxx

6. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje dne ……………. xx. xx.: …………….

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx xx zveřejnění xx Věstníku právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

8. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx obdrží po xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Krásná x souhlas Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

11. Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

12. Xxxx xxxxxxx xxxx x x plném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2.3.2007.

V Xxx xxx 13.5.2021

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xx

X Xxxxxx xxx

Xxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx