Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10/XX/2021 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx městem Xx x obcí Xxxxxx

- xxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 24.5.2021, x. x. XX/1203/XX/21-3, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 9.6.2021.

Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (městské) xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Aše xx dne 16. xxxxxxxx 2020 x. xxxxxxxx 288 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx xx dne 28.1.2021. x. XX 10/21. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx 52. 352 01 Aš, Karlovarský xxxx

XXX 00253901

Bankovní xxxxxxx: 24872487/0300; XXXX. x.x.. xxxxxxx Xx.

x

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx starostou obce xxxxx Lubošem Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Krásná 196, 351 22 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xx

XXX 00572675

Xxxxxxxx xxxxxxx: XX:43-8132920227/0100

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx obce Xxx bude xx xxxxxx §3a, 3c xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávat xx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxx v rámci xxxxxxxx dle xxxxxx XX. této xxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx transport xx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxx) xx xxxxxx xxx. §42 zákona x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon).

b) Kontrolu xxxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volný xxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx městské policie xxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci na xxxxx obce Xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx obci Xx xx xxxx xxxx xxxxx 24872487/0300 xxxxxx xxxxxxx dohodnutých xxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxx xx odchyt xxxxxxx xxx 1 500 Xx + XXX x platné xxxx.

- Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (xxxxx xx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x. 358/2019 Xx. x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx

2. Výnos pokut xxxxxxxxx strážníky xxxxxxx xxxxxxx xxxx Aše xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx pohonné hmoty x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx x Xxx xx zavazuje xxxxxxx fakturované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bankovního xxxx města xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 14xx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhl. xxxxx xx xxxxx výše xxxxxx za používání xxxxxxxxxx vozidel nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmot, xx xxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty x xxxxxxxxxx služebního xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Úkoly xxx xxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx této smlouvy.

2. Xxxx smlouva xx xxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx. Výpovědní lhůta xxxx xxxxx měsíc x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran.

Článek VI.

Společná xxxxxxxxxx

6. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ……………. xx. xx.: …………….

7. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejnění xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Karlovarského xxxxx.

8. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxx stejnopisech, z xxxxx každý x xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx.

10. Nedílnou přílohu xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Krásná x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x uzavřením této xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

11. Tato xxxxxxx může xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

12. Tato xxxxxxx xxxx x x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxx 2.3.2007.

X Xxx xxx 13.5.2021

Mgr. Xxxxxxx Blažek x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xx

X Xxxxxx xxx

Xxxxx Xxxxxxx x. r.

starosta obce Xxxxxx