Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xx x xxxxxx Xxxxxxx

- výkon činnosti xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xx xxx 5.3.2021, x. x. KK/598/LP/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 21.3.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxx xx xxx 16.12.2020. x. 288 a xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxx xx dne 26.1.2021. x. XX 09/17/2021. uzavírají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx 1.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xx

xxxxxxxxxx starostou xxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx 52. 352 01 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxx

XXX 00253901

Xxxxxxxx xxxxxxx: 24872487/0300: XXXX. x.x.. xxxxxxx Xx.

x

2. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou města xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx úřadu Xxxxxxx X Xxxxx 182, 351 24 Xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Aš Xxxxxxxxxxx xxxx

XXX: 00253961,

Xxxxxxxx xxxxxxx: 2224331/0100

Článek XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxx xx xxxxxx §3a x 3c xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto nebo xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III.

Smluvní rozsah xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx bude x xxxxx činnosti dle xxxxxx XX. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxx:

x) Odchyt toulavých xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxx xxx. §42 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx: x xxxxxxx porušení xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

2. Obec Hranice xxxx xxxxxxxxxxx městské xxxxxxx xxxx Aše xxxxxxx zmocnění, kterým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx území xxxx Xxxxxxx dle xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxxxx xxxx Aš xx xxxx účet xxxxx 24872487/0300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxx na odchyt xxxxxxx psa 1 500 Xx + XXX v platné xxxx.

- Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x amortizaci xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vyhl. č. 358/2019 Sb. o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stravného x x xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx strážníky xxxxxxx policie obce Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Aš.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hradí xxxx xxxxx xxxxxxx xx spotřebované pohonné xxxxx x amortizaci xxxxxxx.

4. Město Hranice x Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v záhlaví xxxx smlouvy, x xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx splatnosti 14xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. X případě, že xxxxxx citovaného xxxx. xxxxx ke xxxxx xxxx náhrad xx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx smlouvy

1. Xxxxx xxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obce Aše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce následujícího xx uzavření xxxx xxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx do xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kdykoliv xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx činí jeden xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx druhé xxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vzájemnou xxxxxxx smluvních stran.

Článek XX.

Xxxxxxxx ustanovení

6. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx …………………. sp. xx.: …………………

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx úřadů xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx xx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx každý x účastníků xxxxxx xx jednom.

10. Nedílnou xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

11. Xxxx smlouva může xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxx x nahrazuje veřejnoprávní xxxxxxx xx xxx 24.4.2006.

X Aši xxx …………..

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx x. x. Xxx.

xxxxxxxx xxxxx Aš

V Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Hranice