Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xx x obcí Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x základních registrech

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx ze dne 23.6.2021, x. j. XX/1532/XX/21-3, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx dne 9.7.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxx ze xxx 17.5.2021 x. 05/258/21 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxx xx xxx 26.5.2021 x. 11/21/2021 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

XX. 1

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Xx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Blažkem.

adresa xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 52. 352 01 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxx

XXX 00253901

Xxxxxxxx xxxxxxx: 41164116/0300: ČSOB. x.x., xxxxxxx Xx,

x

2. Xxxx Hazlov

zastoupená starostkou xxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx úřadu Xxxxxx 31.351 32 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx kraj

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx

XXX 00253952

Bankovní xxxxxxx: 2726331/0100

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx orgánů xxxx Hazlov.

ČI. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb., budou orgány xxxxx Xxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx následující údaje:

a) xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Hazlov je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx vazbách xx ostatní xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx obce, xxxxx x xxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technickoekonomický xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx).

x) xxxxx §43 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Sb. (xxxxx ulice x xxxxx o vazbách xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky).

c) podle §44 odst. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x adresním xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xx xxxxx xxxx).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1 předávat xxxxxx xxxxx Xxx. xxxxxxxxxxx x orgány xxxxx Xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx jejich xxxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxx xxxx x. 41164116/0300 xxxxxx xx xxxx 100 Xx (xxxxx sto xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx provedený úkon xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. xXx xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx poskytována xxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx základě xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních úřadů xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx. 

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx město Xx xxxxx stejnopis obdrží xxxx Hazlov x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxx x xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx smluvních stran x souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně dohodou xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxx dne

Mgr. Xxxxxxx Xxxxxx v. r.

starosta xxxxx Xx

X Hazlově xxx 31.5.2021

Xxxxx Xxxxxxxxx x. r.

starostka obce Xxxxxx