Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37/VS/2021

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Uherské Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx - xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx č. x. KUZL/5811/2021, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx, nabylo xxxxxx xxxx xxx 25.2.2021.

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxxxx smlouva“) xxxxxxxx x xxxxxxx s xxx. §105 zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), ust. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x obcích“) x xxxxx ust. §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „správní xxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxxxxx nám. 19, Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX 686 70

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00291471

číslo xxxx: 19-1543078319/0800

(xxxx jen „xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx“)

x

2. Xxxx Xxxxxxx u Blatnice

se xxxxxx Boršice u Xxxxxxxx 157, XXX 687 63

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx Xxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxx Bohuslavem Vávrou

IČO: 00290815

xxxxx xxxx: 9320721/0100

(dále xxx „xxxx Boršice x Blatnice“)

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Blatnice xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 1.4.2021 xx xxxxx Uherské Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. §105 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce Boršice x Xxxxxxxx svěřenou xxxxxxx této xxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx budou xxxxxx xxxxx Uherské Xxxxxxxx věcně a xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x dále x xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Boršice u Xxxxxxxx namísto orgánů xxxx Boršice x Xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx poplatky, xxxxxx z xxxxx x nákladů řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxx xxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x souladu x xxx. §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Uherské Xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx smlouvy

1. Xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx obec Boršice x Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 2.000,- Kč (xxxxx: xxxxxxxxx korun xxxxxxx) xx každý xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vyřízení.

2. Město Xxxxxxx Hradiště xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy účtovat xxxx Boršice x Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx druhé straně. Xxxxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxx právní xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx 15 dnů x budou xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejněnou xxxxxxxxx x xxxxx uzavření.

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxx. §166 xxxxxxxxx řádu, x xx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx kraje.

5. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx písemný xxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx vysloví xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx došel xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx písemně xxxxxxxxx x xxx udání xxxxxx. Výpovědní doba xx tříměsíční a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Zlínského xxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx povede xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx xx. XX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 

2. Tato veřejnoprávní xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxxx Hradiště a xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx a jeden xxxxxxxxx bude xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 798/55/XX/2020/Xxxxxxx ze xxx 14.12.2020.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Boršice x Blatnice x. XX/2020/06 xx xxx 27.7.2020.

XX. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xx xxxx ke xxx 31.3.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o výkonu xxxxxxxxx působnosti uzavřená xxx 6.8.2004 mezi xxxxxx Xxxxxxx Hradiště x xxxx Xxxxxxx x Blatnice ev. x. 2004/530/XXX xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, resp. xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx Xxxxxxxx dne 30.12.2020

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx dne 11.1.2021

Bohuslav Xxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx