Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

34/VS/2021

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Uherské Xxxxxxxx a obcí Xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupcích

Rozhodnutí x. x. XXXX/5804/2021, xxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uzavřením xxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25.2.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x přenosu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxx jen „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), ust. §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx“) x xxxxx xxx. §159 x násl. xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxx“)

X1.X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Uherské Hradiště

se xxxxxx Xxxxxxxxxx nám. 19, Xxxxxxx Hradiště, XXX 686 70

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00291471

číslo účtu: 19-1543078319/0800

(xxxx xxx „město Xxxxxxx Xxxxxxxx“)

x

2. Obec Xxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxx 508, XXX 687 03

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Uherské Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx starostkou Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

XXX: 00290777

xxxxx xxxx: 1543046309/0800

(xxxx xxx „xxxx Xxxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxxx přenáší x xxxxxxxxx xxx dne 1.4.2021 xx město Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s ust. §105 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxxx svěřenou xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx Uherské Xxxxxxxx xxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx tak xxxxx xxxxxx města Uherské Xxxxxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx. §60 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, které na xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx přijímá, xxxx x souladu x xxx. §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 250/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy bude xxxx Xxxxxx hradit xx svého xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x dohodnuté xxxx 2.000,- Xx (xxxxx: xxxxxxxxx korun xxxxxxx) za každý xxxxx případ xxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předmětu této xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí, x xx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx bude xxx veškeré náležitosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx, změna x xxxxxxxx smlouvy

1. Xxxx veřejnoprávní smlouva xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx xx dobu 15 xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

4. Změnit xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx. §166 xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxx souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského kraje.

5. Xxxxx xxxxxxx strana xxxx podat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhá xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany došel xxxxxxx straně, xxxxx xxxxx podala. Xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Zlínského xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxx xx tříměsíční x xxxxxx plynout xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Hradiště xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veškerou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Uherské Hradiště x obec Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x vyslovení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Přílohami xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady xxxx Babice x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx Xxxxxxx Hradiště x. 798/55/XX/2020/Xxxxxxx ze dne 14.12.2020.

Xxxx xxxx Xxxxxx x. 6/42/2020 xx xxx 20.7.2020.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx 31.3.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxx xxx 25.10.2004 xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxx xx. č. 2004/775/XXX xxxxxx xxxxx x její xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 30.12.2020

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx v. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxx 13.1.2021

Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Babice