Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

36/VS/2021 Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Litoměřice x xxxx Xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva Obce Xxxxxxxx, xx xxx 26.11.2020 x x xxxxxxxx č.j.: XXXX-291/2020 Xxxx města Litoměřice xx dne 25.1.2021 x. 46/2/2021 xxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení) xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx

XXXXXXX x. 1

x Xxxxxxxxxxxxx smlouvě

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního systému xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Obec Travčice

zastoupená xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx 150,412 01 Xxxxxxxxxx

xxxx: Xxxxxxx,

XXX: 00264504

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „obec X“)

x

2. Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xxxxxxx 15/7, 412 01 Xxxxxxxxxx,

XXX: 00263958,

xxxx Ústecký,

obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx jen „xxxx B“)

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx dodatku je xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx V. xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xx:

„ Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx určitou, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2025. Xxxx smlouva je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. „

XX. XXX

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Tento xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx X, xxxxx stejnopis xxxxxx obec X x jeden stejnopis x xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k veřejnoprávní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx ujednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nedotčena x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx změn. 

(3) Xxxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce X x xxxxxxxx xxxx xxxx X x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx smlouvy.

(4) Tento xxxxxxx x. 1 xx uzavřen dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

V Xxxxxxxxxx dne 14.1.2021

Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx xxx 26.1.2021

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Litoměřice

Krajský xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Hradební 3118/48, 400 02 Xxxx nad Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: 18.3.2021

Xxxxxxx xxxxxx: XXXX/030177/2021/3

Xxxxx xxxxxxx: XX UK/038780/2021

ROZHODNUTÍ

Krajský xxxx Xxxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx příslušný podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, podle §160 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxx náměstí 15/7, 412 01, Xxxxxxxxxx, XXX 00263958 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx 150, 412 01 Xxxxxxxxxx, XXX 00264504 k xxxxxxxxxxx provedení zápisů xxxxx xx informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxx žádosti města Xxxxxxxxxx xx xxx 24.2.2021, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx kraje xxx 26.2.2021 pod x.x. XXXX/030177/2021, o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx č.1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Travčice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí, xxxx xxx 26.2.2021 xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx XX XX, XXX) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX XX, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatek x. 1 k veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxxxxxxxx, xx účastníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx. X uzavřením xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x Zastupitelstvo xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx účastníkům xxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhověno, rozhodnutí xx dle §68 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x KÚ XX, XXX.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx uplynutí xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx v. x

xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 3. dubna 2021.