Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

19/XX/2021 Xxxxxx x xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx

- zajišťování výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přestupků

(uveřejněné x xxxxxx 5/2015 Věstníku Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 105/VS/2015)

Dohoda x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 15. 7. 2015 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pod č. 105/XX/2015, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxx xxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00241237

xxxxxx Xxxxxx xxx. 13, 253 80 Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxx. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

XXX: 00233871

xxxxxx Xxxxxxxx náves 8, 252 17 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx do správního xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Vlastimilem Xxxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx dohody

Výše xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx §166 xxxx. 1 xxxxxx X. 500/2004 Xx., xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx správní xxx) xxxx dohodu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 15.7.2015 xx xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. RM-7/2015-9, ze xxx 30.3.2015 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxxxxx x. 7/2015 xx xxx 21.5.2015 (xxxx xxx stávající xxxxxxxxxxxxx smlouva). Předmětem xxxx dohody xx xxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. III

Rozsah xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx. II (Xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zní:

Předmětem xxxx smlouvy je xxxxxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce Xxxxxxxxxx xx orgány xxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx. x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o obcích“) x x xxxxxxxxxxx §105 zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx“).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx. III (Xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stávající xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx:

1) 1/ souladu x ustanovením §63 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx o přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xx xxxxx projednávání xxxxxxxxx

2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správními orgány x xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Hostivice xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Hostivice.

4) Xxxxx pokut uložených xxxxxx města Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Hostivice, xxxx-X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5) Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy Městský xxxx Xxxxxxxxx.

6) Xx xxxx platnosti této xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxx, xxxx vyjádření, xxx xxxx x určitou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

Xxxxxx dohody xxxxxxxx, xx xx. XX (Xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zní:

1) Za xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxx, poskytne xxxx Xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxxx městu Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x. ú.: 0388030379/0800xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 Xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx oznámení x přestupku, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x roce 2021 xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxx v uplynulém xxxx xxxxxxxxxx zvýšena x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx s xxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2) Xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Hostivice xx jeho účet x Xxxxx spořitelny x. x.: 0388030379/0800 xxxxxxxxx xx xxxx 100 Xx včetně XXX (slovy stokorunčeských) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x místa xxxxxxxx, tedy vyjádření Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxx vinnou xx spáchání xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxx 2021 xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx každoročně xxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx za uplynulý xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, x xx xxxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx roku.

3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok xxxx Xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx je obec Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Hostivice vyúčtované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx (xxxxx §2 nařízení Xxxxx x. 351/2013 Xx., kterým xx xxxxxx xxxx úroků x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx otázky Xxxxxxxxxx věstníku, veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do zaplacení.

4) Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx smluvního ujednání xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx policie xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx věcí, které xx byly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §76 xxxxxx x přestupcích!'

Čl. XX

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx uzavírá na xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského kraje x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx nabude právní xxxx. Tímto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny.

Strany xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

Xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxxx x. XX-3/2021, ze xxx 18.1.2021, x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxxxxx x. 8 xx xxx 18.3.2021.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 13.4.2021

Ing. xxxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxxx xxxxx Hostivice

V Xxxxxxxxxxxx dne: 13.4.2021

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 16. xxxxx 2021.