Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

19/VS/2021 Xxxxxx x xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 5/2015 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xxx x. 105/XX/2015)

Xxxxxx x xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx dne 15. 7. 2015 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pod č. 105/XX/2015, ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxx dohody

město Xxxxxxxxx

XXX: 00241237

xxxxxx Xxxxxx xxx. 13, 253 80 Hostivice

zastoupené xxxxxxxxxx xxxxx Ing. xxxx. Xxxxxx Čápovou

obec Xxxxxxxxxx

XXX: 00233871

xxxxxx Xxxxxxxx náves 8, 252 17 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Semerádem

ČI. XX

Xxxxxxx dohody

Výše uvedené xxxxxxx strany xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §166 odst. 1 xxxxxx Č. 500/2004 Xx., xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx správní řád) xxxx dohodu o xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxx 15.7.2015 xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. XX-7/2015-9, ze xxx 30.3.2015 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxx č. 7/2015 xx dne 21.5.2015 (xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Předmětem xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. III

Rozsah novelizace

Strany xxxxxx xxxxxxxx, že xx. II (Předmět xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx:

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxx přestupků ve xxxxxxxx obvodu obce Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx. o obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx“) x s ustanovením §105 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx“).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx. III (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti) stávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx:

1) 1/ xxxxxxx x ustanovením §63 xxxx. 1 xxxxxx x obcích x x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků

2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Hostivice xxxxxx xxxxxxxxxxx správními orgány x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx vybírané Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxxxx, xxxx-X xxxxxxx stanoveno xxxxx.

5) Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx Xxxxxxxxx veškerou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plněním xxxx xxxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plněním xxxx smlouvy Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

6) Po xxxx platnosti xxxx xxxxxxx vydává Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx bydliště, xxxx vyjádření, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přestupkové xxxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

Xxxxxx dohody xxxxxxxx, xx xx. XX (Xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxx:

1) Xx xxxxx působnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx této xxxxxxx, poskytne xxxx Xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x. x.: 0388030379/0800příspěvek xx xxxx 5 000 Xx včetně XXX (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx x přestupku, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxx 2021 xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v uplynulém xxxx každoročně xxxxxxx x roční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu spotřebitelských xxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, x xx xxxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2) Xxxx Tachlovice xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x České xxxxxxxxxx x. x.: 0388030379/0800 xxxxxxxxx ve výši 100 Xx včetně XXX (slovy xxxxxxxxxxxxxxx) xx každou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx vedeno xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx shledána vinnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxx 2021 xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx. X dalších xxxxxx bude částka xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx každoročně xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx vyjádřenou přírůstkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx příslušného xxxx.

3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx roku následujícího. Xxxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxxx xx Ihůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok obci Xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx povinna zaplatit xxxxx Hostivice vyúčtované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z prodlení (xxxxx §2 xxxxxxxx Xxxxx x. 351/2013 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxx úroků x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, určuje xxxxxx likvidátora, likvidačního xxxxxxx x člena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx otázky Xxxxxxxxxx věstníku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do zaplacení.

4) Xxxxxxx xxxxxx prohlašují, xx xxx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxxxxx xx oznámením o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxxxx, a xx xxxxxx věcí, xxxxx xx byly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §76 xxxxxx x xxxxxxxxxxx!'

Xx. XX

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx dohoda xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou x xx uzavřena dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x uzavřením této xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx smlouvy zůstávají xxxx změny.

Strany xxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavření xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. RM-3/2021, xx xxx 18.1.2021, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxx č. 8 xx xxx 18.3.2021.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech x platností originálu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 13.4.2021

Xxx. xxxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxxx města Hostivice

V Xxxxxxxxxxxx xxx: 13.4.2021

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 16. xxxxx 2021.