Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

19/VS/2021 Xxxxxx o xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx v xxxxxx 5/2015 Věstníku Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 105/XX/2015)

Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx xxx 15. 7. 2015 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Středočeského xxxxx xxx x. 105/XX/2015, xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxx dohody

město Xxxxxxxxx

XXX: 00241237

xxxxxx Xxxxxx xxx. 13, 253 80 Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ing. arch. Xxxxxx Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

XXX: 00233871

xxxxxx Jakubská xxxxx 8, 252 17 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx starostou Xxx. Vlastimilem Xxxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §166 xxxx. 1 xxxxxx X. 500/2004 Xx., xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx xxxxxxx xxx) xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 15.7.2015 xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. RM-7/2015-9, xx xxx 30.3.2015 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x. 7/2015 xx xxx 21.5.2015 (xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Předmětem xxxx dohody je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx. II (Xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx nově zní:

Předmětem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Hostivice v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx. x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxx“) x s ustanovením §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx“).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx čl. III (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx:

1) 1/ souladu x ustanovením §63 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx a x ustanovením §105 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2) Xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx Hostivice.

4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Hostivice, xxxx-X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5) Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

6) Po xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx Městský xxxx Hostivice xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x určitou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx. XX (Xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx zní:

1) Za xxxxx působnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx předmětem xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx obec Xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x. x.: 0388030379/0800příspěvek xx výši 5 000 Xx xxxxxx XXX (slovy pěttisíckorunčeských) xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x roce 2021 xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. X dalších xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x roční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přírůstkem xxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx uplynulý xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx roku.

2) Xxxx Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx jeho xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x. x.: 0388030379/0800 xxxxxxxxx ve výši 100 Xx xxxxxx XXX (slovy xxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx vyhotovenou xxxxxx z místa xxxxxxxx, xxxx vyjádření Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx 2021 xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx. V dalších xxxxxx bude xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvýšena x xxxxx míru xxxxxxx vyjádřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxx budou vyúčtovány xxxxxx Xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícího. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Ihůtě 30 xxx xxx xxx následujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxx x prodlení (xxxxx §2 nařízení Xxxxx x. 351/2013 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a člena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, veřejných xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

4) Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxx policie xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby x skutečnostech nasvědčujících, xx xxx spáchán xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx, které xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx o přestupcích!'

Čl. XX

Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dohody

Tato xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx změny.

Strany xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

Xxxxxxxx x této xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Hostivice x. XX-3/2021, ze xxx 18.1.2021, x xxxxxxxx Zastupitelstva obce Xxxxxxxxxx x. 8 xx xxx 18.3.2021.

Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx Tachlovice a xxxxx stejnopis bude xxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 13.4.2021

Xxx. xxxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxxx města Xxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx dne: 13.4.2021

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 16. xxxxx 2021.