Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxx a xxxx Xxxxxx - zajišťování xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x zajišťování xxxxxxxx xxxxx zákona x obecní xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx ust. §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 500/2004 Sb., správní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

xxxxx: Xxxxxxxx X, 252 29 Xxxxxx

XXX: 44684967

xxxxxxxxxx: Janou Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx: ……………….

tel.:+420 257 711 074

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

x

xxxxx Xxxxxxx

xxxxx: xxx. Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx 74. 252 30 Xxxxxxx

XXX: 00241636

xxxxxxxxxx: xxx. Tomášem Xxxxxxx

xxxx xxxxxxx: …………………

xxx.: +420 313 104 215

x-xxxx : starosta@revnice.cz

Článek XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx sjednaných xxxxxxxx xxxxxx policie xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxx jako zřizovatel Xxxxxxx policie Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx”) se xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx obce Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx zřízenou.

Článek III.

Smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx městské policie

1. Xxxxxxx xxxxxxx bude xx katastrálním území xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x obecní xxxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území obce Xxxxxx bude stanoven xx 8 xxxxx xxxxx (416 hodin xxxxx) s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx den a xxxx. Xx směny xx xxxxxxxxxx x xxxx potřebná na xxxxxxxx strážníků, dopravu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxxxx. 

3. Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx zajištění veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx dle xxxxxxxx x 7.15 - 7.30 hod. (xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx děti do xxxxx), případně 8.30 - 9.00 hod. xxxx 15.30 - 16.00 hod. (u xxxxxx' XX Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx rychlosti projíždějících xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx starostkou xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. XXX xxxx. X x 2 xxxx xxxxxxx xx možné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx městské policie, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Po xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx městské policie xx xxxxx základní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx. 111 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx časového rozsahu xxxx v možnostech xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx pořádek x xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Policie XX.

6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. x xxxxxx karantény, xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx 19) xxxx. xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x ponížení xxxxxxx xxxxxx. x xxxx xxxxxxxxxx bude vždy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, řádně xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

8. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strážníkovi Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx Xxxxxx.

9. Velitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1x měsíčně xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxx Karlík.

Článek IV

l xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x rozsahu xxxxxxxx x xx. XXX xxxx xxxxxxx xxxx prováděna xx xxxx Města Řevnice xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fakturace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx:

xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnost

od 1.1. xx 31.3.

18.880,-

xxxxxxxxxx období xx činnost

od 1.1. xx 30.6.

48.880,-

fakturační xxxxxx xx xxxxxxx

xx 1.7. xx 30.9.

48.880,-

xxxxxxxxxx období xx xxxxxxx

xx 1.10. xx 31.12.

48.880,-

kdy Město Xxxxxxx vystaví xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 15.xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30. xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxx, než bude xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx, xxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodin. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx meziročně xxxxxxxx x xxxxxxx (xx. meziroční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxx, maximálně xx xxxx xxxxxxx mzdového xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx činnost XX x xxxxxx xxxxxxx mzdových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx smlouvě.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

X. x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx činí xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx strana podávající xxxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxx Xxxxxx x 31.12.2023. Obec Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na

jeden xxx xxx xxxx Xxxxx; xxxx xxxxx právo xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.3.2023. Město Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 31.12.2024.

Xxxxxxx policie začne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxx. X a 2 této xxxxxxx xxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Středočeského xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, plný xxxxx xxxxxx započne xxxxxxxxxx k 1.6.2021.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

2. Xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dodatky, které xxxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

3. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedené xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, která je xxxxxxxxx dle zákona č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxx smlouvě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4. x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx jednom xxxxxxxxxx xxxxxx obec Karlík. Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx vyslovilo Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx 15.3.2021 usnesením x. 8/20/2021 x Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xxx 15.3.2021 usnesením x. 12/XX/16/2021.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Karlík x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Řevnice x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy;

b) vzor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx městské policie xx xxxxx obce Xxxxxx.

X Řevnicích xxx 30.3.2021

Xxxx Svobodová v. x. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx 30.3.2021

Xxx. Tomáš Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxx 17. xxxxx 2021.