Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

15/VS/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx pod Xxxx x obcí Xxxxxxxxx - zajišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx x. 6-90/2021 xx xxx 15. 3. 2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. 11/1/2021 xx dne 19. 2. 2021, x xxxxxxx s xxx. §63 xxxx. 1 zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x ust. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx uvedeného xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

ČI. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx xxx Brdy,

Se xxxxxx Xxxxxxxxx 56, 252 10 Xxxxxx xxx Xxxx

Xxxxxxxxxx starostkou Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xx.X.

XX:00242748

XXX:XX00242748

Xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., č. xxxx 19-0388055349/0800

(xxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx)

x

Xxxx Xxxxxxxxx

Xx sídlem Xxxxxxxxx 160, 252 05 Hvozdnice

Zastoupené xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx.X.

XX:00241253

Xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., x. xxxx 534934369/0800

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx pod Xxxx

(xxxx xxx obec Xxxxxxxxx)

XX. 2

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 odst. 1 zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx města Xxxxxx pod Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx v xxxxx správním obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Mníšek xxx Xxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx města Xxxxxx xxx Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příjmem rozpočtu xxxxx Xxxxxx pod Xxxx.

4. Xxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Brdy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx Hvozdnice předá xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Mníšek xxx Brdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx Mníšek pod Xxxx vede xx xxxx platnosti této xxxxxxx veškerou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. XX xxxx xxxxxxx. 

XX. 3

Xxxxxx nákladů

Za xxxxx předmětu smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Mníšek pod Xxxx xx xxxx xxxx x. 19-0388055349/0800, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 12 000,- Kč (Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxx českých). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx Mníšek xxx Brdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx dni 31. 01. xxxx xxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx 2021 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příspěvku, x xx 1 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

XX. 4

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x výpovědní xxxxxx 6 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx prvního dne xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxx straně.

Výpověď xx xxxxxxxx xx xxxx stejnopisech. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obdržela xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx data xxxxxxxx.

XX. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxx xxx. §160 odst. 5 a xxx. §164 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx možno změnit xxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx souhlasu

6. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X Xxxxxx pod Xxxx xxx ……………..

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxx města Xxxxxx pod Xxxx

X Xxxxxxxxx xxx ………………….

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx.X., x. r.

starostka xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 29. xxxxx 2021.