Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5/XX/2021 Dodatek x. 6 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx Šumperk a xxxx Xxxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 2/2017 Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx č. 17/XX/2017)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §3a zákona x. 553/1991 Sb., o xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxx „xxxxx x obecní xxxxxxx“)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Šumperka x. 667/21 xx xxx 28.1.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx xxx bodem xxxxxxxx 1.1., č. xxxxxxxx č. 02/2021 xx xxx 21.4.2021 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxx 1

Smluvní xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx,

XXX 00303461,

se sídlem Xxxxxxx, xxx. Xxxx 364/1, PSČ 787 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx,

x

Xxxx Xxxxxxx,

xx sídlem Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 775, XXX 788 14, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Bohuslavem Xxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 29.12.2016 uzavřely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx dne 24.5.2017, xxxxxxx x. 2 xx xxx 26.6.2017, xxxxxxx x. 3 xx xxx 10.5.2018, xxxxxxx x. 4 xx dne 28.12.2018 x xxxxxxx x. 5 xx xxx 26.2.2020. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxxx policií xxxxxxxx xxxxxx Šumperkem xx xxxxx obce Xxxxxxx, xxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Smluvní strany xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 5 xxxx 2 uzavřené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxx x. 1, xxxxxxx č. 2, xxxxxxx č. 3, xxxxxxx x. 4 x dodatku x. 5 tak, xx xx text v xxxxxx 5 xxxx 2 veřejnoprávní xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx textem:

„Článek 5 xxx 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, kterým vysloví xxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxxxxx právní xxxx.

Xxxxxx 3

1. Smluvní xxxxxx zveřejní tento xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx dodatek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx dodatku.

3. Tento xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stejnopisu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Tato xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Města Xxxxxxxx xxx 28.1.2021 xxx x. xxxxxxxx 667/21.

5. Xxxx změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx 21.4.2021 xxx x. xxxxxxxx 1.1.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.12.2016, ve xxxxx xxxxxxx č. 1 xx dne 24.5.2017, xxxxxxx x. 2 xx xxx 26.6.2017, xxxxxxx č. 3 xx xxx 10.5.2018, xxxxxxx x. 4 xx dne 28.12.2018 x xxxxxxx x. 5 xx xxx 26.2.2020 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x platnosti.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx právní xxxxxxx xxxx učiněno xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xx nápadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spojit x xxx xxxxxx právní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jednáním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx souhlasu s xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 23.4.2021

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxxx xxx 28.4.2021

Mgr. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x. j. XXXX 49051/2021 o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx písemné xxxxxx x změně veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 21.5.2021.