Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx a xxxx Rokytnice

Smluvní xxxxxx

1. Xxxx Kokory

zastoupená: starostkou xxxx Ing. Janou Xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxx x.x. 57, 751 05 Xxxxxx

XX: 003 01 388

2. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx obce Xxxxxxx Malendou

se sídlem: Xxxxxxxxx č.p. 143, 751 04 Xxxxxxxxx

XX: 003 01 914

uzavírají xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx obce Kokory x. XX/55/842/202xxx xxx 15.2.2021 x xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxx x. 64/6/2021 xx xxx 29.3.2021 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a zákona x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x ust. §160 odstavec 6 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxx'*).

X. Úvodní xxxxxxxxxx

1. Obec Kokory xx xxxxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx”) zřídilo jako xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxx”).

2. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Předmět xxxxxxx

Xxxxxx policie Xxxxxx xxxx na základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx §3a odst. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx území Xxxxxxxxx x Přerova.

III. Xxxxxx vykonávaných xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx Kokory bude xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obecni xxxxxxx xxxx zvláštními zákony x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx Xxxxxxxxx, x xx xxxxxx výjezdů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxx (místostarosty) xxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Rokytnice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxxxx X x 2 xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx následujícího xxxx, xxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

5. Obec Xxxxxxxxx xxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxx xxxxx. Jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Obec Xxxxxx se xxxxxxxx xxx prodlení informovat xxxx Xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, již xxxx strážníkem xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx následné umístění x xxxx x xxxxx na xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx zvíře xx xxxxxx.

XX. Xxxxxx nákladů

1. Xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX. odst. 1 a 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Rokytnice xxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx sjednaných (xxxx. 3).

2. Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx strážníků xxxxxx policie,

d) výcvik, xxxxxxx x zkouška xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxx čl. 111., xxxx. 1. x 2. xxxx xxxxxxx budou xx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx výdajů xx obecní polici x obci Xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx 1.000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xx xxxx výjezdu do xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx Kokory xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xx xxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx).

4. Xxxx Xxxxxx bude xxxxxxx na xxxxxx xxxxx dle xxxx xxxxxxx obci Rokytnice xxxxxxxxxx xxxx xx 20. dne každého xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Faktura xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx připojena xxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx:

x) xxxxx výjezdů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx časový xxxxxx xx fakturovaném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx správnosti xxxxxxx.

5. Xxxx Rokytnice xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xx xxxx obce Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx (xxxx. za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx), xx zavazuje hradit xxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxx umístění zvířete xx útulku bude xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx úhradu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 4 x xxxx. 5 xxxxxxx.

X. Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypovědět, x to x xxxxxxxxx lhůtou X xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi.

VI. Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx uzavřena, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xx uzavřená xxxxxxxxxxxxx smlouva zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Olomouckého xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx každému přístupná xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx stranou.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx obdrží xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

4. Tuto xxxxxxx xxx měnit xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvních stran x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku XX. odst. 6 xxxx. a) x x) xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx x xxxxxxxx součástí xxxx smlouvy jsou:

a) xxxxxxxx Rady xxxx Xxxxxx x. RO/55/842/2021 xx dne 15.2.2021,

x) xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxx x. 64/6/2021 xx xxx 29.3.2021,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Kokorách xxx 16.4.2021

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx x. r.

starostka xxxx Xxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx 16.4.2021

Xxxxx Malenda x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. x. KUOK 49345/2021 x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 22.5.2021.