Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxx Xxxxxx a městysem Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx obce Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxx č.p. 57, 751 05 Kokory

IČ: 003 01 388

2. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx městyse Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 13, 751 03 Brodek u Xxxxxxx

XX: 003 01 078

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx x. RO/54/813/2021 xx dne 1.2.2021 x xxxxxxxx Rady xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x. XX/14/49X/2021 xx xxx 25.1.2021 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx. §160 odstavec 6 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxx“).

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx policii”) zřídilo xxxx xxxx xxxxx Xxxxxx policii Kokory (xxxx xxx „obecní xxxxxxx”).

2. Xxxxxx Xxxxxx x Přerova xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx policie Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §3a odst. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vykonávat úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plnit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvou, xx xxxxx xxxxxxx Brodek x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx a Xxxxxx x Přerova.

III. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolů x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. Obecní xxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného městysem Xxxxxx u Přerova xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx systémem.

2. Úkoly xxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena (§66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

3. Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxxx je xxxx xxxxxxx rozpočtu obce Xxxxxx.

4. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx vydá xx dni, xxx xxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx stejnopis xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x sebe. Obdobně xx xxxxxxxxx i x xxxxxx strážníků. Xxxx Kokory xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Brodek x Xxxxxxx x xxx, xx strážník, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx strážníkem obecní xxxxxxx, xxxx. pozbyl xxxxxxxxx podle xxxxxx x obecní xxxxxxx.

XX. Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxx obecní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Článku XXX. xxxx. 1 xxxx smlouvy na xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Přerova nese xxxx obec, xxxxx xxxx zavazuje xxxxxx xx xxxx určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (odst. 3).

2. Xxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx náklady, xxxxxxx na zdravotní x xxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) výcvik, školení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strážníků.

3. Městys Xxxxxx u Xxxxxxx xx xxxxxxxx hradit xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxx Xx. XXX., xxxx. 1. a 2. xxxx smlouvy x to:

a) Xxxxxxxx xxxxxx 5.000,- Kč xx kalendářní xxxxx, x

x) částku 1.000,- Xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxx strážníkem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx od xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Kokory xxxx xxxxxxx pracovního xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx služebny Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx).

4. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx plnění xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Brodek x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 20. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx být xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx této smlouvy x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx ve fakturovaném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) případné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Městys Xxxxxx x Přerova xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx obce Xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou. Xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx mohou tuto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx stranou může xxxxx smluvní xxxxxx xxxx smlouvu písemně xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Uzavřená xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xxxx smluvní xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje ve xxxxx stejnopisech, z xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx Olomouckého xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxx VI. xxxx. 6 písm. x) x x) smlouvy x s xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx této xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx x nedílnou xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx:

x) usnesení Xxxx xxxx Xxxxxx x. XX/54/813/2021 ze xxx 1.2.2021,

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Brodek x Xxxxxxx x. 14/49X/2021 xx xxx 25.1.2021,

c) xxxxxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Olomouckého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 3.2.2021

Xxx. Jana Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Kokory

V Xxxxxx x Xxxxxxx xxx 3.2.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx u Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. j. XXXX 24691/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 20.3.2021.