Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obcí Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1. Obec Xxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx Ing. Xxxxx Habáňovou

se sídlem: Xxxxxx č.p. 57, 751 05 Kokory

IČ: 003 01 388

2. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx náměstí x.x. 13, 751 03 Xxxxxx x Xxxxxxx

XX: 003 01 078

xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx č. RO/54/813/2021 xx xxx 1.2.2021 x usnesení Xxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x. XX/14/49X/2021 xx dne 25.1.2021 x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxx. §160 xxxxxxxx 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx jen „xxxxxxx“).

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon o xxxxxx policii”) xxxxxxx xxxx svůj xxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „obecní xxxxxxx”).

2. Městys Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vykonávat úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvou, na xxxxx městyse Xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx u Xxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx

1. Obecní xxxxxxx Xxxxxx bude xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Přerova xx xxxxx městyse Xxxxxx x Přerova xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx systémem.

2. Úkoly xxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího poté, xxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx).

3. Xxxxxx z xxxxx uložených obecní xxxxxxx je xxxx xxxxxxx rozpočtu obce Xxxxxx.

4. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, každému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jejím xxxxx. Xxxxx stejnopis xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx obecní policie. Xxxx zmocnění xx xxxxxxxx xxxxxxx mít xxx výkonu pravomoci x xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Kokory se xxxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxxxx městys Brodek x Xxxxxxx o xxx, xx strážník, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxx nákladů

1. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX. xxxx. 1 xxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Přerova xxxx xxxx obec, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx základě částek xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. 3).

2. Výdaje xxxxxxx x plněním úkolů xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) mzdové náklady, xxxxxxx xx zdravotní x sociální xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výstroj x xxxxxxx strážníků obecní xxxxxxx,

x) xxxxxx, školení x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx strážníků.

3. Městys Xxxxxx x Přerova xx xxxxxxxx hradit xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obecní policie xxxxx Čl. XXX., xxxx. 1. x 2. xxxx smlouvy x xx:

x) Xxxxxxxx xxxxxx 5.000,- Xx xx kalendářní měsíc, x

x) xxxxxx 1.000,- Xx za každou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx každým xxxxxxxxxx xxxxxx policie (počítá xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx katastru xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx pracovního výkonu xxx xxxxxx Brodek x Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Brodek x Přerova x xxxxx služebny Obecní xxxxxxx Xxxxxx).

4. Xxxx Xxxxxx xxxx náklady xx xxxxxx úkolů xxx xxxx smlouvy xxxxxxx Brodek u Xxxxxxx fakturovat xxxx xx 20. dne xxxxxxx čtvrtletí za xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx účetního dokladu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příloha, x xxx xxxx xxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx policie xxx xxxxxx xxxxx xxx této xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx ve fakturovaném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ujetá xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xx účet xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx faktury.

V. Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx uzavírá xx dobu neurčitou. Xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx prvního xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x výpovědní lhůtou 1 xxxxx, která xxxxx běžet xxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx na úředních xxxxxxx bezodkladně xxxx, xx xxxx uzavřena, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx smluvní xxxxxxx.

3. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

4. Xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody smluvních xxxxx a souhlasu xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx VI. odst. 6 xxxx. a) x x) xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx x nedílnou xxxxxxxx této smlouvy xxxx:

x) xxxxxxxx Rady xxxx Kokory x. XX/54/813/2021 ze xxx 1.2.2021,

x) xxxxxxxx Rady xxxxxxx Brodek x Xxxxxxx x. 14/49X/2021 xx xxx 25.1.2021,

c) xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

V Xxxxxxxx xxx 3.2.2021

Ing. Xxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxx x Xxxxxxx xxx 3.2.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx u Přerova

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x. j. XXXX 24691/2021 x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 20.3.2021.