Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

25/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého xxxxx sp. xx. XXXXX-15469/XX/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 27.5.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X. XXX/XXXX-0127/2021 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx policie Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Horáčkem

adresa: xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 16, 551 01 Xxxxxxx

XX: 00272728

XXX: XX00272728

x

2. Xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx obce Xxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxx: Xx Xxxxxx 1, 552 11 Velichovky

IČ:00273155

na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0257-06-2021-XXX-XX xx xxx 17.03.2021, xx základě usnesení Xxxxxxxxxxxxxx obce Velichovky x. 16/2021/3x xx xxx 25.1.2021 x x souladu x xxxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Sb., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxx“).

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Město Xxxxxxx na základě xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx policii“) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx policii Xxxxxxx (xxxx jen „městská xxxxxxx“).

2. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní policii.

2. Xxxxxxx xxxxxxx

1. Městská xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx §3a xxxx. 1 zákona x xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx, na území xxxx Xxxxxxxxxx x xxxx spádové obce Xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxx Velichovky).

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Městská xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obce Velichovky, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx kontrol (xxxx), x to x xxxxxxxxxx rozsahu 8 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx 1 hodině xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx strážníka xx xxxxxxxxx xxxx x služebním xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx policie xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx provádět xxxx xxxxxx xxxxxxxxx psů x koček, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx městské xxxxxxx xx předchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx. Obec Velichovky xx zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx xxxx Velichovky xxxxxxx x činností xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ji o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnách x xxxxxx předpisy xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx obce Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx zákrok, xxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx neplní-li xxxx neodkladné úkoly) xxxxx zákrok xxxxxxxx.

5. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx, každému strážníkovi xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx, kterým prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx území. Xxxxx stejnopis xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx potřeby městské xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx mít při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlení xxxxxxxxxx obec Velichovky x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx strážníkem xxxxxxx policie, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.), kdy xxxx xx území xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxx xxxxxx, vyhlášen xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx policie (xxxxxxx xxxxxxx policie) xxxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x této xxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxx obou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy.

7. Xxxxxxx policie Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, havárie apod.), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx oprávnění strážníka x xxxxxx úkolů x na xxxxxxx xxxxxxx xx výzvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx složek Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX, XXX x XXX).

8. Xxxx Velichovky xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx městské policie x katastru xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx dalších xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx, xxxx xxxx Velichovky xxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkonu xx xxxxx xxxx obce x xxxxxxxxx a xxxxxxxx případy xxxx xxxx xxxxx s Xxxxxxx XX.

9. V xxxxxxx xxxxxxx zvířete xx xxxx Velichovky xxxxxxx xxxxxxxx následné xxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx náklady x xxxxx spojené (náklady xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zvířete v xxxxxx apod.). Xxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx příkazu starosty xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxx. Xx přechodnou xxxx (xxxxxxxxx xx 7 xxx), xxxx xxx xxxxx umístěno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není-li naplněna xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Změní-li xx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx zvíře xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx útulku.

10. Xxxxxxxx xxxx Velichovky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3. xxxx smlouvy xx xxxxx obce Velichovky xxxx xxxx Velichovky, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx níže xxxxxxxxxx (XX. 4, xxxxxxxx 3).

2. Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xxxxx zejména:

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

c) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxxxx,

x) xxxxxx, školení a xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxx xx xxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednávají xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie, xxxx 7000,- Kč (xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx (8 hodiny výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vozidlem).

4. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dle xxxx xxxxxxx obci Velichovky xxxxxxxxxx vždy xx 20. dne xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx na účet xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx k úhradě x ve lhůtě xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxx Jaroměř xxxx x xxxxxxxx xx výši xxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie (xxxx. xx umístění zvířete xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxx.), xx xxxxxxxx hradit xxxx Velichovky. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx fakturovány útulkem xxx zvířata xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx zvířete v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx se zavazuje xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 150,- Xx/xxxxx xxxxx xx xxxxx započatý xxx.

7. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxx x xxxxxx 3. xxxx smlouvy, při xxxxxxx xxxxxx přesáhne xxxxx xxxxx měsíční xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx městu Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 330,- Xx xx xxxxxx hodinu xx xxxxxxx zasahujícího xxxxxxxxx x 7,- Xx/ xx provozu xxxxxxxxxx vozidla. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx Jaroměř xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxx xxxxx (čtvrtletní) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to příkazem x xxxxxx x xx lhůtě splatnosti xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

8. Příjem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx příjmem xxxxxxxx Xxxxx Jaroměř.

5. Doba xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejího ukončení

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxx xxxxxxx, a xx x bez xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx běžet xxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

2. Xx dobu xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím předmětu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxx) xxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx otázek vyplývajících x xxxx xxxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městské xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx Velichovky.

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stejnopisu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Tuto xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx stran x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

7. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxx 6. xxxx. 8 x x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x. 16/2021/3a xx xxx 25.1.2021,

x) xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxx x. 0257-06-2021-XXX-XX xx xxx 17.03.2021,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx 12.4.2021

Xxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Jaroměř

Velichovky 12.4.2021

Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxxxxxx