Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná vyhláška x. 6/2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 24. 6. 2021 xxxxxxxxx xxxxx 10/19X/2021 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) xx x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Úvodní ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky (xxxx xxx „vyhláška“) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouličních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx, občanské soužití x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx, x neomezovaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx umělecké xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx artistické, xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uměleckou xxxxxxxx pro xxxxx xxxx vyhlášky není

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl,

d) nabídka x prodej zboží x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podnikatelské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx průvody středoškolských xxxxxxxx v období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pouliční xxxxxxxx produkce nesmí xxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx , xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx , vysoké xxxxx , xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx , služebny Xxxxxxx České xxxxxxxxx x Městské xxxxxx Xxxx, x xxxxx xxxxxxx,

x) na pietních xxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx pravidla xxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xx 10 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) ve xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx produkce,

e) na xxxxxxxxxx hromadné xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx 10 xxxxx xx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx do 10 x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx x sportovištích,

i) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx místech, kde xx nepřiměřeně xxxxxxxxx xxxxx na veřejných xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx, xxx xx nepřiměřeně xxxxxxxxx přístup xx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx omezovala nebo xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx státního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uměleckou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xx 8:00 xx 21:00 hodin.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxx místě činit x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 minut; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx při dodržení xxxxxxxx časového xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxx umělecké produkce xx zakázáno

a) xxxxxxxxxx xx jinak xxx xxxx,

x) zabírat xxxxxx xxxxx xxx 2 x2; v xxxxxxx, xx produkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 6 x2,

x) využívat jakékoli xxxxx xxxxx,&xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prach xxxx xxx,

x) používat xxxxxxxx xxxx figuríny, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 m xx xxxxx a 1,5 x na xxxxx.

Xxxxxx 4

Výjimky

Výjimku x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx města Xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se stanoví:

a) xx jaká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx účinná x

x) xxx xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: 9.7.2021

Sňato: 26.7.2021

1. §34 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích, (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Obecně xxxxxxx vyhláška č. 33/2004, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx. nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Např. §2 x příloha x. 4 xxx 73. xxxxxx x. 555/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. §4 xxxx. 1 zákona x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. §7 xxxx. 5 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách a x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. §65 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. §19 xxxxxx x. 256/2001 Xx. x pohřebnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Zlína, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady xxxxx Zlína č. 26/14X/2020 ze dne 13. 7. 2020.

11. §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. §25 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.