Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X. 5/2021,

KTEROU XX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X. 4/2019, XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX PARDUBIC, XX ZNĚNÍ OBECNĚ XXXXXXXXX

XXXXXXXX X. 7/2020 X X. 2/2021

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic se xx xxxx xxxxxxxx xxx 24.06.2021 xxxxxxxxx x. Z/2308/2021 xxxxxxx xxxxx xx základě xxx. §130 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxx. §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 4/2019, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek x. 7/2020 a x. 2/2021, se xxxx takto:

1. V xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 písm. x) xx xxxx „- xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx XXX)“ xxxxxxxxx xxxxxx „- xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xx KO“),“

2. X xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xx:

x) xxxx „- poplatky x xxxxxxxx skládek xxxxxxxxxx xx území obvodu“ xxxxxxxxx xxxxxx „- xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx umístěných na xxxxx xxxxxxxxx obvodu“,

b) xxxx „- xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx obvodem“ nahrazuje xxxxxx „- správní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“,

x) xxxx „- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodem“,

d) xx text „- xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx nacházející xx x xxxxxxxxx obvodech x xxxxxx 70:30 xx xxxxxxxx městských xxxxxx,“ doplňuje xxxx „xxxxxx bude xxxxxxxx x účtu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Pardubic x rozpočty xxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok. Převod xxxxx xxxxxxxx částek xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku.“

e) x poslední odrážce xx text „x xxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxx rozpočtem xxxxx Xxxxxxxx x“ doplňuje xxxx „rozpočty“.

3. X xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxx xxxxx:

„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,“

4. X xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx textem „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“. 

5. X příloze x. 3 xxxx. 2 xxxx. x) zní xxxx xxxxx:

„x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx městských xxxxxx xxxx řešeny xxx xxxxxx rozpočtů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx změnách, x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,“

6. X xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 xxxx. l) xxx xxxx takto:

„l) převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx městských obvodů xx rozpočtu xxxxx:

Xx xxxxxxxx města přísluší xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 94 % xxxxxxxx poplatku xx XX, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx městských obvodech. Xxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx každoročně k 1.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx rozpočet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X této základní xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx města xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxx 91 % x xxxxxxxx XX Xxxxxxxxx X, XX Xxxxxxxxx II, XX Xxxxxxxxx XXX a XX Xxxxxxxxx X x ve výši 75 % x xxxxxxxx XX Xxxxxxxxx XX, MO Xxxxxxxxx XX, MO Pardubice XXX x XX Xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozpočtu xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx 70 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30.6. x xx výši 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30.11. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx městských xxxxxx.“

7. X příloze x. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx se x obou xxxxxxxxx xxxx „transfer“ xxxxxxxxx xxxxxx „převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

8. V příloze x. 3 xxxx. 3 se xxxx xxxx „xxxxxx“ xxxxxx xxxxx „městského“.

9. V xxxxxxx x. 3 xxxx. 4 xxx xxxxx věta takto:

„Městské xxxxxx předávají xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

Xx. 2

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxx 30.6.2021.

Xxx. Martin Charvát, x. x.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx: 29.06.2021

Xxxxxxx xxx: 16.07.2021