Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X. 5/2021,

KTEROU XX XXXX OBECNĚ ZÁVAZNÁ XXXXXXXX X. 4/2019, XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX X. 7/2020 X X. 2/2021

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic se xx xxxx xxxxxxxx xxx 24.06.2021 xxxxxxxxx x. X/2308/2021 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxx. §130 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x ust. §84 odst. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019, xxxxxx se xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2020 a x. 2/2021, se xxxx takto:

1. V xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx „- xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx XXX)“ xxxxxxxxx xxxxxx „- poplatek xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů (xxxx xxx „poplatek xx KO“),“

2. X xxxxxxx č. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xx:

x) xxxx „- xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx umístěných xx xxxxx obvodu“ xxxxxxxxx xxxxxx „- xxxxxxxx z řízených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“,

x) xxxx „- xxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „- správní xxxxxxxx za úkony xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“,

x) xxxx „- pokuty xxxxxxx xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“,

x) xx xxxx „- xxxxx na platbách xxxxx za reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 70:30 xx prospěch městských xxxxxx,“ xxxxxxxx text „xxxxxx bude xxxxxxxx x účtu xxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx částek xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.“

x) x poslední odrážce xx xxxx „x xxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxx rozpočtem xxxxx Xxxxxxxx x“ xxxxxxxx xxxx „rozpočty“.

3. V xxxxxxx x. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxx nově xxxxx:

„x) xxxxxxx prostředků xxxxx

- xxxxxxxxxx fondu,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,“

4. X příloze x. 3 xxxx. 2 xxxx. i) x x) se xxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků“. 

5. X xxxxxxx č. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx takto:

„k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx rozpočtem xxxxx x rozpočty xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxx rozpočtů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, případně xxx xxxxxx xxxxxxx, x x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx,“

6. X příloze č. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx takto:

„l) převody xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxx města:

Do xxxxxxxx města xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvody následovně:

Základnou xxx xxxxxxx bylo xxxxxxx 94 % xxxxxxxx poplatku xx XX, xxxxxxx předpis xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok) a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodech. Xxxxx poplatníků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1.9. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx rozpočet na xxxxxxxxxxx kalendářní xxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx převedeny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 91 % x xxxxxxxx XX Xxxxxxxxx X, XX Xxxxxxxxx XX, XX Xxxxxxxxx III x XX Xxxxxxxxx X x xx xxxx 75 % z xxxxxxxx XX Xxxxxxxxx XX, XX Xxxxxxxxx XX, XX Pardubice XXX a MO Xxxxxxxxx XXXX. Technicky xxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxx 70 % vypočteného xxxxxxx xx 30.6. x xx xxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30.11. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxxxx xx. příslušenství xxxxxxxxx xxxxxxx městských obvodů.“

7. X xxxxxxx č. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx odstavec se x xxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

8. X xxxxxxx x. 3 odst. 3 xx xxxx xxxx „obvodu“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“.

9. V xxxxxxx x. 3 xxxx. 4 zní xxxxx věta xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx městu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx.“

Xx. 2

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxx 30.6.2021.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxx, x. r.

náměstek xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx dne: 29.06.2021

Xxxxxxx xxx: 16.07.2021