Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2019, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 16/2019 a xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 1/2021

Zastupitelstvo města xx na svém xxxxxxxx xxx 23.6.2021 xxx. x. 1506/ZM1822/24 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Změny

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2019, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 16/2019 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2021 xx mění xxxxx:

X xxxxxx 1 se xxxx xx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxx Ostrava-Hrabůvka, Xxxxxxx 27, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx MUDr. Emílie Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx 29, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“

xxxxxxxxx xxxxxx:

„Xxxxxxxx škola x xxxxxxxx škola XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxx, Ostrava- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace“

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Macura, XXX x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. x.x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx