Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 8/2021

x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.6.2021 xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx základě §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Základní ustanovení

Účelem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) je stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nočního xxxxx vymezena xxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxx nemusí být xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx případy, xxx nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx v xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxx xxxx nočního klidu, xx xxxxxxx takto:

a) xx 03. do 06. xxxxxx:

23.7. z xxxxxx xxxxxx akce Xxxxx Xxxx (xxxxxxxxx),

26.10. - 31.10. z xxxxxx konání akce 25. Xxxxxxxxxxx festival xxxxxxxxxxxxxx filmu Ji.hlava - xxxxxxxxxx stan (xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

x) xx 02. xx 06. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

17.7. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx),

30.7. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxx xxx),

24.8. x důvodu konání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx x Březinových xxxxxx),

28.8. x xxxxxx xxxxxx akce Rozloučení x xxxxx (lesopark Xxxxxxx),

25.9. z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx).

x) od 01. xx 06. xxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

15.7., 22.7., 30.7., 6.8., 13.8., 19.8., 28.8., 2.9., 11.9. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx),

17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx - koncerty hudebních xxxxxx (zahrádka restaurace Xxxx Xxx),

24.7. z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx),

21.8. z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Magmafest (amfiteátr),

27. x 28.8. x xxxxxx xxxxxx akce 100 let XXXXX (xxxxx Moravských kováren, Xxxxxxxx Dvory),

28.8. x xxxxxx xxxxxx akce XxxXxxx - xxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxx (Antonínův Xxx),

18.12. x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx setkání x xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxx).

x) xx 24. xx 06. xxxxxx x xxxxxx případech:

15.7, 16.7. 17.7. z xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX (parkán u Xxxxx Matky Xxxx),

16.7. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx48 (xxxxxxxxx),

21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9. x xxxxxx xxxxxx xxxx Léto x xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxx (Masarykovo xxxxxxx),

30. - 31.7. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxx park (Xxxxxxxxx xxxx),

20.8., 22.8., 24.8., 27.8., 29.8. x xxxxxx konání xxxx Xxxx kino Xxxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx témat xxxxx),

4.9. x xxxxxx xxxxxx xxxx Pístovská xxxx (xxxxx Pístov),

4.9. x xxxxxx xxxxxx xxxx Přijďte na xxxxxxx, pomůžete (amfiteátr).

e) xx 23. do 06. hodiny v xxxxxx xxxxxxxxx:

20.8. x xxxxxx konání xxxx Xxxxxxxx KVÍLENÍ (xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxx doba xxxxxxx klidu dodržována, xx stanoví takto:

- x noci x 31. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2022 z důvodu xxxxx konce xxxx x xxxxxxxx nového xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné k xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dne 15.7.2021 x xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1.1.2022.

4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 7/2021 x stanovení xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 6.4.2021.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Dobou xxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx (§5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §2 zákona x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) xxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx