Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Děčín

č. 2/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx dne 24.06.2021 xxxxxxxxx x. XX 21 06 04 01 usneslo xxxxx xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x místních xxxxxxxxxx), x x xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxx vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Správcem xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x plátce xxxxxxxx

1. Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx městě Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „poplatník“).

3. Plátcem xxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.

Článek 3

Xxxxxxxxxx povinnost

1. Xxxxxx xx povinen podat xxxxxxx poplatku ohlášení xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. X ohlášení xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba

b) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx povinnost

1. Plátce xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se fyzické xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného místa x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1) xxxxxxxx xxxxxx,

2) cestovní xxxxxx,

3) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4) pobytová karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5) průkaz x povolení k xxxxxx,

6) xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxxx,

7) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8) průkaz xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9) xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx evidenční xxxxx musí být xxxxxx správně, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska.

4. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxx 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu10)

1. Xxxxxx, xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 účastníkům xxxx xxxx, a

b) xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx přede dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Plátce x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků akce, xxxxxx xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o

a) xxx xxxxxxx x xxx konce konání xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

4. Xxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x

x) souhrnné údaje x počtu xxxxxxxxx, xxxxxx byl poskytnut xxxxx, x x xxxx vybraného xxxxxxxx x xxxxxxx podle

1) xxx xxxxxxxxxx pobytu,

2) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx poskytnut, x

3) xxxxxx osvobození.

Článek 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xxxx 20 Kč za xxxxx xxxxxxxx den xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Navýšení poplatku

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx správné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx x přímé xxxxxx.

2. Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení je xxxxxxxxxxxxxx poplatku sledujícím xxxx osud.

Článek 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2019, není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 3 xxxx vyhlášky.

Článek 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xxx 20.12.2019.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Jiří Xxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx x. r.

náměstek primátora

pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci

Potvrzení o xxxx vyvěšení xx xxxxxx desce:

Vyvěšeno na xxxxxx xxxxx xxx: 25.06.2021

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx dne: 11.07.2021


1) §15 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2) §3a zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) §3f xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6) §14x xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích.

7) §14x odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11) §3x xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

12) §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) §11 xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.