Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

x. 2/2021,

x místním xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 24.06.2021 xxxxxxxxx x. XX 21 06 04 01 xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x místních xxxxxxxxxx), x x souladu x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx vyhláška“):

Článek 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).

2. Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x plátce xxxxxxxx

1. Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx omezována osobní xxxxxxx x pobyt xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné zdravotní xxxxxxxxx nebo xxxxx xx její xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx městě Xxxxx xxxx přihlášená (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).

3. Plátcem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Plátce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xx plátce povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. X ohlášení xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx

x) čísla xxxxx xxxxx účtů x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, užívaných v xxxxxxxxxxx s podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx změně xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx má zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Plátce xx xxxxxxx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx konce xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo a xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1) xxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxxxx,

3) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5) xxxxxx x povolení x xxxxxx,

6) xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

x) výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10)

1. Xxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 účastníkům této xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx přede dnem xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x oznámení podle xxxxxxxx 1 písm. x) odůvodní předpokládaný xxxxx účastníků akce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx o kulturní xxxx xxxxxxxxx akci xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx konání xxxx akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, a

c) jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx poskytovat.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b).

4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx knize xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx účastníků, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx poplatku x členění xxxxx

1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxx místa, xx xxxxxxx byl xxxxx poskytnut, x

3) xxxxxx osvobození.

Článek 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí 20 Xx za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx odvede xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx poplatky odvedeny xxxxxxx xxxx nebo xx správné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo část xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx poplatku zvýšit xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.

Článek 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx x splnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2019, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2019, x místním xxxxxxxx x xxxxxx, vydaná Xxxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx xxx 20.12.2019.

Článek 12

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyhlášení.

Ing. Jiří Xxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Anna Lehká x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx xxxxxx města a xxxxxxxx věci

Potvrzení x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx na xxxxxx desku dne: 25.06.2021

Xxxxxxx x úřední xxxxx xxx: 11.07.2021


1) §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích. Správu xxxxxxxx vykonává odbor xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxx.

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) §14a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6) §14x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

7) §14x xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §14a xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3h xxxxxx x místních poplatcích.

11) §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §11 xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.

13) §11 xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.