Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2021,

xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 11/2017, o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších vyhlášek

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx se xx X8/28. xxxxxxxx xxxxxxx dne 22.6.2021 xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx ustanovení §10 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 6 xxxxxx x. 251/2016 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx vyhlášky

Příloha xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna x. 11/2017, x xxxxxx klidu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx č. 3/2018, x. 4/2019, x. 3/2020, 16/2020 x 6/2021, se xxxxxxx x xxxxxxxxx přílohou xxxx vyhlášky.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem po xxx vyhlášení.

JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx. Petr Xxxxxx

1. xxxxxxxx primátorky města Xxxx

xxxxxxxxx elektronicky