Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 12/2021,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 2/2017, xxxxxx xx xxxxxxx spádové xxxxxx xxxxxxxxxx škol, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx na X8/28. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 22. června 2021 xxx bodem x. 6 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx č. 2/2017, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxx základních xxxx, xx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna x. 2/2018, 3/2019, 2/2020 x 2/2021, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxx xxx:

„Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního města Xxxx č. 2/2017, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a xxxxx školských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Brnem“.

2. Xxxxxx 1 zní:

„1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxx statutárním xxxxxx Xxxxx x xxxxxx Xxxxx, Jinačovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“

3. Název xxxxxxx xxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx statutárním xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Brnem“.

4. X xxxxxxx xx x xxxxx 2. xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x Mateřské xxxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xx xxxxxxx uzavřené dohody xxxxxxxxxxxx města Xxxx x xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx náměstí, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dunajevského, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kallabova, Xxxxxxxxx (xx hranici městské xxxxx), Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx (x. 1-139 xxxxx xxxxxx xxxxxx x, x, c x 2-90 sudá xxxxxx písmene x), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx náměstí, Xxxxxxx, Mozolky, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Pernštejnská, Petřvaldská, Xxxxxxx, Plovdivská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx náměstí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sovova,

Stránského, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Štursova (x. 3-35 lichá x 2-20 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (x. 2, x. 25, 25x, 25x), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (x. 51), Zemkova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (x. 3), Žabovřesky č. xx. 337.“

5. V xxxxxxx xx x xxxxx 3. xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx 19, xxxxxxxxxxx organizace, dosavadní xxxx nahrazuje xxxxxx, xxxxx zní:

„Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx společného školského xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx 19, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx „Boženy Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (č. 81-133 xxxxx a 52-106 xxxx), Xxxxxxxxx (x. 51-101 lichá x 58-136 xxxx), Xxxxxxxxxx, Červinkova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Galandauerova, Havlišova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kubešova, Xxxxxxxx, Mečířova (x. 35-51 xxxxx x 36-54 sudá), Palackého xxxxx (x. 101-153x xxxxx x 128-168 xxxx), Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (91x-115 xxxxx a 98x-118x xxxx), Ramešova, Xxxxxxxx, Xxxxxx (x. 29-53x, x lichá x 28-70 sudá), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, U xxxxxxx (č. 2, 2x), Xxxxxx (č. 97-115 xxxxx a 100-106 sudá), Volfova.“

6. X xxxxxxx xx x xxxxx 9. xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxxx xxxxx, Brno, Bosonožská 9, xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xx xxxxxxx uzavřené xxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx x xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx 9, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ulicemi/objekty „Xxxxxxxxxx, Irkutská, Jemelkova, Xxxxxxxxx (41, 42, 43, 44, 44a, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 83, 85, 87), Xxxxxxxx (x. 40, 47, 63, 65), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx (x. 37, 100, 110, 114), U xxxxxx, xxxxx Kosmonautů (č. 17, 19, 23).

Škola xxxxxxxxx výuku žáků 6.- 9. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 44, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hrazdírova, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx (x. 34, 36), X Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Křivánky, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pražská, Xxxxxxx, Průjezdní, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Sojkova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X xxxxxx, Vratná, Vrchní, Xxxxxxxx, Za vodojemem, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.“

7. V xxxxxxx xx v xxxxx 9. městská xxxx Brno-Starý Lískovec x Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxxxx 27, xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx textem, xxxxx zní:

„Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx školského obvodu xx xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, Labská 27, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx „Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, X xxxxx, xxxxx Kosmonautů (x. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.“

8. V xxxxxxx xx x xxxxx 23. xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx u Xxxxxxxx školy a Xxxxxxxx xxxxx, Brno, Xxxx Broskvy 3, xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxx nahrazuje textem, xxxxx zní:

„Na základě xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna x xxxx Rebešovice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx „Xxüxxxxx, Břetislavova, Ctiradova, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Macha, Xxxxxxxx náměstí, Xxxx Xxxxxxx, Jánošíkova, X Xxxxxxxx, K sídlišti, Xxxxxxxx, Na Xxxxxxx, Xxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxx, Obilní, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxx hejdou, Xxx Xxxx, Podhrázní, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rebešovická, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tovární, X xxxxx, X xxxx, X ústavu, U xxxxxxxx, U xxxxxxxxx, X xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Západní“

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx města Xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx města Xxxx

xxxxxxxxx elektronicky