Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2021

x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech xxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxx xxxxxx xxx 3.6.2021 usnesla xxxxx xx xxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x souladu x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.1 Xxx xxxxx organizování xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx “xxxxx“) xx xxxxx nařízením xxxxxxxx oblasti xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, označené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1, za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx2):

1) k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx omezenou, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 hodin,

2) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3, xxxxx xx sídlo nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx města nebo x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx, nebude-li xxxxx užitím xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

1.2 Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou:

1) xxxxxx 1 - xxxxxxx památkové rezervace4/ x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx x xxxx ul. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xx. Xxxx Xxxxxxxx (domy v xxxxxxx památkové xxxxxxxxx x xxxx x xx. Bezručova xx. x. 2 - 10; v ul. Xxxx Xxxxxxxx or. x. 1, 3 x 5; x xx. Xxxxxxxxx xx. x. 2, 4 x 6; x xx. Xxxxxxxxxx or. x. 39, 41 x 43; x xx. Xxxxxxxx xx. x. 3, 9, 11, 13, 15, 21 x 23; x xx. tř. Xxxxxxxxx xx. x. 2 - 8 x v xx. Xxxxxxx xx. x. 2, 4, 6, 8, 10 x 12)

2) xxxxxx 2 - xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X Xxxxxxxx x v xxxxxxx Xxxxxx (xxxx x ul. Dvořákova xx. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 x 13; x xx. Xxxxxxx or. x. 18 x 20; x ul. Xxxxxxxxx xx. č. 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16; xxx. Svobody xx. x. 1; x xx. Xxxxxx xx. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a x 18; x xx. X Pivovaru xx. x. 1 - 14; x ul. Xxxxxxxxxxx xx. x. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19; x ul. Xxxxxxx or. č. 20, 32, 34 x 38 x xxxx xxxxxxx domy x xx. Na Xxxxxxxx x x xx. Xxxxxxxx)

1.3 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „parkoviště xxx rezidenty a xxxxxxxxxxxxx“) xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx IP 13x Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

2.2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x parkovacího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.3 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx předním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxx při xxxxxxx zvenku xxxxx xxxxxxx. Nesmí být xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, mopedu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaplacení x xxxx x je xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxx kontrole. Xxxxx xxxx cena za xxxxx veřejného placeného xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxx „XXX xxxxxxxxx“, xx dokladem x xxxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxxxx SMS zaslaná xxxxxx mobilním xxxxxxxxxx.

2.4 Xxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle provozního xxxx parkoviště.

2.5 Na xxxxxxxx xxxxxxxx parkovišti xxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3.1 Parkoviště xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx značkou IP 12 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx značkou XX8x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1/. Xxxxxxx xxxxxxxx značky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

3.2 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x předplatitele xxxxx xxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parkovací xxxxx (dále jen „XXX“), předplatitelské parkovací xxxxx (xxxx xxx „XXX“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XX“).

3.3 Rezidentem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a opravňuje x stání xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

3.4 Xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3/ x xx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx předplatitel xx xxxxxxxx xxxxxxx města xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx vystavuje xxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxxxxxx provozuje xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3/, x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

3.5 Xxxxxxxxx XX xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxx ho xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na parkovištích xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města.

3.6 Řízení xx xxxxxx RPK, XXX x XX xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx města Jihlavy (xxxx xxx „XX XXX“) xx xx. Xxxxxxx x. 18, Xxxxxxx.

3.7 Xxxxxxx o XXX je xxxxxxx:

1) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XX“)8) nebo xxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxx x XX jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxx xxxxxx vztah x xxxxxxx. Xxxxxx vztah x xxxxxxx lze xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxx vztah k xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx XXX xxxxx xxx uvedeny xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxx prokázat xxxxxx vztah xx xxxxxxx x těchto xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx XXX, není xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx XX.

3.8 Xxx jednoho žadatele xxx xxxxx xxxxxxx xxx RPK, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx pobyt x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx dvě RPK xx jednu xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx jednotkami, xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

3.9 XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx 97/1, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx).

3.10 Xxxxxxx o XXX xx xxxxxxx:

1) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) předložit XX xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x XX xxxx provozovatel xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x vozidlu xxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx zřejmý. Na xxxxx XXX mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztah xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx XXX, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX.

3.11 XX je stírací xxxxxx parkovací xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx parkovištích xxxxxxxx xxx rezidenty x xxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX.

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 2 xxxx XX:

1) XX xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 2 xxxxx,

2) PL xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 hodin.

Na xxxxxx xxxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx XX xxxxxx x maximální xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx držitel XX rozhodne stát xx parkovišti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, setře na XX aktuální xxxxx - xx. rok, xxxxx, den, xxxxxx x xxxxxx, kdy xx vyhrazeném parkovišti xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx začíná xxxxxxxxxxx xxxx platnosti XX.

XX xx platný xxxxx x pěti xxxxxxxxx políčky x x xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx PL.

Ceny xx xxxxxxxxxx xxxx XX jsou xxxxxxx x xxxxxx (viz xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

3.12 XXX, XXX x PL xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx, která xx xx xxxx vyznačena. XXX x XXX xxxxx být xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxx ceníku. (xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx). XX xx možné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxx.xxxxxxx.xx.

3.13 XXX, PPK x XX xxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, mopedu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

3.14 XX XXX vydává XXX x XXX x xxxxxxxxx xx 3, 6 xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx parkovací xxxxx jsou 3 xxxxxx, maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx karty xx 12 xxxxxx.

XXX x PPK obsahují xxxx údaje: evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxx karty, xxxxxxx x podpis. XXX x PPK xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x holografickým xxxxxxxxx prvkem.

Počátek platnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nejdříve x xxx xxxxxx vydání. Xxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx.

3.15 Xxxxxxx města, xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx vyznačeny x xxxx, která xx xxxxxxxx č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

3.16 Za označení xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX xxxx PL xxxxxxxx řidič, který xx xxxxxxx před xxxxxxxxx vozidla xxxxxxx XXX, XXX xxxx XX viditelně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx RPK, XXX nebo PL xxxx xxx pohledu xxxxxx xxxxx čitelné. XXX, PPK xxxx XX xxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skla, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx předměty. Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx tříkolky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX xxxx XX x xxxx x xx xxxxxxx je xxxxxxxxx při xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx RPK, XXX ani PL xxxx xxxxxxxx.

3.17 Xxxxx-xx xx xxxxxx XXX, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxx jedna xxxxxxxxxxx značka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxx karty xx zaplacení ceny xxx xxxxxxxx ceníku (xxx příloha x. 1 xxxxxx nařízení).

3.18 Xxxxx-xx xx ztrátě XXX, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebude xxxxxxxx duplikát xxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx RPK po xxxxxxxxx ceny xxxx xx II. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

3.19 Xxxxx-xx xx xxxxxx PPK, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ceníku (xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

3.20 Xxxxx-xx xx ztrátě PPK, xx xxxxx xxxx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx duplikát xxxx karty, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX xx zaplacení ceny xxxx xx II. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ceníku (xxx xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

3.21 XXX xxx xxxxxxxx průkazu XXX nebo ZTP/P xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 12 měsíců, xxxxxxx x xxxx této xxxx xxxx xxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X platný, a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla.

O xxxxxx XXX xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo soudem xxxxxxxxxx opatrovník.

3.22 Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5/, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/6, nebude jim XXX xxxxxx.

3.23 Pokud xxxxxxx RPK nebo XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu zapsání xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxx xxxx pořízení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx zpět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx platného xxxxxx (xxx příloha x. 1 tohoto nařízení). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kartu nevrátí, xxxx xx nová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx XXX xxxx XXX (xxxx. 3.17 - 3.20 tohoto xxxxxx).

3.24 Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxxx nebo jejímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměnu. Xxxx RPK nebo XXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx poškozené xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx rezidenty x předplatitele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx parkovací xxxxx x úlevy x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4.1 Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou stanoveny xxx platného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx parkoviště. Xxxx xx xxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx města (viz xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

4.2 Rezidenti, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5/ xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P, jsou xx xxxxxxxxx xxxx xx vydání první xxxxxxxxx karty xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x předplatitele xxxxxxxxxx. Xxx rezidenty - xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X xx xxxxxxxxxx xx zaplacení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx karta bude xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X xxxxxx xx zaplacení ceny xxxx xx XX. xxxxxxxxx kartu xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

4.3 Xxxxx, xxxx žadatel x XXX, xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx parkovací karty xxxxxxxxxx.

4.4 Xxxxx x xxxx za xxxxxx XXX xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx zřízené xxxxxx xxxx Krajem Vysočina x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx vozidla8/, xxxxxxx xx být xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx nařízení. Doložení xxxxxx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx vydat xxxxx xxx xxxxxxxxx karty. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx parkovací xxxxx xxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx).

4.5 Pokud xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx XXX xxxx XXX týkající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx (xxx xx. 3 xxxx. 3.3 nebo xxxx. 3.4 tohoto xxxxxxxx), bude xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměrná xxxx ceny xxxxxxxxx xx xxxxxxx parkovací xxxxx, x xx xx xxxxx nezapočatý xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx kartu bude xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxx xx xxxxxx sdělenou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxx xxxxxxxxx kartu XX XXX a xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx x sankce

5.1 Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řidičů xxx xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x předplatitele xxxxxxx Xxxxxxx ČR x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

5.2 Xxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx RPK xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odebrány x xxxx parkovací xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 3.16 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7/.

5.3 Porušení xxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 2.3 a čl. 3 xxxx. 3.16 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx přestupek xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7/.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.1 Xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxx:

1) xxxxxxx x. 1 „Ceník“

2) xxxxxxx č. 2 „Xxxxxxxx oblasti xxxxx (xxxx)“

6.2 Tímto xxxxxxxxx xx ruší Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy x. 8/2020 o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx

7.1 Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2021.

XxX. Karolína Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx


1/ Vyhláška č. 294/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2/ Zákon č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3/ Xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4/ Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x. x. 7292/82-XX/1 ze xxx 29.3.1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx města Xxxxxxx za památkovou xxxxxxxxx

5/ Xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů

6/ Xxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

7/ Xxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8/ Xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx