Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

32/XX/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxx xx xxx 15.3.2021, x. 97/2021 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx xx dne 12.2.2021, x.10, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxx. 107, 334 01 Přeštice XXX: 00257125

Xxxxxxxx xxxx

xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „město Xxxxxxxx“)

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce: Xxxxxxx Xxxxxx

xx xxxxxx: Bolkov 26

XXX:00574082

Xxxxxxxx xxxx

xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx (xxxx jen „xxxx Xxxxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Bolkov x xxxxxxx vymezeném xxxxx smlouvou. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

Xxxxxx města Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x ustanovením §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx účinnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx předmětu xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxx č. 19-829361/0100 xxxxxxxxx xx xxxx 1000 Xx (xxxxx: jeden tisíc xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx vyřízený xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx uhradí xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx V.

Doba trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

Xxxx xxxxxxx ruší a xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 3/2004 xxx x. 52/XX/2004, xxxxxx všech xxxxxxx

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx dobu xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx předmětu.

3. Tato xxxxxxx xx vyhotovuje xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx Přeštice x jeden stejnopis, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Bolkov a xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x uzavření smlouvy.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx Přeštice x obec Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxx xxxxxxx kdykoliv xxx udání důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx doručena xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

7. Xxxxxxx xx možné ukončit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx Krajského xxxxx Plzeňského xxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 13.4.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Přeštice

V Xxxxxxx dne 21.4.2021

Xxxxx Xxxxx v. r.

starosta xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.5.2021 x. x.: PK-PRÁV/240/21, xx. xx. ZN/38/PRÁV/21, x udělení souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo právní xxxx xxx 20.5.2021.