Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

32/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Přeštice xx dne 15.3.2021, x. 97/2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx 12.2.2021, x.10, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxxx: Xxx. Karlem Xxxxxxx xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxx. 107, 334 01 Přeštice XXX: 00257125

Xxxxxxxx xxxx

xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxxx Xxxxxxxx“)

2. Obec Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: Tomášem Xxxxxx

xx sídlem: Bolkov 26

XXX:00574082

Xxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Přeštice (xxxx jen „xxxx Xxxxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx smlouvy

Orgány xxxxx Přeštice xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenou zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx věcně a xxxxxx příslušnými správními xxxxxx x řízení xx xxxxxxxx obvodu xxxx Bolkov.

Článek XXX.

Xxxxxxx xxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

Xxxxxx města Xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Bolkov xxxxxxxx přenesenou působnost xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV.

Úhrada xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxx Přeštice na xxxx xxxx x. 19-829361/0100 příspěvek xx xxxx 1000 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxx českých) xx xxxxx xxxxxxxx přestupek. Xxxxxxxxx xx uhradí xx xxxxx xxxxxxxx xxx vyřízených xxxxxxxxx xx základě faktury xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx.

Xxxxxx V.

Doba xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Plzeňského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím uzavřením xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Věstníku právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 3/2004 xxx č. 52/XX/2004, xxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx x xxxxxx xx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx deskách xxxxx obecních úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Bolkov, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxx kraje xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Nedílnou xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx města Přeštice x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx smlouva xxxx xxx měněna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx x souhlasu Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Město Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx činí 3 xxxxxx a xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxx stranami xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

7. Smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxx dne 13.4.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxxx dne 21.4.2021

Tomáš Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Bolkov

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx xx xxx 4.5.2021 x. j.: PK-PRÁV/240/21, xx. zn. XX/38/XXXX/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 20.5.2021.