Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx x obcí Xxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx xx xxx 24.02.2021 x. 319 a xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 05.01.2021 x. 3137 xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení) xxxx uvedené smluvní xxxxxx tuto

veřejnoprávní smlouvu

o xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Zahořany 7, 344 01 Xxxxxxxxx,

xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx IČO: 00253880

x

2. Xxxxx Domažlice

zastoupené starostou XXXx. Zdeňkem Xxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx Xxxx 1, 344 20 Domažlice

kraj Xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx provedení zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx namísto orgánů xxxx Xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapisovat do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., pokud stavební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani ohlášení xxxxxxxxxx úřadu a xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Sb. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributech, technickoekonomický xxxxxxx stavebního objektu, xxxxxx xx měsíc x xxx jeho xxxxxxxxxx),

x) podle §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx ulice x xxxxx o vazbách xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 odst. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (změny xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx obce).

(2) Orgány xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1 předávat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky x orgány města Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx poskytne xxxxx Xxxxxxxxx na xxxx xxxx č. 104594982/0300, xxxxxx u ČSOB, xxxxxx ve xxxx 100,-Xx (slovy: stokorun xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx úkon xx xxxxxxx xxxxxx podle xx. XXX xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx průběžně v xxxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Po xxxx xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních deskách xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Domažlice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušný krajský xxxx xxxxx xx xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Přílohu x xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx Domažlice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx. 

(6) Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou xxxxx, xxxx výpovědí x xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 2.3.2021

Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Zahořany

V Domažlicích xxx 22.1.2021

XXXx. Zdeněk Xxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Plzeňského xxxxx xx xxx 17.03.2021, x. x.: XX-XXXX/160/21, xx. xx. ZN/29/PRÁV/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 07.04.2021.