Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31/XX/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx

Xx základě usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxx 24.02.2021 x. 319 x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 05.01.2021 x. 3137 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx smlouvu

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxx. Xxxxxx Vondrovicem

adresa xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 7, 344 01 Xxxxxxxxx,

xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx IČO: 00253880

x

2. Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Novákem

adresa: xxxxxxx Míru 1, 344 20 Domažlice

kraj Xxxxxxxx

xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Zahořany.

Čl. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapisovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx §42 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Zahořany xx xxxxx editorem xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxx, xxxxx x definičním bodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) podle §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) podle §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předávat orgánu xxxxx Domažlice bezodkladně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx na xxxx xxxx č. 104594982/0300, xxxxxx x ČSOB, xxxxxx ve xxxx 100,-Xx (slovy: xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xx. III xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx průběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx smlouvy

Tato xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dní (§66c odst. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Zahořany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s přílohami xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením veřejnoprávní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x usnesení xxxx xxxxx Domažlice x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 

(6) Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx doručena xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 2.3.2021

Xxx. Pavel Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.03.2021, x. x.: XX-XXXX/160/21, xx. xx. XX/29/XXXX/21, x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 07.04.2021.