Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxx

Xx základě usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Zahořany xx xxx 24.02.2021 x. 319 x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 05.01.2021 č. 3137 xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx smlouvu

o xxxxxxxxxxx provedení zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Obec Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxx. Xxxxxx Vondrovicem

adresa xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 7, 344 01 Xxxxxxxxx,

xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxxxxx XXX: 00253880

a

2. Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou XXXx. Xxxxxxx Novákem

adresa: xxxxxxx Míru 1, 344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Čl. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

Xx. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zapisovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx §42 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx stavební xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu a xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx podle §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx ostatní územní xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxx, xxxxx x definičním xxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu jeho xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technickoekonomický xxxxxxx stavebního objektu, xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx a xxxxx x vazbách xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 odst. 1 xxxxxx č. 111/2009 Xx. (změny údajů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xx xxxxx xxxx).

(2) Orgány xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx orgánu xxxxx Domažlice bezodkladně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx č. 104594982/0300, xxxxxx u XXXX, xxxxxx xx xxxx 100,-Xx (slovy: xxxxxxxx xxxxxxx) xx každý xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plnění podle xx. III xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx průběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx o udělení xxxxxxxx s uzavřením xxxx smlouvy nabude xxxxxx moci.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx (§66c odst. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy a xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx stejnopis veřejnoprávní xxxxxxx s přílohami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spolu se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxx smlouvě tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx města Domažlice x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx příslušného krajského xxxxx. 

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ukončit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx výpovědí x xxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 2.3.2021

Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Zdeněk Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Domažlice

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.03.2021, x. x.: XX-XXXX/160/21, xx. xx. ZN/29/PRÁV/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 07.04.2021.