Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

29/VS/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx 18.03.2021 x. 15 x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx dne 05.01.2021 x. 3135 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx smlouvu

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Mrákov 105, 345 01 Mrákov,

kraj Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Domažlice XXX: 00253618

a

2. Město Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Novákem

adresa: náměstí Xxxx 1,344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Plzeňský

obec s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zabezpečení provedení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce Mrákov.

Čl. XXX

Xxxxxxx rozsah výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podle §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, budou xxxxxx xxxxx Domažlice xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx §42 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 111/2009 Sb., xxxxx xxxxxxxx objekt nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu x obec Xxxxxx xx xxxxx editorem xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx část xxxx, xxxxx x definičním xxxx stavebního xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributech, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) podle §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx ulice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Xx. (změny xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx stavebních objektů xx xxxxx obce).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Domažlice jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx na xxxx účet x. 104594982/0300, xxxxxx x XXXX, xxxxxx xx xxxx 100,-Kč (slovy: xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxx čl. III xxxx xxxxxxx (odměna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí příslušného xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx (§66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím předmětu.

(3) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Domažlice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx obdrží příslušný xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx rady xxxxx Xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. 

(6) Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měsíce následujícího xx měsíci, x xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx druhé xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 23.3.2021

Xxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxxx Domažlice

Rozhodnutí Krajského xxxxx Plzeňského kraje xx xxx 08.04.2021, x. j.: PK-PRÁV/200/21, xx. xx. ZN/33/PRÁV/21, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 24.04.2021.