Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2021,

kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2016, xxxxxx xx stanovují xxxxxxx xxxxxxxx kratší xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 6.5.2021 usnesením xxxxx 44/18X/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxxxx d) x §84 xxxx. 2 písmeno x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Článek X

Xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2016, xxxxxx xx stanovují xxxxxxx vymezení xxxxxx xxxx žádné doby xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2017, xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 5/2018, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019 x xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 2/2020, xxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx XX

Xxxx obecně závazná xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem po xxx jejího xxxxxxxxx.

Xxx. xx Xxx. Jiří Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx&xxxx; x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: 27.5.2021

Xxxxx: 11.6.2021

„Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nočního xxxxx

Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx akce či xxxxxxxxxx xxx)

Xxxxxx, xx xxxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nočního xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxx zkráceného xxxxxx) nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx „doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx“)

Xxxxx, xx která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx doby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x Xxxx rok

noc x 31.12. xx 1.1.

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxx xxxxxx uvedené xxxx (xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxx konání xxxx x xxxx z posledního xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx)

24:00 - 6:00 hodin

k. x. Zlín

Zlín Design Xxxx

x době konání xxxxxxx akce (xxxxxx xxxx ze xxx xxxxxxxxxxxxxxx konání xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxx akce xx xxx následující)

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx xx. x. x. 3297 (xxxxxxx xxxx 14. x 15. budovou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx Svit) x xx. x. x. 3 (zlínský xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx), xxx&xxxx;x.&xxxx;x. Zlín

pálení xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx

xxx z 30.4. na 1.5. x z 1.5. xx 2.5.

02:00 - 6:00 hodin

celé xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

xxx ze 7.5. xx 8.5.

01:00 - 6:00 hodin

k. x. Xxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx

xxxxxx noc x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

x. ú. Xxxx

xxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx

x xxxx konání xxxxxxx akce (xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx konání akce xx xxxxx den xxxxxx xxxx x xxxx z posledního xxx xxxxxx akce xx xxx xxxxxxxxxxx)

02:00 - 6:00 hodin

prostor v okolí Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x Xxxxxx, x pozemky x. x. 295/1 x xx. p. č. 2572, oba k. x. Xxxx (Xxxxxx xxxxx), xxxxxxx Xxxx, x pozemky x. x. 1799/1, xx. x. x. 726 x st. x. x. 727, xxx x. x. Xxxx (xxxxx xxxx Tomáše Xxxx)

xxxxxx xxxx

xxxxxxxx noc xx soboty na xxxxxx x&xxxx;xxxxxx květnu

02:00 - 6:00 hodin

celé xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx festival xxxxx xxx xxxx x xxxxxx

x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx noci xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx akce x xxxx z posledního xxx xxxxxx akce xx xxx xxxxxxxxxxx)

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zbrojnice x Malenovicích

první xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx červnu

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx xx. x. x. 685, k. ú. Xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxxx pod xxxxx nebem

v xxxx xxxxxx uvedené xxxx

24:00 - 6:00 hodin

pozemek xx. x. x. 3297, x.&xxxx;x. Xxxx (xxxxxxx mezi 14. x 15. xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx Xxxx)

Xxxxx xxx x xxxxxx

xxxxx xxx z pátku xx xxxxxx v měsíci xxxxxx

02:00 – 6:00 hodin

pozemky xx. x. č. 455, xx. x. x. 456, p. x. 256/1, p. č. 256/5x.&xxxx;x. 275/2, x. x. 275/3, x. x. 275/4, vše x. ú. Kostelec x Xxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxx Kostelec)

Pivní xxxxxxxxx

xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx červnu

01:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx x. x. 1984, xx. x. x. 291/1, xx. x. x. 291/3, xx. x. x. 291/4 a xx. x. x. 291/6, xxx k. ú. Xxxxxxxxxx u Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx na Xxxxxx

xxxxx xxx xx soboty xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

x. x. Xxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxxx noc

noc x&xxxx;xxxxx na sobotu x xx soboty xx xxxxxx v měsíci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx města

Přílucké xxxxx

xxxxxx xxx ze xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

x. x. Xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx filmové xxxx

xxx x&xxxx;25.6. xx 26.6. a x&xxxx;26.6. xx 27.6.

01:00 - 6:00 xxxxx

xxx Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx

xxx x&xxxx;4.7. xx 5.7. x x&xxxx;5.7. xx 6.7.

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx červenci

02:00 - 6:00 hodin

pozemek xx. x. x. 685, x.&xxxx;x. Xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx léto

noc x 7.7. xx 8.7. x navazující xxxx až do xxxx x 10.7. xx 11.7.

01:00 - 6:00 xxxxx

xxx Komenského

Zlínské xxxxxxx xxxx

xxx z 16.7. xx 17.7. x x&xxxx;17.7. xx 18.7.

01:00 - 6:00 xxxxx

xxxxx fotbalového xxxxxx xx xxxxx Cecilka, x.&xxxx;x. Xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx v areálu xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxx xx xxxxxx xx neděli x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx xx. x. x. 685, x.&xxxx;x. Xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxx večer

třetí noc xx soboty na xxxxxx v měsíci xxxxxxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx xx. x. č. 691, x.&xxxx;x. Xxxx (xxxxxxx Xxx Lipou)

Anenská xxxx v Jaroslavicích

noc x&xxxx;23.7. xx 24.7. x z 24.7. xx 25.7.

02:00 - 6:00 xxxxx

x. x. Xxxxxxxxxxx x Zlína

svátek svaté Xxxx

xxx z pátku na xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xx soboty xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx města

Zlínské xxxxxxx léto

noc z 23.7 xx 24.7. x x&xxxx;24.7. xx 25.7.

01:00 - 6:00 hodin

areál xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x.&xxxx;x. 906/162, x. x. Xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx hasičské zbrojnice x Malenovicích

čtvrtá xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx červenci

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx xx. x. č. 685, x.&xxxx;x. Malenovice x Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx červenci

03:00 - 6:00 hodin

areál xxxxxxxxxxx hřiště xx xxxxxxx x. č. 1220 x x. x. Lhotka x Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

xxx x&xxxx;30.7. xx 31.7 x x&xxxx;31.7. na 1.8.

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxx xxxxxx x &xxxx;x.x. Lužkovice

Mezinárodní xxxxxxxx ROUTE 66

xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xx soboty xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx

01:00 – 6:00 xxxxx

xxxxxxx st. x. x. 3297, k. ú. Xxxx (prostor xxxx 14. x 15. xxxxxxx v bývalém xxxxxx Xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx x&xxxx;6.&xxxx;8. na 7.8. x z 7.8. na 8.8.

01:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx soboty na xxxxxx v měsíci srpnu, x xx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxx festival xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx akce

01:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx Míru, xxx Xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x. x. 1119/122, k. x. Xxxx

Xxxxx rally

v xxxx xxxxxx uvedené akce (xxxxxx noci xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx konání akce xx xxx xxxxxxxxxxx)

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxx ze xxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxx září

02:00 - 6:00 xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ulici Xx Hřišti x&xxxx;x.x. Xxxxx

Xxxxx Xxxx

xxxxx xxx xx soboty xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx x. x. 860/5 x st. p. x. 420, xxx x.&xxxx;x. Xxxxxxxxxx u Xxxxx

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

xxx x&xxxx;27.9. xx&xxxx;28.9.

24:00 – 6:00 xxxxx

xxxx území xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

xxxxx noc xx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx říjnu

24:00 - 6:00 xxxxx

x. x. Xxxxx x Xxxxx

xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx x&xxxx;27.10. xx 28.10. &xxxx;

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx xx xxxxxxx x demokracii

noc x 16.11. xx 17.11.

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx x&xxxx;24.12. xx 25.12.

24:00 - 6:00 xxxxx

xxxxxxx Míru