Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX JIHOČESKÉHO XXXXX

x. 10/2021

xx xxx 25.2.2021

o xxxxxxx xxxxxxxx památky Xx Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx vydává xxx 25.2.2021 podle §36 x §77a xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxxxx §7 x §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Zrušující xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xx xxxx xx. 1 xxxx. 19 „Xx xxxxxxx“ Xxxxxxxx Okresního xxxxxxxxx výboru Strakonice, x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxx xx 19.3.1990.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxx ustanovení

Dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX spravované Agenturou xxxxxxx přírody x xxxxxxx ČR, xx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyskytuje. Xxx xxxx konstatovat, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ochranu xx xxxxxx xxx. §45 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Jihočeského xxxxx č. 180/2021/XX-10 xx xxx 25.2.2021, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx. František Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXx. Martin Xxxx x. x.

xxxxxxx