Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

x. 9/2021

xx xxx 25.2.2021

x xxxxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxxxxxxx louky x x xxxxxxxxx jejích xxxxxxxx ochranných podmínek

Rada Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 25.2.2021 xxxxx §36 x §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx §7 x §59 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, toto xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx) Xxxxx nařízením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx louky a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx využití jejího xxxxx.

xx) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx.

xx) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxxxxxx geometrickým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vrcholy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx (xxxx jen X-XXXX). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx jdou x xxxxxxx xx xxxxx, xx uveden x xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx znázornění xxxxx xxxx xxxxxxxx přírodní xxxxxxx Klokočínské louky xx zakresleno xx xxxxxxxxxxx xxxx, která xx přílohou x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx XXXXXX 2000

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 318/2013 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality (xxxx xxx XXX), xxxxx xxxx EVL x xxxxxx "Klokočínské xxxxx“, xxx xxxxxxxx XX0310010.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx ochrany

Předmětem xxxxxxx xx komplex xxxxxxxxxxxxxx xxx v nivě Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx (Lissotriton xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Bombina xxxxxxx), píďalky xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx (Taraxacum xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx subsp. majalis), xxxxxxxx bahenního (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), rozpuku jízlivého (Xxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx (Thalictrum xxxxxxx). 

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky

Jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxx na území xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx další xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahů x xxxxxx 15.2. - 14.7.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvěř xxxx přikrmovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx přírody, xxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Zrušující ustanovení

Toto xxxxxxxx xxxx čl. 1 xxxx. 15 „Xxxxxxx“ Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru Písek, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 4.12.1985, x účinností xxx dne 1.2.1986.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxx přísněji trestný.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx schváleno xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. 180/2021/XX-10 xx xxx 25.2.2021, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

Mgr. Xxxxxxxxx Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxx hejtmana

MUDr. Xxxxxx Xxxx v. x.

xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 9/2021 xx xxx 25.2.2021:

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazců, xxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx louky

pořadové číslo

X

Y

1

1 135 518,54

772 919,13

2

1 135 574,09

772 886,34

3

1 135 604,13

772 860,17

4

1 135 612,99

772 839,34

5

1 135 596,66

772 790,31

6

1 135 594,63

772 784,65

7

1 135 569,25

772 750,41

8

1 135 572,27

772 739,71

9

1 135 579,71

772 726,39

10

1 135 588,81

772 680,84

11

1 135 599,02

772 628,86

12

1 135 599,32

772 627,53

13

1 135 600,15

772 623,87

14

1 135 600,99

772 619,40

15

1 135 605,03

772 619,40

16

1 135 623,24

772 607,18

17

1 135 628,87

772 608,01

18

1 135 788,89

772 503,35

19

1 135 795,90

772 503,48

20

1 135 801,01

772 495,29

21

1 135 806,12

772 488,09

22

1 135 826,32

772 455,27

23

1 135 825,29

772 394,45

24

1 135 821,95

772 358,25

25

1 135 812,20

772 247,48

26

1 135 816,31

772 186,17

27

1 135 808,93

772 109,43

28

1 135 804,47

772 108,82

29

1 135 774,39

772 028,18

30

1 135 933,09

772 086,20

31

1 136 073,28

772 139,07

32

1 136 076,36

772 140,21

33

1 136 198,53

772 185,58

34

1 136 202,12

772 184,85

35

1 136 207,04

772 193,01

36

1 136 213,26

772 203,30

37

1 136 218,99

772 212,79

38

1 136 227,96

772 231,29

39

1 136 227,76

772 297,31

40

1 136 224,95

772 383,14

41

1 136 164,61

772 462,82

42

1 136 102,44

772 545,58

xxxxxxxx xxxxx

X

X

43

1 136 092,23

772 543,58

44

1 136 090,39

772 552,99

45

1 136 095,62

772 554,01

46

1 136 089,86

772 560,09

47

1 135 998,67

772 682,06

48

1 135 912,82

772 796,86

49

1 135 823,28

772 917,17

50

1 135 738,32

773 031,33

51

1 135 734,03

773 028,78

52

1 135 727,81

773 037,36

53

1 135 730,63

773 039,41

54

1 135 714,78

773 062,61

55

1 135 711,77

773 067,01

56

1 135 650,09

773 150,01

57

1 135 643,92

773 127,46

58

1 135 642,22

773 127,79

59

1 135 620,57

773 126,87

60

1 135 606,21

773 126,42

61

1 135 579,65

773 130,38

62

1 135 567,47

773 094,21

63

1 135 557,57

773 067,30

64

1 135 543,92

773 028,27

65

1 135 540,46

773 001,51

66

1 135 535,97

772 977,21

67

1 135 506,63

772 979,07

68

1 135 506,37

772 975,16

69

1 135 505,48

772 975,22

70

1 135 502,77

772 927,14

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx č. 9/2021 xx xxx 25.2.2021:

xxxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxxxxxxx xxxxx