Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXXXXX KRAJE

č. 8/2021

xx xxx 25.2.2021

o xxxxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx pásma a x stanovení jejích xxxxxxxx ochranných podmínek

Rada Xxxxxxxxxxx kraje vydává xxx 25.2.2021 xxxxx §36 a §77a xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx podle §7 x §59 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranného xxxxx

xx) Tímto xxxxxxxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxx Upolíny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx území.

kk) Xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx pásma xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Prachatice, x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ochranné xxxxx xxxxxxxx část katastrálního xxxxx Xxxxxxxxxx.

xx) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož vrcholy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx X-XXXX). Seznam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jak xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

xx) Xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxxx je stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hranice xx xxxxxxx hranicí xxxxxxx xxxxxxxx památky (xxxxxxxxxx dle xxxxxxx x. 1), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx souřadnicemi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému X-XXXX. Seznam souřadnic xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx znázornění xxxxx nově vymezené xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zakresleno xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x. 3 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, vlhká xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx lesním xxxxxxxx. Xx louce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 

x) vysazovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vypouštět živočichy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvěře, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vozidly na xxxxx xxxxxxxx památky; xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vodních xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx na pozemcích x péči o xx x vozidel xxxxxxx energetické xxxxxxxx; x xxxxx těchto xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánovaného vjezdu xxxxxx ochrany xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx požadovány x xxxxx realizace xxxxxxxxxxx xxxxx péče xxxx x xxxxx opatření xx zlepšení stavu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx a xxxxxx vázané xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nestanovují bližší xxxxxxxx podmínky.

Článek 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxx xx. 1 odst. 4 „Xxxxxxx“ Vyhlášky Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxx 24.5.1989, x xxxxxxxxx xxx xxx 1.7.1989.

Xxxxxx 6

Xxxxxx ustanovení

Porušování xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxx přísněji xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 180/2021/RK-10 xx xxx 25.2.2021, x xxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx. František Xxxxx x. x.

1. náměstek xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Kuba x. x.

xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu a xxxxxxxx jejich používání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 8/2021 xx xxx 25.2.2021:

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (S-JTSK) xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

X

X

1

1 160 254,43

791 048,84

2

1 160 259,91

791 064,48

3

1 160 260,09

791 077,25

4

1 160 253,36

791 094,73

5

1 160 253,42

791 103,35

6

1 160 253,50

791 115,26

7

1 160 225,28

791 111,30

8

1 160 200,76

791 098,40

9

1 160 180,87

791 087,94

10

1 160 196,22

791 044,69

Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx Jihočeského xxxxx x. 8/2021 ze xxx 25.2.2021:

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazců, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Upolíny

pořadové xxxxx

X

X

1

1 160 163,25

791 007,10

2

1 160 165,78

791 005,02

3

1 160 168,44

791 003,12

4

1 160 171,22

791 001,39

5

1 160 174,11

790 999,85

6

1 160 177,09

790 998,50

7

1 160 180,15

790 997,34

8

1 160 183,28

790 996,39

9

1 160 186,47

790 995,65

10

1 160 189,69

790 995,12

11

1 160 192,95

790 994,80

12

1 160 196,22

790 994,69

13

1 160 199,49

790 994,80

14

1 160 199,78

790 994,82

15

1 160 215,84

790 994,37

16

1 160 230,40

791 004,05

17

1 160 241,71

791 011,57

18

1 160 251,70

791 018,84

19

1 160 258,96

791 024,19

20

1 160 280,18

791 039,56

21

1 160 289,28

791 046,16

22

1 160 300,69

791 054,44

23

1 160 305,52

791 057,45

24

1 160 309,78

791 060,10

25

1 160 309,91

791 064,48

26

1 160 309,91

791 064,67

xxxxxxxx číslo

X

Y

27

1 160 309,86

791 078,35

28

1 160 309,75

791 081,43

29

1 160 309,43

791 084,68

30

1 160 308,90

791 087,91

31

1 160 308,30

791 090,54

32

1 160 303,46

791 109,47

33

1 160 303,50

791 114,92

34

1 160 303,39

791 118,53

35

1 160 303,07

791 121,79

36

1 160 302,54

791 125,01

37

1 160 301,80

791 128,20

38

1 160 300,85

791 131,33

39

1 160 299,69

791 134,39

40

1 160 298,34

791 137,37

41

1 160 296,80

791 140,26

42

1 160 295,07

791 143,04

43

1 160 293,17

791 145,70

44

1 160 291,09

791 148,23

45

1 160 288,86

791 150,62

46

1 160 286,47

791 152,85

47

1 160 283,94

791 154,93

48

1 160 281,28

791 156,83

49

1 160 278,50

791 158,56

50

1 160 275,61

791 160,10

51

1 160 272,20

791 159,79

52

1 160 269,06

791 159,62

53

1 160 264,78

791 159,34

54

1 160 261,11

791 158,48

55

1 160 253,35

791 156,82

56

1 160 240,41

791 153,63

57

1 160 227,92

791 151,59

58

1 160 220,71

791 150,12

59

1 160 193,19

791 140,14

60

1 160 163,08

791 129,23

61

1 160 092,36

791 098,57

62

1 160 110,31

791 053,87

63

1 160 135,06

791 007,20

64

1 160 139,04

791 010,36

65

1 160 147,42

791 015,23

66

1 160 153,51

791 018,78

67

1 160 154,65

791 016,91

68

1 160 156,55

791 014,25

69

1 160 158,63

791 011,72

70

1 160 160,86

791 009,33

Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 8/2021 ze xxx 25.2.2021:

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx a jejího xxxxxxxxxx xxxxx