Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

OBECNĚ XXXXXXX VYHLÁŠKA X. 4/2021,

XXXXXX XX XXXX OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX

X. 13/2006 X XXXXXXXX POŘÁDKU, VE XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X. 3/2007, X. 3/2009, Č. 7/2009, X. 1/2010, X. 6/2010, Č. 14/2011, X. 5/2012, xX. 7/2013, X. 4/2014, X. 6/2014, X. 3/2015, X. 4/2016, X. 5/2016, X. 7/2016, Č. 3/2017, X. 4/2017, X. 5/2017, X. 8/2017, X. 5/2018, X. 2/2019 A X. 5/2020

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 27.05.2021 usnesením x. X/2214/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §24 odst. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §17 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a v xxxxxxx x ustanovením §10, §35 a §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 13/2006 o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2007, x. 3/2009, x. 7/2009, x. 1/2010, č. 6/2010, x. 14/2011, x. 5/2012, x. 7/2013, x. 4/2014, x. 6/2014, x. 3/2015, x. 4/2016, x. 5/2016, x. 7/2016, č. 3/2017, x. 4/2017, č. 5/2017, x. 8/2017, x. 5/2018, x. 2/2019 a č. 5/2020, xx xxxx xxxxx:

1. Příloha č. 1 vymezující xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx novým xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx.

>>>

2. Xxxxxxx x. 2 vymezující xxxxxx xxxxxxxx hřišť a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x. 2 této xxxxxxxx.

>>>

3. Xxxxxxx č. 3 xxxxxxxxxx plochy xxxxxxx zeleně, na xxxxx xx zakázána xxxxx x stání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x. 3 xxxx xxxxxxxx.

>>>

4. Příloha x. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xx nahrazuje xxxxx novým xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxxx.

>>>

5. Xxxxxxx č. 9, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx, x nimž xx vymezena xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klidu, xx nahrazuje jejím xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx. 

>>>

Xx. 2

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým dnem xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení xxxx 5. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx 11. xxxxxx 2021.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxx města Pardubic

Vyvěšeno xxx: 07.06.2021

Xxxxxxx dne: 22.06.2021