Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX X. 4/2021,

KTEROU SE XXXX XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX

X. 13/2006 X XXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X. 3/2007, X. 3/2009, X. 7/2009, X. 1/2010, X. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, xX. 7/2013, X. 4/2014, X. 6/2014, X. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, X. 7/2016, Č. 3/2017, Č. 4/2017, X. 5/2017, X. 8/2017, Č. 5/2018, X. 2/2019 X X. 5/2020

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xx na xxxx zasedání xxx 27.05.2021 xxxxxxxxx x. X/2214/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x ustanovením §10, §35 a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 13/2006 x veřejném xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2007, č. 3/2009, x. 7/2009, x. 1/2010, č. 6/2010, x. 14/2011, x. 5/2012, x. 7/2013, č. 4/2014, x. 6/2014, č. 3/2015, x. 4/2016, x. 5/2016, č. 7/2016, x. 3/2017, x. 4/2017, x. 5/2017, x. 8/2017, x. 5/2018, x. 2/2019 x x. 5/2020, xx xxxx xxxxx:

1. Příloha x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx přílohou x. 1 této xxxxxxxx.

>>>

2. Xxxxxxx x. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx xxxxx xxx, xx nahrazuje xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx přílohou x. 2 xxxx xxxxxxxx.

>>>

3. Xxxxxxx č. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zakázána xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxx x. 3 xxxx xxxxxxxx.

>>>

4. Příloha x. 5 vymezující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx konzumace alkoholických xxxxxx, xx nahrazuje xxxxx novým zněním, xxxxx xx xxxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxxx.

>>>

5. Xxxxxxx x. 9, která xxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nočního klidu, xx nahrazuje xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx přílohou x. 5 této xxxxxxxx. 

>>>

Xx. 2

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx vyhlášení, x xxxxxxxx ustanovení xxxx 5. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2021.

Xxx. Xxxxxx Charvát, x.x.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx: 07.06.2021

Xxxxxxx dne: 22.06.2021